Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi

Prof. Dr. Rahip ABİYEV
Başkan