Deney Hayvanları Araştırma Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (YDÜDEHAM); sağlık bilimleri alanında Üniversitemiz ve diğer Üniversiteler kapsamındaki bütün bilimsel araştırma ve tez çalışmaları yanında deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğretim olanaklarını sağlamaktadır. Deney hayvanlarının bakımı, yetiştirilmesi ve üretimlerinin yapıldığı üretim bölümü, ileri teknolojik donanımla araştırmacılar için deneysel araştırmaları yapabilme olanağı sunan araştırma laboratuvarıyla kampüs yerleşkemizde bulunmaktadır. Merkezimiz araştırma ve uygulama laboratuvarı, bakım ve üretim bölümleri, yıkama ve dezenfeksiyon bölümü, depo ve personel kullanım alanları olarak planlanmıştır.

YDÜDEHAM’da her türlü araştırma için model geliştirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik kurallarla belirlenen uygun alanlarda deney hayvanlarının bakım ve üretimleri gerçekleştirilmektedir.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının izniyle Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan merkezimizde; fare ve sıçan üretimi yapılmaktadır. Deney hayvanları yurt dışından tedarik edilen lisanslı saf ırklardan üretilmekte olup, hayvan giriş ve çıkışları ve özel çalışmalar için çalışma alanı Laminar Air Flow kabinler ile sağlanmaktadır. Tüm hayvanlar IVC (Individually Ventilated Cages) kafeslerde barındırılmakta ve böylece bulundukları ortamdan tamamen izole edilmektedir. Bu şekilde hayvanların refahı en üst düzeyde tutulmakta, hayvanlar arası bulaşma engellenmekte ve ayrıca ortam parametrelerinin kontrol altında tutulabilmesi, araştırmaların güvenirliğini arttırmaktadır.

Kuruluş amacımız; bilimin ve toplumun gelişmesi amacıyla, standardizasyonu sağlanmış laboratuvar koşullarında, sağlıklı ve standart deney hayvanları üzerinde bilimsel araştırmaların hayvan refahına ve etik kurallara uygun olarak yapılmasının sağlanmasıdır.

Misyon ve Vizyon

Misyon
Bilimsel amaçlı deney hayvanı çalışmaları için uygun standartlarda gerekli ortam ve olanakları sağlamak.
Deney hayvanı üzerinde araştırma yapmak isteyen araştırmacıların gerekli yetkinliğe ulaşabilmesi için, uygun seminer, kurs ve kongreler için uygun alt yapıyı hazırlamak.

Vizyon
Uluslararası standart ve kurallara uygun koşullarda deney hayvanı yetiştiren, sadece Üniversitemiz bünyesinde değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde diğer Üniversitelerden de gelebilecek hayvan talebini karşılayabilen, gelişmiş hayvan modelleri ve laboratuvarları ile araştırmacılara ve bilime destek olan bir merkez olmaktır.

YDÜDEHAM’da, faaliyete geçtiği Nisan 2017 tarihinden bugüne kadar 9 ayrı araştırma tamamlanmış olup, şu an yürütülmekte olan 2 çalışma ve hemen akabinde Üniversitemiz etik kurulundan onay almış, başlayacak olan 7 farklı araştırma bulunmaktadır.

YDÜDEHAM Yönetim Kurulu
İsim – Soyisim Görev E-posta
Prof. Dr. Vedat SAĞMANLIGİL Müdür Yardımcısı [email protected]
Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Üye [email protected]
Veteriner Hekim Meliha TEMİZEL Üye [email protected]