Müzeler

Sanat, Tarih ve Kültürel Mirası toplumla bütünleştirmeyi ve sevdirmeyi hedefleyen tüm müzelerimiz halka açıktır. Müzelerimiz, Yakın Doğu Oluşumu altındaki okullarda eğitim gören öğrenciler ile KKTC halkına ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Modern toplumu bir arada tutan en önemli öğe kültürdür. Peki, kültürün toplumla ilişkisinin sürekliliğini sağlayan nedir? Bu sorunun cevabı sanatın ve müzeciliğin gerçek anlamını kavramamızı sağlar.

Ulus tanımında en önemli koşul ortak bir tarih ve kültüre sahip olmaktır. Bu değerlere sahip olabilmenin anahtarı ise ortak bir hafıza yaratabilmektir. Daha iyi anlamlandırmak için ölçeği küçültüp bir aileyi ele alalım. Aile bireylerinin arasındaki bağı kuran en önemli şeylerden biri ortak hatıralardır. Yaşanan olaylar ve bunlar karşısında verilen ortak tepkiler bireyler arasında bir bağ yaratır. Bu bağın sembolik anlamda en görünür olduğu yerlerse aile albümleridir. Birçok aile için bir araya gelinen zamanlarda aile albümlerinin ortaya çıkıp eski zamanların, fotoğraflarla birlikte yeniden canlandırılmasının sebebi de budur. Çünkü eski fotoğraflar, aile bireyleri ve ortak hatıraları arasında birer köprü kurar. Aile olmanın bir diğer yönü ise ortak bir gelecek kurma hayalidir. İşte gerçek bir aileyi yaratan şey, ortak geçmişin oluşturduğu bağlarla, ortak geleceğe yürüme umudu ve çabasıdır.

Bu durum toplumlar ve milletler içinde geçerlidir. İşte bu bakışla toplumların fotoğraf albümleri de müzelerdir. Sözle aktarılan tarihin, sergilenen nesnelerle bugüne aktarıldığı sihirli mekânlardır müzeler. Yine bugün üretilen eserlerin sergilenmesi ve toplumda bir sanat sevgisi yaratması ise ortak bir kültür yaratımının devam etmesi, bugünün geleceğe aktarılmasını ifade eder.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, “Eğitim kurumları toplumun dokuma tezgâhlarıdır” der. Yakın Doğu Üniversitesi de, bu yaklaşımla 43 yıla ulaşan bir birikimle, sadece Türk öğrencilerine değil 143 ülkeden gelen öğrencilerine verdiği çağdaş eğitimle, çok kültürlü ama kendi kültürüne de sahip çıkan, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yani Yakın Doğu Üniversitesi, sadece Kıbrıs Türk Toplumu’nun değil dünya toplumlarının da “dokuma tezgâhı” olarak eğitim hayatına devam ediyor. Bu hedefe yürürken en büyük ilhamı ise var olduğu toplumdan ve coğrafyadan alıyor. Ancak bu vizyonun sadece çağın gereklerini yerine getiren, yüksek kalite ve donanımda bir eğitim vererek gerçekleştirilemeyeceğinin de farkında. Bu nedenle akademik, sağlık, teknolojik ve sosyal yönden dünyanın en donanımlı üniversitelerinden birine dönüşürken, diğer yandan kurduğu müzelerle canlı, üretken ve toplumu besleyen bir sanat ve kültür ortamı yaratmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesinin kampüsünü ziyaret edenler bilirler. Üniversite kampüsü, dış mekânları süsleyen onlarca heykel ve iç mekânların duvarlarını süsleyen tablolarıyla başlı başına yaşayan bir müze görünümündedir. Ancak bu eserler, Yakın Doğu Üniversitesinin bütünlüklü bir müzecilik vizyonunun sadece küçük bir yansıması. Zira Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Kıbrıs’ın en önemli özel müzelerine de ev sahipliği yapıyor.

Kurduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile KKTC kültür ve sanat yaşamına büyük bir hareketlilik kazandıran Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Günsel Sanat Müzesi, Günsel Ofis Müzesi, Kıbrıs Sanat Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Denizcilik Tarihi Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ile tarihi ve sanatı, toplum hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline getirmeyi amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan müzeler çağdaş sanatın her alanından eserleri ile geleceğe yön verecek önemli bir kültürel birikim yaratıyor. Diğer yandansa klasik otomobiller, KKTC’nin milli kültürünü yansıtan tarihi eserler, binlerce çeşit bitki ve canlı türü, Kıbrıs’ın jeolojisine ışık tutan fosil ve kalıntılara kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan koleksiyonlarıyla Kıbrıs ve dünya tarihini bugüne taşıyarak toplumun geçmişiyle olan bağlarını güçlendiriyor.
Sanatı halkla bütünleştirmeyi ve sanatı halka sevdirmeyi hedefleyen tüm müzelerimiz halka açıktır; Yakın Doğu Oluşumu altındaki okullarda eğitim gören öğrencilere ve KKTC halkına ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesindeki Surlar içi Şehir Müzesi Pazar günü hariç haftanın altı günü, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Günsel Sanat Müzesi Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 9:00-17:00 saatleri arasında açıktır.

Çağdaş Sanatın Kalbi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi


27 Eylül 2018’de resmen açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bugün ulaştığı 37 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin de en büyük çağdaş sanat müzesi olma özelliğini taşıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk Devleti’ne mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, Başkurdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslup bakımından geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bugüne kadar üçbine yakın sanatçının eserine ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türk kültürünün dünya ile buluştuğu bir merkez olma özelliği taşıyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çok geniş bir yelpazeye yayılan eserlere ev sahipliği yapıyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, airbrush, karışık teknik, ipek üzerine tükenmez kalem, ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer aldığı müzede, cam vitray, baskı resim, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, alçı, bronz heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Özellikle müze girişinin tavanına Türk Devletlerine ait tarihsel ve kültürel detayların anlatıldığı akrilik el yapımı görseller de dikkatleri çekiyor. Ayrıca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, birçok değerli koleksiyonu da bünyesinde bulundurmaktadır. Başta yaklaşık 223 özel parçadan oluşan Paşabahçe Cam Koloeksiyonu dikkati çekmektedir. Bunun yanında çeşitli ülkelere ve çeşitli dönemlere ait 649 parçadan oluşan Madeni Para Koleksiyonu ve yine 300 yakın çeşitli ülke ve dönemlere ait Pul Koleksiyonu da Müzemizde yer almaktadır.


Düzenli olarak sergilenen eserlerin yanı sıra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen sergi, seminer ve sanat atölyeleri, çağdaş sanatı toplumun günlük hayatının bir parçası haline getiriyor. Bu yönüyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağlayarak büyük bir kültür birikimi yaratıyor. Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında da etkin bir rol oynayan müze ülkemiz sanatçılarına kendi yarattıkları sanat eserlerini sergileme imkânı da sunuyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, şimdilerde Kıbrıs Araba Müzesi’nin tam karşısında yer alan binasında hizmet veriyor. Özgün ve modern bir mimariyle inşa edilen kendisi de adeta bir sanat eseri edasıyla yükselen yeni müze binası ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kuruluş felsefesini yansıtıyor. Müzenin yeni binası Yakın Doğu Üniversitesi’nin tarihi Rektörlük binasını çevreleyen bir el şeklinde inşa ediliyor. Binanın kendisi bugünü ve geleceği simgelerken, merkezine aldığı rektörlük binası ise geçmişe olan saygıyı sembolize ediyor.

Kıbrıs Araba Müzesi; Otomobilin Dünü ve Geleceği

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan ve en çok ilgi çeken müzelerden biri de ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi’dir. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. 100’ün üzerinde otomobilin sergilendiği müzenin en eski aracı 1899 model Crestmobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor.


Otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes, Ford, BMW gibi markaların ilk modellerinden günümüze kadarki yolculuklarını izlemek mümkün olduğu müzede, dünyada ilk üretilen ve ilk üretilenlerin son kalan örnekler sergileniyor. 1899 Model Crestmobil, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi klasik araçların yanında 300 km hız sınırını aşmış Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor arabanın dikkatleri çektiği müzede maket araba koleksiyonu da ilgi görüyor. Kıbrıs Araba Müzesi’nin en özel eserlerinden biri de Kıbrıs Türk Toplumu’nun lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yaptığı dönemde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından hediye edilen makam aracı.

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi

Toplumun kültürünü ve geleneklerini şekillendiren en önemli etkenlerden biri de yaşadığı coğrafyanın özellikleridir. Bu özellikleri bilmek, görmek, yaşadığı değişimi dönüşümü takip etmek ve özgünlüklerinin farkında olmak yaşayan bir kültürün en önemli gerekliliklerindendir. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde ziyarete açık alan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi de Kıbrıs’ın doğa tarihini cisimleştirerek gözle görülür bir hale getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel 42 yıllık birikiminin yansıması da olan müzede, Kıbrıs’ta mevcut olan bin 600’e yaklaşan bitki türünden 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyaller sergileniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında bulunan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de yer alıyor. Üç farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek koleksiyonları ile Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları ve 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor. Müze, biyoloji, eczacılık, tıp, farmakoloji, ormancılık, besin mühendisliği alanlarında yapılacak bilimsel çalışmalara da yeni imkan ve görüş açıları sağlıyor.

Sanat Şehirde! Surlariçi Şehir Müzesi
Sanat aracılığıyla oluşturduğu kültür ortamının, toplumun geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuracağına inanan Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Surlariçi’nde açtığı “Surlariçi Şehir Müzesi” ile sanatı Lefkoşa’nın tarihi merkezine taşıdı. Günsel Ailesi’nin girişimi ile hizmet veren “Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında ziyarete açıldı.


“Surlariçi Şehir Müzesi”, Yakın Doğu Üniversitesinin Şubat 2020’de Dereboyu bölgesinde açılışını yaptığı “Günsel Sanat Müzesi”nin ardından, Lefkoşa’nın merkezinde açtığı ikinci müze oldu. “Surlariçi Şehir Müzesi”nin Başkentte yarattığı sanat ve kültür ortamı, Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla buluşmasına aracılık etmektedir. “Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenen eserler, görsel sanatların her dalını kapsayan oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, heykel, büst, silikon realist heykeller, fotoğraf, film ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, Kazak Sanatçı Orazbek Yassenbayev tarafından ipek üzerine tükenmez kalem tekniği ile yapılmış dünyanın en büyük 10 metrelik “Nevruz” isimli eseri de burada sergilenmektedir. Lefkoşa’nın sosyal, kültürel ve siyasi geçmişine ait birçok materyal de müzede sergilenmektedir. Yine Denizcilik ile ilgili birçok materyalın yanında, maket araba koleksiyonu ve Kıbrıslı sanatçı Mehmet Göktuğ tarafından müzeye verilen Karagöz ve Hacivat koleksiyonu eserleri de burada özel bir yere sahiptir. Düzenlenen süreli ve sürekli sergilerle yaşayan bir müze olarak tasarlanan “Surlariçi Şehir Müzesi”, sanatseverlerin ve kültür meraklılarının değişmez adreslerinden biri haline gelmeyi amaçlıyor. İç tasarımı da eşsiz bir görsel şölene sahip olan müzenin tavanlarına, altın varaklar kullanılarak, Osmanlı Devleti’nin Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve sonrası çeşitli şekillerde resmedildi.

Günsel Sanat Müzesi

Toplum bütünlüğüne önem vererek gelenek, kimlik, kültürel kesişmeler, birleşim ve sanatı bir araya getiren “Günsel” ailesinin, kültür turizminin en önemli öğelerinden olan müzeleri hayata geçirdiği müzelerden biri olan “Günsel Sanat Müzesi”, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili “Günsel” adına, “Temelimizde Sanat Var!” sloganı ile 2019 yılında modern ve çağdaş bir müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla kurulan Günsel Sanat Müzesi, uluslararası etkinlik ve yönelimlerle modern ve çağdaş sanat yapıtlarını koleksiyona katar, muhafaza eder, sergiler ve belgeler. Günsel Sanat Müzesi’nde sadece Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında ödül alan sanatçıların eserleri sergilenmektedir. Kuzey Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık eder. Sanatçıların üretimlerine ve uluslararası işbirlikleri kurabilmelerine destek olur. Sanatı kitleler için kolay erişilebilir kılmayı misyon edinen Günsel Sanat Müzesi, bu amaçla her yaştan sanat izleyicisine ulaşmayı hedefler. Müzenin koleksiyonları ve sergileri her kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve etkin biçimde sanata katılımlarını sağlamayı amaçlar.


Başkent Lefkoşa’nın en göz alıcı caddesi Dereboyu’nda toplam 1.100 metrekare alanda, Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan ve 15 adet galeri alanına sahip Günsel Sanat Müzesi, resim, seramik, heykel olmak üzere sadece günümüz ödüllü çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı süreli ve sürekli sergi salonları ve mağazasıyla kültürel faaliyetlerini sürdürmektedir.