Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası


Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, bilim ve sanat alanlarına büyük katkıları olan bilim insanı ve sanatçılara yaşam boyu bir kez verilen prestijli bir ödüldür. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in adını taşıyan bu ödül, ileri düzeydeki sürekli çalışmaları ile özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne; genelde ise Türk dünyası ve insanlık mirasına sağlanan sürekli katkıyı ödüllendirmeyi ve özendirmeyi amaçlar. Bilim ve sanat dünyasında tanınmış ve saygı görmüş kişilere sunulan bu ödül, Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtmak üzere bilim ve sanatın ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla verilir.

Vizyon:
Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın vizyonu, bilim ve sanatın gelişimine sınırsız bir ilgi ve bağlılıkla katkıda bulunan insanları teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Vizyonumuz, bilim ve sanatın insanlığın ilerlemesindeki kilit rolünü vurgulayarak bu alanlarda önemli başarılar elde eden bireyleri öne çıkarmak ve onların, ilham kaynağı olmalarını sağlamaktır.

Misyon:
Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın misyonu, bilim ve sanatın önemini vurgulayarak bu alanlarda çalışan bireyleri teşvik etmek ve desteklemektir. Ödül, yaşam boyu süren katkıları ve olağanüstü başarıları onurlandırmak amacıyla verilir. Misyonumuz, bu ödül aracılığıyla bilim ve sanatın yaygınlaşmasını teşvik etmek ve toplumun bu alanlara olan ilgisini artırmak için çaba göstermekten geçer.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, bilim ve sanatın aydınlatıcı gücünü kutlamak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmak için bir platform sunar. Bu ödül, Dr. Suat Günsel’in değerlerini ve taşıdığı yüksek idealleri yansıtarak bilim ve sanatın ilerlemesine olan bağlılığını simgeler. Kazananlar, özveri ve üstün yetenekleriyle topluma ilham veren liderler olarak kabul edilir ve bu ödül, onların değerli katkılarını onurlandırır.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, bilim ve sanatın önemini ve değerini vurgulayan bir simge olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu ödülün verilişi, bilim ve sanatın ilerlemesine olan inancımızın bir göstergesi olarak kalacaktır.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nı taşıyan isimler:

Bilim Dalında;
Prof. Dr. Evren Hınçal, 2023
Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, 2022

Sanat Dalında;
Orazbek Yessenbayev, 2020