Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM)
Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM)

Bilgisayar sistemleri,günümüzde her alanda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanda çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim vermek amacıyla Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM)kurulmuştur.

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan çok disiplinli ve disiplinlerarası bir teknik araştırma merkezidir.

Merkezimiz, bilgisayar enformatik alanında her türlü çalışmayı ve araştırmayı kendisine görev edinmiştir. Konusunda uzman kadrosu sayesinde merkezimiz enformatik alanında en son gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmelere katkı koymaktadır.

Bilgisayar Enformasyon sistemleri merkezi, kamu ve özel kurumlara bilgisayar ve enformatik konularında teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu bağlamda, merkezimiz çeşitli kurumlara kurslar düzenlemekte ve mevcut bilgisayar sistemlerinin en iyi şekilde kullanımına yardımcı olmaktadır.

Merkezimiz, enformasyon alanında en güncel makalelere ulaşıp kendisini her zaman yenilemekte ve araştırmalar yapıp bulmuş olduğu yenilikleri uluslararası saygın dergilerde makale olarak yayınlamaktadır.

Merkezimizde bulunan uzman kadromuz, uluslararası konferanslara ve sempozyumlara katılıp makaleler sunmakta ve bu alanda diğer uzman kişilerle işbirliği yapmaktadırlar. Bu şekilde kendisini geliştiren ve ayni zamanda genişleyen kadromuz sayesinde araştırma konularımız da artmaktadır.

Prof. Dr. Nadire ÇAVUŞ
Başkan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Amaç ve Hedefler

Yakın Doğu Üniversite’si Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin amaç ve hedefleri şunlardır:

 • Bilgisayar enformasyon sistemleri ve uygulama alanları ile ilgili konularda araştırma yapmak,
 • Bilgisayar enformasyon sistemleri alanlarında dünyaca saygın dergilerde bilimsel makaleler yayınlamak,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri üzerine yurtiçi ve yurtdışında konferanslar ve sempozyumlara katılmak ve/veya bu konferans ve sempozyumlarda makaleler sunmak,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri ve ilişikli olan disiplinlerarası alanlarda yurtiçi ve yurtdışında konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemlerinin eğitimi üzerine kurslar düzenlemek,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri ile ilgili diğer yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler hazırlamak,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak,
 • Bilgisayar ve enformasyon sistemleri alanlarında kamu ve özel sektör kurumlarına danışmanlık yapmak.
Misyon / Vizyon

Misyon
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, kamu, devlet ve özel kurumlardaki tüm bilgisayar sistemleri ile ilgili her türlü soruna evrensel değerler ışığında etkili çözüm bulmayı; üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında enformasyon sistemleri alanında eğitim vermeyi; bu konularda konferans ve sempozyumlara katılmayı ve enformasyon sistemleri alanında her türlü danışmanlık hizmetlerini vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Merkezin vizyonu, enformasyon sistemleri alanlarında en son gelişmeleri takip edebilecek, bu konularda uluslararsı güncel araştırmalar yapabilecek, yurtiçi ve yurtdışında etkin faaliyetler gösterecek, enformasyon sistemleri alanında kaliteli, güncel, yaratıcı ve sorumlu teknik elemanlar yetiştirip etkin araştırmalar yaparak alanında otoriter bir merkez olmaktır.

Değerler

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi şu değerleri çalışmalarının en üst düzeyinde tutmaktadır:

 • Güncellik,
 • Yaratıcılık,
 • Yenilikçilik,
 • Güvenirlik,
 • Katılımcılık,
 • Alanında uzmanlık,
 • Tarafsızlık,
 • Bilgi paylaşımcılık,
 • Grup çalışmasına yatkınlık,
 • Uluslararası araştırma.
Araştırma Alanları

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, alanında her türlü araştırma yapmayı kendisine bir görev olarak üstlenmiştir. Bu bağlamda, merkezin başlıca araştırma alanları şunlardır:

 • Bilgisayar ağları ve uygulama alanlarında araştırma yapmak,
 • Her türlü bilgisayar yazılımı ve uygulama alanlarında araştırma yapmak,
 • Bilgisayar veri tabanları ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
 • Bilgisayar eğitimi ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
 • Bilgisayar destekli sağlık bilimleri ve uygulamaları hakkında araştırma yapmak,
 • Bilgisayar destekli fen bilimleri üzerine araştırma yapmak,
 • Bilgisayar destekli tasarım ve uygulamaları üzerine araştırma yapmak,
 • Bilgisayar destekli sosyal bilimler ve uygulamaları alanlarında araştırma yapmak,
 • Bilgisayar destekli kontrol ve otomasyon alanlarında araştırma yapmak.
Araştırmacılar
Bilimsel Etkinlikler

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezinin temel bilimsel etkinlikleri şunlardır:

 • Uluslararası saygın dergilerde orijinal makaleler yayınlamak,
 • Ulusal dergilerde eğitici makaleler yayınlamak,
 • Ulusal ve uluslararası konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası konferanslara ve sempozyumlara katılmak,
 • Ulusal ve uluslararası teknik kurslar düzenlemek,
 • Bilgisayar Enformasyon sistemleri üzerine ulusal ve uluslararası teknik kitaplar yazmak.
Bağlantılar
Haberler

Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi yapmış olduğu çalışmaları Yakın Doğu Üniversite’si web sitesinde ve ulusal gazetelerde duyuru olarak yayınlamaktadır. Son bir yıl içerisinde yayınlanmış olan duyurular aşağıda verilmiştir:

3 Mayıs 2016 - Bilişim ve Sağlık konuşuldu
Bilgisayar Enformatik Bölümü ile Center of Excellence'e bağlı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen "Bilişim Etkinlikleri" kapsamında "Bilişim ve Sağlık" irdelendi.

4 Nisan 2016 - YDÜ ile Bilişim Derneği İşbirliği Protokolü Yaptı
Yakın Doğu Üniversitesi sanayi ile akademik camianın ortaklaşa çalışmalar yapması için işbirliklerine gidiyor.YDÜ Bilgisayar Enformatik Bölümü ile KKTC Bilişim Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

19 Haziran 2016 - YDÜ Bilgisayar Enformatik Bölümü'nden İngilizce Kitap Lambert Akademik Yayıncılık tarafından basıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ile bölüm öğretim görevlisi Sahar Shokouhi Tabrizi’nin birlikte yazdıkları “SOFTWARE STANDARDS IN DEVELOPING VIRTUAL LABORATORIES: For Engineering Education” isimli kitapları İngilizce olarak Almanya’da basıldı.

17 Mart 2016 -Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölümü Yüksek Lisans Programının Bilimsel Başarısı
Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş bilimsel çalışmalar kapsamında yüksek lisans öğrencisi Mustafa Asaad Alani ile birlikte yazdığı “Cloud Computing & Its Adoption: Firm Adoptation” isimli kitap Lap Lambert Academic Publishing isimli yayınevi tarafından Almanya’da İngilizce olarak basıldı.

23 Ocak 2016 - Prof. Dr. Doğan İbrahim'in Chipkit Teknik Kitabı Newnes Yayınevi Tarafından Basıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan İbrahim’in PIC32 Microcontrollers and the Digilent chipKIT: Introductory to Advanced projects isimli yeni teknik kitabı İngilizce olarak Newnes yayınevi tarafından basıldı.

24 Kasım 2016 - Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölümü’nün Yeni Bir Başarısı
Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş’un master öğrencisi Raghad Baker Sadiqile birlikte yazmış olduğu “Mobile Technologies&English Language (Mobil Teknolojileri ve İngilizce)” isimli kitabı Scholars Press Yayınevi’nde ingilizce olarak basıldı.

21 Kasım 2014 - Prof. Dr. Doğan İbrahim’in “Raspberry Pi” Üzerine Yeni Teknik Kitabı Basıldı
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enformatik Sistemleri öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan İbrahim’in Raspberry Pi bilgisayarı üzerine yazmış olduğu ve özellikle Master ve Doktora seviyesinde olan yeni teknik kitabı Raspberry Pi Advanced Programming, Hollanda’nın Elektor yayınevi tarafından basıldı.

24 Ekim 2014- KKTC’ye Uygulanan Ambargolar Bilim İle Kırılıyor: YDÜ Başı Çekiyor
Yakın Doğu Üniversitesi dünya bilmine katkı koymaya gün be gün devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ve Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi öğretim üyesi Dr. Erinç Erçağ, bilime bir katkı daha koydular.

1 Haziran 2014 - KKTC’den bilime katkı devam ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş’un “Selecting a Learning Management System (LMS) in Developing Countries: Instructors’ Evaluation (Gelişmekte Olan Ülkelerde Ögretim Yönetim Sistemlerinin Seçimi: Öğretmenlerin Değerlendirmesi)” isimli makalesi Sosyal Bilimler İndeksi (SSCI) kapsamında taranan ve dünyanın en prestijli dergilerinden olan Interactive Learning Environment’te yayınlandı.

28 Şubat 2014 - Prof.Dr. Doğan İbrahim’in Kitabı Dünyaca Ünlü Newnes Yayınevi Tarafından Basılıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformatik Bölümünden Prof Dr Doğan İbrahim’in yeni teknik kitabı Advanced PIC Microcontroller Projects ın C: Basic to Advanced basıma verilmiştir.

15 Haziran 2014 - Yakın Doğu Üniversitesi’nin Parlayan Yıldızı: Bilgisayar Enformatik Bölümü
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nadire Çavuş’un masteröğrencisi Zaid Dawad Al-Rustom ile birlikte yazmış olduğu “Learning Management Systems(Öğretim Yönetim Sistemleri)” isimli kitabı Almanya’da ingilizce basıldı. Lambert Academic Publishing Yayınevi, akademik kitap basımında dünyaca ünlü yayınevlerinden birisi olup, baskıya alnacak kitap seçiminde oldukça titiz olduğu bilinen yayınevi, belli sayıda bilimsel kitabı baskıya alarak alanyazına önemli katkı yapmaktadır.

23 Aralık 2013 - Kıbrıs’ın Dünyaya Açılan Kapısı:Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ve master öğrencisi Abdullah’un Younus “Mobile Devices and Mobile Applications (Mobil Cihazlar ve Mobil Uygulamalar)” adlı yeni kitabı geçtiğimiz günlerde Almanya’da yayınlandı.
6 Kasım 2013 - Prof. Dr. Doğan İbrahim’in 32 Bit İşlemciler Konulu Yeni Kitabı Çıktı
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bilgisayar Enformatik Sistemleri (CIS) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan İbrahim’in 32 bit mikroişlemciler ve gömülü elektronik sistem tasarımı (Designing Embedded Systems With 32-Bit PIC Microcontrollers and MikroC) konulu yeni kitabının çıktığı bildirildi.

10 Ekim 2013 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Enformatik Sistemleri (CIS) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan İbrahim’in PIC BASIC isimli teknik kitabı Çince’ye çevrildi
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Enformatik Sistemleri (CIS) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan İbrahim’in PIC BASIC isimli teknik kitabı Çin’ye çevrildi.

30 Kasım 2012 - YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadire Çavuş’dan sosyal sorumluluk örneği
Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nadire Çavuş, Doğu Akdeniz Doğa Koleji 9. ve 10. sınıf öğrencilerine seminer verdi.

5 Haziran 2012 - YDÜ’den “Güvenli İnternet Kullanımı” paneli
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Bilgisayar Enformatik Bölümü öğretim elemanları “İnternet Haftası” nedeniyle 20 Temmuz Fen Lisesi’nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, “Güvenli İnternet Kullanımı” ana temalı bir panel gerçekleştirdi.

5 Haziran 2012 - Prof. Dr. Doğan İbrahim’in Kitabı Kindle Ortamın aÇevrildi
Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Enformatik Bölümünden Prof. Dr. Doğan İbrahim’in ‘Designing Embedded Systems With 32-Bit Microcontrollers and mikroC’ (32-bit Mikrokongtrolörler ile gömülü sistem tasarımı ve mikroC) isimli ve Elsevier tarafından basılan kitabı oldukça popüler olup okuyuculara daha kolay erişebilmesi için elektronik ortama çevrilerek KINDLE okuyucusu ile uyumlu hale getirildi.

5 Haziran 2012 - Yakın Doğu Üniversitesi, 20 Temmuz sistem ve ofis yazılımlarını güncelledi.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadire Çavuş ve asistanları, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçtiğimiz gün 20 Temmuz sistem ve ofis yazılımlarını güncellediler.

Kitaplar

KİTAPLAR (son 3 yıl içerisinde)

 • Cavus, N., Zebari, D.A.M. &Zeebaree, S.R.M. (2016). Digital Logic Circuits Reduction: A Binary Decision Diagram Based Approach.Koln, Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Cavus, N., & ShokouhiTabrizi, S. (2015). Software Standards in Developing Virtual Laboratories. Köln, Almanya: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Cavus, N., &Aldarwish, A. J. Y. (2014). Mobile School Information System. Köln, Almanya: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Cavus, N., &Alani, M. A. (2014). Cloud Computing and Its Adaptation: Firm Adaptation. Köln, Almanya: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Cavus, N., &Ragrad, B. S. (2014). Mobile Technologies & English Language. Köln, Germany: Scholars Press.
 • Çavuş, N., &Younus, A. (2013). Mobile Devices And Mobile Applications. Köln, Almanya: LAP LAMBERT Academic publishing AG & Co. KG.
 • Cavus, N., &Dawad, Z. (2013). Learning Management Systems. Köln, Almanya: LAP LAMBERT Academic publishing AG & Co. KG.
 • Ibrahim, D. (2013). Designing Embedded Systems With 32-Bit Microcontrollers and mikroC. Newnes: İngiltere.
 • Işin, A., & İbrahim, D. (2013). Using Neural Networks for the Recognition of Cardiac ECG Signals. Köln, Almanya: LAP LAMBERT Academic publishing AG & Co. KG.
 • Ibrahim, D. (2013). Practical Digital Signal Processing Using Microcontrollers. Elektor Publishing: Hollanda.
 • Musadaq, S. A., & Ibrahim, D. (2013). A Microcontroller Based Ultrasonic System to Help Blind People. Köln, Almanya: LAP LAMBERT Academic publishing AG & Co. KG.
 • Rizgo, W. K. M. (2014). Developing an eye tracking system for handicapped people.Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Salh, T. H. S. H. (2014). Developing a mobile application for learning English using Sunrise10.Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Shekho, S. K. (2014). Security awareness of university students using the Android mobile phone: A case study in Iraq.Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Tabriz, S. S. (2014).Development of a Virtual Laboratory Application in Engineering Education. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Information Systems Engineering, Nicosia, Cyprus.
 • Khalil, R. M. (2014). RSTP–Solution to count-to-infinity problem and forwarding issues.Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Hasan, A. M. (2014). TOR:  Anonymous communication enhances the security in the networks. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Adbulrahman, L. Q. (2014).Handover time delay and call drop probability reductions for wimax mobile by using mobility pattern table. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Zeebaree, D. Q. S. (2014). Contourlet transformation for data hiding. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Jassim, A. Y. A. (2014). Developing mobile application for school informatıon system with cloud computing. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Alani, M. A. M.  (2014). Developingdecision modelforcloud computingadoptionindeveloping countries: Casestudy forMiddle East. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Baker S. R. (2014). Developing a mobile application for learning English. Master Thesis, Near East University, Graduate School of Applied Sciences, Department of Computer Information Systems, Nicosia, Cyprus.
 • Dawad, Z. A. (2013). Comparison of Learning Management Systems Based on Critical Features. YüksekLisansTezi, Yakın DoğuÜniversitesi, BilgisayarEnformatikSistemleriBölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Asaad, D. M. Z. (2013). Binary-Decision-Diagram (BDD) approach for digital logic circuits reduction.YüksekLisansTezi, Yakın DoğuÜniversitesi, BilgisayarEnformatikSistemleriBölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Younus, A. (2013). Investigation of a mobile government: A case study in Iraq. YüksekLisansTezi, Yakın DoğuÜniversitesi, BilgisayarEnformatikSistemleriBölümü, Lefkoşa, Kıbrıs.
Konferanslar

KONFERANSLAR (son 3 yıl içerisinde)

 • Cavus, N. (2016). Development of an intellegent mobile application for teaching English pronunciation. 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing.29-30 August, Vienna, Austria.
 • Gumus, O., Topaloglu, M., &Ozcelik, D. (2016).The use of computer controlled line follower robots in public transport. 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing.29-30 August, Vienna, Austria.
 • Ibrahim, D. (2016). An Overview of Soft Computing. 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing.29-30 August, Vienna, Austria.
 • Tabrizi, S.S. (2016). A Hybrid KNN-SVM Model for Iranian License Plate Recognition. 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing.29-30 August, Vienna, Austria.
 • Mohammed, A. A. & Cavus, N. (2016). Scale for efficacy in the safe use of the internet for students. Paper presented at the 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 31 Mart-02 Nisan, Girne Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.
 • Mohammed, A.K. & Cavus, N. (2016). Investigating faculty members’ awareness on social media usage in teaching and learning. Paper presented at the 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 31 Mart-02 Nisan, Girne Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.
 • Tabrizi, S.S., Tufekci, C., Gumus, O., &Cavus, A. (2016). Usability evaluation for Near East University student information system. Paper presentedat the 5th Cyprus International Conference on Educational Research. 31th March-2nd April, University of Girne
 • Başaran, S. (2016). Innovative Classroom Activities based on Bloom’s Digital Taxonomy for NET Generation Students.Paper presentedat the 5th Cyprus International Conference on Educational Research. 31th March-2nd April, 2016, University of Girne.
 • Başaran, S. (2014). Innovative Classroom Activities based on Bloom’s Digital Taxonomy for NET Generation Students.Paper presented at the 4th Cyprus International Conference on Educational Research. 19-2th   March, 2015, GAÜ.
 • Başaran, S. (2014).Individual Differences, Students’ Preferences of Learning Materials In Calculus.Paper presentedat theVI. Congress of International Educational Research. 5-8 June, Hacettepe University, Beytepe, Ankara.
 • Başaran, S. (2012). An Exploration of affective and demographic factors regarding mathematical thinking and reasoning of university students. Presented at First International Conference on Educational Research. 8th-11th  February, METU-NCC, T.R.N.C.
 • Cavus, N. &Tabrizi, S.S. (2015). Human-Computer Interaction solutions for traditional e-learning systems problems.4th Cyprus International Conference on Educational Research, 19-21 Mart, Girne, Kıbrıs.
 • Cavus, N. & Ahmad, A. (2015). The efficacy of employing social media for educational practice in the unrest regions of the world. 4th Cyprus International Conference on Educational Research, 19-21 Mart, Girne, Kıbrıs.
 • Cavus, N. (2014). Distance learning and learning management systems. 6th World Conference on Educational Sciences, 06-09 Şubat, Malta Üniversitesi, Malta.
 • Cavus, N. &Alhih, S., M. (2014). Learning Management Systems use in science education. 3rd  Cyprus International Conference on Educational Research, 30 Ocak-01 Şubat, Yakın DoğuÜniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • İbrahim, D. (2014). PIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced. Newnes: İngiltere.
 • Cavus, N. (2011). MobLrN: Mobil ÖğrenimSistemi. 28. UlusalBilişimKurultayı, 26-29 October, Informatics Association of Turkey, Ankara, Türkiye.
 • Çavuş, N. &Zabadi, T. (2014). A comparison of open source learning management systems. 3rd  Cyprus International Conference on Educational Research, 30 Ocak-01 Şubat, Yakın DoğuÜniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Cavus, C &Tabrizi, S. S. (2014). Developing virtual laboratories in distant Engineering education. 5th World Conference on Information Technology, 11-13 December, Dubai, United Arab Emirates.
 • Cavus, C. &Kefas, K. (2014). Impacts of GPS-based mobile application for Tourism. 5th World Conference on Information Technology, 11-13 December, Dubai, United Arab Emirates.
 • Omar, A. J. &Cavus, N. (2014). The role of mobile game-based learning in expediting the process of learning English language. 2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, 11-13 December, Dubai, United Arab Emirates.
 • Cavus, N. &Kanbul, S. (2014). Öğrencilerinöğretimyönetimsistemineyönelikgörüşlerinindeğerlendirilmesi: Moodle örneği. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 18-20 September 2014, Edirne, Trakya University.
 • Cavus, N. &Bicen, H. (2014). Determine the usage of mobile applications among university students. 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, 05-07 May, Istanbul UniversityIstanbul, Turkey.
Makaleler
Projeler
 • 2012-2013 – Project Member (Inter-communal) Collaborating into the Future: Lessons from Cyprus – Cyprus.
 • 2009-2010 – Project Coordinator - T.C. / TRNC Scientific Research Project, Mobile Learning System Based on Learning Management Sistems – Cyprus.
 • 2006-2008 – Project Member (Inter-communal) Teacher Professional Development on Environmental Education and Technology Integration (ENVETI – Cyprus.
 • 2007 – Advisor on Computer Information Systems - Ministry of Education of Turkish Republic of Northern Cyprus.
İletişim

Prof. Dr. Nadire Çavuş
Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BESATEM)
Yakın Doğu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü
Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138
Lefkoşa – KKTC
Mersin 10 TURKEY

Tel: +90 392 675 1000 / 3114

E-posta:[email protected]