Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri

İlk kez 2016’da verilmeye başlanılan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bilimsel araştırma, akademik performans ve bilim dünyasına katkı sağlayan bilim insanlarını onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen prestijli bir ödül programıdır. Her yıl altı kategoride verilen bu ödüller, bilimsel ilerlemeye olan bağlılığı yansıtan bir şekilde, üstün başarıları ve katkıları takdir etmek için verilir. Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve akademik mükemmeliyetin desteklenmesini bir öncelik olarak kabul eder ve bu ödüller, bu taahhüdün bir yansımasıdır.

Vizyon:
Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin vizyonu, bilimsel araştırma ve akademik başarıları vurgulayarak bilim dünyasında ilerlemeyi teşvik etmektir. Vizyonumuz, bilimin, eğitimin ve araştırmanın toplumların gelişimindeki temel rolünü vurgular ve bu alanda üstün başarı gösterenleri ödüllendirirken onları ilham kaynağı yapmayı amaçlar.

Misyon:
Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nin misyonu, bilimsel keşifleri, akademik mükemmeliyeti ve bilim dünyasına katkı sağlayan bireyleri teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Bu ödüller, bilimsel araştırma ve eğitimin geliştirilmesine olan katkıları kutlar ve bu alandaki liderleri toplumun önüne çıkarır. Misyonumuz, gelecek kuşaklara bilimsel düşünceyi ve araştırma tutkusunu aşılamak için çaba göstermekten geçer.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri kategorileri

Yayın Ödülü: Son bir yılda yayımlanan üstün nitelikli yayınları ile bilime katkı sağlayan araştırmacılara verilir.

Yayın Onur Ödülü: Kariyeri boyunca imza attığı yayınlar ile büyük etki yaratan araştırmacıları ödüllendirir.

Genç Araştırmacı Ödülü: Genç araştırmacıların üstün başarılarını takdir eder ve teşvik eder.

Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü: Genç araştırmacıların daha fazla ilerlemeye teşvik edilmesini amaçlar.

En Etkili Araştırmacı Ödülü: Araştırma alanında öncü ve etkili çalışmaları olan ve yüksek atıf ve etki derecesine sahip bilim insanlarını ödüllendirir.

En İyi Akademik Performans Ödülü: Akademik Liyakat Göstergesi yüksek olan akademisyenleri ödüllendirir.