Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Müdürünün Mesajı

Sevgili hocalarım, değerli öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü websitesine hoş geldiniz.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri enstitülerinin birleşmesi sonucu 115 programda 5000’e yakın öğrenciye lisansüstü eğitim veren Enstitümüz 22 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliği ile yüksek lisans ve doktora unvanları almaya yönelik programlar yürütmektedir.

Enstitüler, malumunuz olduğu üzere, lisans mezunlarına yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı veren yüksek öğrenim kurumlarıdır. Üniversitelerin verdiği en yüksek derece olan Doktora diploması enstitüler tarafından verilmektedir.

Yüksek Lisans ve doktora eğitimi lisans mezunu öğrencilere ilgili branşlarında uzmanlaşma deneyimi kazandıran prestijli programlardır.

Doktora derecesi, kişilere kendi alanlarında uzmanlaşma yolunu açtığı gibi, akademik dünyanın da kapısını açan bir anahtardır. Bu unvana sahip akademisyenler, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi unvanlara ulaşmak için gayret gösterir, araştırma ve yayın yapar, akademisyen yetiştirme programlarında aktif yer alırlar. Yani, bir anlamda doktora bir bilim adamı yetiştirme programıdır. Üniversiteler, lisans mezunları kadar, yüksek lisans ve doktora mezunlarının sayısıyla da prestij kazanırlar.

Üniversitemizde 2000 yılında ilk olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrenci alımına başlamış, diğer enstitüler ise 2007 itibariyle eğitime başlamışlardır. Toplam 115 yüksek lisans ve doktora programında bugüne kadar 5000’i aşkın yüksek lisans ve doktora diploması verilmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ın bir eğitim adası olmasında önemli rolü olan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Rektörümüz Prof. Dr. Ümit Hassan’a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arzederiz.

Deneyimli ve uzman kadrolarıyla lisansüstü eğitim programlarını dünya çapında başarıyla yürüten Enstitümüzü tercih etmenizi ve prestijli üniversitemizin diplomasına sahip olmanızı dileriz.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can BAŞER
Müdür

Lisansüstü Programlarda İzlenecek Adımlar
Formlar
Yönetim
 • Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer - Müdür
 • Prof. Dr. Fahriye Altınay - Müdür Yardımcısı
 • Doç Dr. Umut Aksoy - Müdür Yardımcısı
 • Didem Tunççağ - Yönetici Asistanı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eczacılık Fakültesi binasının 2. katında hizmet vermektedir.

Yönetmelikler
Tez Yazım Yönergesi
Mezuniyet Başvurusu

Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerimiz için, öğrenim süreçleri sırasında gerekli olan ve güncel olarak hazırlanıp, basılı olarak saklanması gerekli belgeler aşağıda verilmiştir. Tez savunma sınavında başarılı olmuş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin gerektirdiği diğer koşulları yerine getirmiş olan öğrencilerin tüm belgelerinin elektronik kopyaları, mezuniyet başvurusu sırasında [email protected] adresine sıkıştırılmış .zip dosyası olarak ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının kurumsal e-posta hesabı ile iletilmelidir. Belgelerin asıl kopyaları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarında, mezuniyet sonrasında “Mezun Dosyası” olarak arşivlenmelidir.

Doktora Mezun Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler:

 • LEE_01_Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu
 • LEE_02A_Yayın Sözleşmesi
 • LEE_03_İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu
 • LEE_04_Danışman Atama Formu
 • LEE_05_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu
 • LEE_06_Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
 • LEE_07_Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
 • LEE_08_Doktora Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu
 • LEE_09_Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
 • LEE_09B_Tez Kayıt Formu
 • LEE_10_Doktora Öğrenci Öz Değerlendirme Formları
 • LEE_11_Doktora Tez İzleme Değerlendirme Tutanakları
 • LEE_12_Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Formu
 • LEE_15_Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı
 • LEE_16_Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formları
 • LEE_17_Tez Formatı Onay Formu
 • LEE_20_Doktora Mezuniyet Başvuru Dosyası Formu
 • Tez’den üretilmiş makale
 • Tez (Basılı ve dijital nüshası)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (TC uyruklular için zorunludur)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi*

* TC uyruklular için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları

Yüksek Lisans Mezun Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler:

 • LEE_01_Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu:
 • LEE_02B_Yayın Sözleşmesi:
 • LEE_03_İntihal ve Etik Kurallar Sözleşmesi Formu:
 • LEE_04_Danışman Atama Formu:
 • LEE_13_Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ve Formu:
 • LEE_09B_Tez Kayıt Formu:
 • LEE_14_Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Atama Formu:
 • LEE_15_Yuksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı:
 • LEE_16_Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Formları:
 • LEE_17_Tez Formatı Onay Formu:
 • Tez (Basılı ve dijital nüshası):
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi (TC uyruklular için zorunludur):
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi:
Programlar