Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversite ile bütünleştiği, kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimleri için üniversitenin her alanda desteğini hissettiği, her türlü sorununun çözümle buluşturulduğu, Yakın Doğulu olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığı, verimli, aktif ve kaliteli bir üniversite yaşamı için gereken ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Öğrenci Dekanlığı, Yakın Doğu Üniversitesinin eğitim süresince ayrılmaz bir parçası olup; hizmetler, programlar ve çeşitli imkanlar sağlayarak öğrencilerimize meslek kazandırmanın yanında yaşama hazırlama, belgenin yanında bilgilerine katkı sağlama, geleceği inşa edecek ellere güven duygusu aşılama konusunda destek veriyor.

Öğrenci Danışma ve Iletişim Birimi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, Öğrenci Etkinlik Birimi, Neuideas Birimi, Kariyer Planlama Birimi, Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi, Engelli Öğrenciler Birimi ve Mezunlar Birimi Öğrenci Dekanlığına bağlı birimlerimizdir.

Öğrenci Danışma ve İletişim Birimi
Öğrenciler zaman zaman kontrol dışı ve beklenmedik sebeplerden ötürü akademik yükümlülüklerini yerine getiremedikleri durumlarla karşılaştıklarında her türlü sorun ve sıkıntılarını online dilekçe sistemi üzerinden, para iadesi, akademik konular, iş başvuruları, yurt konuları ve maddi konularla ilgili dilekçelerini [email protected] email adresi üzerinden paylaşabilirler ve öğrencilerin sorunlarının çözülmesine yardımcı olunur.


Psikolojik Danışmanlık Birimi
Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerimiz, öğrenci dekanlığı ile iletişim kurarak Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezine (PDRAM) ya da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine yönlendirilir. Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca karşılaşmış oldukları stres, depresyon, kaygı/korku, üniversite yaşamına uyumda yaşanan zorluklar, aile içi çatışmalar gibi pek çok konuda başvurabilecekleri bir danışmanlık hizmeti verilir.

Kariyer Planlama Birimi
Üniversitemiz, öğrencilerinin akademik donanımları kadar profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına da büyük önem veriyor.

Öğrencilerimizi üniversite yıllarında iş dünyasına hazırlamak, kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlamak, kendi kişilik özellikleri ve yeteneklerine göre hangi alanların uygun olduğunu fark etmelerini sağlamak, kariyer hikayelerini ilk ağızdan öğrenerek kendi yollarını çizmeleri ve profesyonel yaşama en hazır şekilde başlamalarına destek olmak için kurulan birimdir. Tanıtım günleri, kariyer planlama, mülakat teknikleri gibi eğitici faaliyetler, CV yazma ve iş görüşmesi eğitimi, fakültelerin, bölümlerin kariyer günleri, staj, yarı zamanlı ve tam zamanlı iş imkanları hakkında bilgi, kariyer festivali; işverenlerle tanışma fırsatı sunulan imkanlardan birkaçıdır.

İş Olanakları
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ders saatleri dışında kalan zamanlarını değerlendirme, cep harçlığı ve tecrübe kazanabilme açısından başta kütüphane, hastane, bilgi işlem, öğrenci dekanlığı ve üniversitemizin diğer birimlerinde yarı zamanlı çalışma imkanına sahiptir.

Etkinlik ve Neuideas Birimleri
Öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasına, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesine yardımcı olacak oryantasyon günleri ve etkinlikler düzenler. Bu merkez etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin kulüplere ya da topluluklara yönlendirilmeleri, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde bireysel ve kurumsal olarak temsil edilmeleri gibi konularda da danışmanlık hizmeti verir.

Sosyal Sorumluluk Projeler Birimi
Sosyal sorumluluk, eğitim modelinin temel taşlarından biridir. Gönüllü olarak programlar sunup kurumları bilinçlendirerek, insan hakları için mücadele etmek ve çok hassas gruplar için okuma yazma programları yürütebilmek adına farkındalık yaratıp, sorumluluk projelerine teşvik ve iş birliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu tür projelerin tüm öğrenciler için eşit fırsatlar ve daha adil bir toplum inşa edebilmek için yardımcı olacağına inaniyoruz.

Engelli Öğrenciler Birimi
Tüm Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve özel ihtiyaçları olan öğrencilerimiz eşit muamele görür. Gösterilen her çaba engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına pratik çözümler sunmak içindir. Akademik konularda yardım; ekstra özel ders ayarlamaları, okul tarafından resmi yazıyla üniversite tesislerine erişim kolaylığı, sınavlar sırasında mümkün olan her türlü yardımı sağlamak gibi hizmetlerle engelli öğrencilerimize destek olur, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışır.

Mezunlar Birimi
Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Merkezi mezunlarımızın güncel sınıf toplantılarından haberdar olmaları, mezunları ortak bir platforumda bir araya getirmek, dönem sonunda mezun olan öğrencilerin kaydını tutmak ve kariyer yaşamlarında da öğrencilerin hangi pozisyonlarda ve hangi firmalarda çalıştığını araştırmayı hedefleyen bir merkezdir. Mezunlarımızın, Üniversite ile irtibatta kalmasına yardımcı olup sosyal etkileşim, ağ ve her türlü gönüllü görevler için de fırsatlar sunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri
Yakın Doğu Üniversitesinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları, birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla öğrenci kulüpleri kurulmaktadır.

Üniversitemizde isteyen her öğrenci, ilgi alanına giren kulüplere üye olabildiği gibi yeni ilgi alanlarına dönük kulüp oluşturmak için de girişimde bulunabilmektedir. Bu sayede, öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri, iletişim ve kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, kulüp konularıyla ilgili veya ortak etkinlikler düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere katılmaları, boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Dekanlığı web sitesi için tıklayınız.