Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM)
Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM)

Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, dil, dilin kullanıcıları ve kullanım alanları ile bunların sosyal, kültürel ve fiziki çevreyle olan etkileşimine yönelik araştırmalar yürütmektir.
Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinin Amacı UDAM’ın amacı

 • uygulamalı dilbiliminin bilimsel çalışmasını ulusal ve kültürel sınırların ötesine geçirmeyi teşvik etmek
 • ilgili alanlarda karşılıklı tartışma yaratan eleştirel fikirlerin araştırılmasını teşvik etmek ve bunlara olanak sağlamak
 • uygulamalı dilbilimine bağlantılı olan güncel çalışmalara katkıda bulunmak
 • eğitim, kültür, psikoloji, iletişim, bilgisayar bilimi, insan bilimi, sosyoloji, göstergebilimi, edebiyat, felsefe ve güzel sanatlar arasındaki önceden var olan etkileşimlerini geliştirmek ve buna yönelik yeni girişimlere olanak sağlamak
 • kişisel ve kurumsal irtibat için uluslararası akademik platform oluşturmak
 • benzer amaçlar ve değerler taşıyan diğer kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak
 • konu ile ilgili uluslararası merkezler ve bölümler ile akademik işbirliği kurmak
 • üniversite genelinde dille ilgili çalışma ve uygulamaların niteliğini artırmak
 • öğrencilere gelişim ve araştırma olanakları sağlamak
 • bu alanda süregelen yeni araştırma sonuçlarını sunmak ve/veya tanıtımını yapmak için konferanslar düzenlemek
 • üniversitenin bünyesinde bulunan veya üniversite harici akademisyenlerden oluşan bir konuşma programı düzenlemek
 • yılda iki kez yayınlanacak bir dergi yayınlamak
 • uygulamalı dilbilimi alanında ortak araştırma veya katkıda bulunmak için misafir öğretim üyelerine ev sahipliği yapmak
 • uygulamalı dilbilimi alanında yapılmış olan üstün çalışmaları takdir etmek adına yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek
Yönetim

Başkan

 • Prof. Dr. Mustafa Kurt

Üyeler

 • Prof. Dr. İ. Hakkı Mirici
 • Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Çelen Dimililer
 • Yrd. Doç. Dr. Doina Popescu
 • Yrd. Doç. Dr. Hanife Bensen
 • Dr. Ulviye Soysev
Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezinin Faaliyet Alanı

DİL VE EĞİTİM

 • Ana Dil Eğitimi
 • Ek Dil Eğitimi
 • İkinci Dil ve Yabancı Dil Eğitimi
 • Düzeltmeci Dilbilim
 • Dil Değerlendirmesi

DİLBİLİMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR

 • İşyeri İletişimi
 • Okuryazarlık
 • Kültürlerarası İletişim
 • Antropoloji
 • Toplum Dilbilimi
 • Kültürel Tümeller
 • Sosyal Dilbilim
 • Dilsel Değişim
 • Dilsel Ayrımcılık
 • Çok Dillilik
 • Çoğul Dillilik
 • Dil Çatışması
 • Dil Politikası
 • İlk Dil veya İkinci Dil Edinimi
 • Davranışsal Dilbilimi
 • Dil Bozuklukları
 • Edimbilim
 • Dilbilim Ötesi
 • Dil Planlaması
 • Adli Dilbilimi
 • Konuşma Çözümlemesi

DİL BİLGİ VE NETİCE

 • Edebiyat
 • Edebi Biçembilim
 • Eleştirel Söylem Çözümlemesi
 • Mütercim Tercümanlık
 • Bilgi Tasarımı
 • Sözlükbilgisi
 • Göstergebilim