Bilimsel Araştırma Projeleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, sosyal ve kültürel dünyasındaki eksiliği gidermek ve üniversite birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmaların kalitesini yükseltmek düşüncesiyle 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi kurulmuştur. BAP birimi, BAP koordinatörü, 3 (üç) üye ve 1 (bir) adet sekreterden oluşmaktadır. Birim YDÜ sağlıktan sorumlu rektör yardımcısı ve mütevelli heyeti başkanına bağlı olarak çalışır.

Eylül-2016 yılında ilk proje önerilerini alarak faaliyetlerine başlayan birim, yılda 2 (iki) kez proje önerisi almaktadır. Farklı proje öneri başvurularının yapılabilmekte olup, en fazla üç yıl sürmesi istenen projelerin kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikte olması önemlidir. Öğretim üyeleri, uzman hekimler, doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar proje önerisi verebilmektedir. Ayrıca, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tez araştırma projelerini de öncelikli olarak ele alınmaktadır. Başvurular sonrasında proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması BAP biriminin sorumluluğundadır.

Desteklenen projelerin sonucunda patent, ürün, yöntem, algoritma geliştirme gibi durumlarda tüm bilgiler gizli tutulmakta, haklar proje ekibi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılan ek bir protokol ile belirlenmektedir.

BAP birimi, toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek teorik ya da uygulamalı bilimsel projelerin gelişmesine öncülük eden, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerektiğini düşünen misyon ve vizyon ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Formlar
Yönetim Kurulu Üyeleri
  • Prof. Dr. Seda VATANSEVER (BAP Koordinatörü)
  • Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU (Üye)
  • Prof. Dr. Ulaş YAVUZ (Üye)
  • Prof. Dr. Güney YILMAZ (Üye)
  • Prof. Dr. Turgut TÜRSOY (Üye)
  • Prof. Dr. Özge ÖZDEN (Üye)
  • Prof. Dr. Çiğdem HÜRSEN FERAMEZOĞLU (Üye)
  • Doç. Dr. Ayşe ARIKAN SARIOĞLU (Üye)