AR-GE ve İnovasyon
NERITA

Near East Research Innovation and Technology Area (NERITA) ismini adaya özgü bir mitolojik hikayeden alır.

Nerites, Yunan mitolojisinde Nereus ve Doris’in oğlu olup güzelliği ile Afrodit’i kendisine aşık etmiştir. Afrodit tanrılar dağı Olympos’a çıkarken onu da yanında götürmek istemiş, Nerites ise anne ve babasının memleketi olan denizi, tanrılar dağına tercih etmiştir. Buna çok sinirlenen Afrodit onu kayaların üzerine yapışıp kalarak hareket edemeyen bir deniz canlısına çevirmiştir.

İsmini adamıza endemik bu deniz kabuklusundan alan NERİTA, bünyesinde kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Co-Working Space ve Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi bünyesinde bulunan UNDERGROUND Maker Space, Fab-Lab ve Pro-Lab’lar işbirliği ile Kıbrıs’ı İnovasyon adası yapmak yolunda hızla ilerlemekte.

Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
NERITA Başkanı

NERITA (Near East Research, Innovation and Technology Area) sitesine gitmek için tıklayınız.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark Nedir)
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark veya Teknokent olarak da sıkça görmek mümkündür) kavramı, 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış bir kavramdır.

Stanford Üniversitesinin öncülüğünü yaptığı bu kavram zaman içerisinde tüm Dünyada kabul görmüş ve sayılar giderek artış göstermiştir. Birçoğunun 80’li yılların da sonunda kurulmasına rağmen şu an TGB’lerin sayıları 4000 civarına ulaşmıştır.

Türkiye’de 2001 yılında çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasası ile resmen başlayan süreç hız kazanmış ve şu zamana kadar 83 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinde daha önce çıkardığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasını revize ederek geçtiğimiz günlerde güncellemiş ve yeni yasa ile birlikte hukuki ve yasal olarak teknolojik gelişime katkı sağlamıştır. 2020 yılının sonlarında doğru çıkan KKTC Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tüzüğü ile TGB kurmanın önü açılmıştır. Üniversitemizin TGB oluşturma çalıştırmaları hızla devam etmektedir.

Co-Working Space
NERITA Co Working Space, inovasyonu seven, yeni fikirlere açık olan ve aktif olarak olumlu değişim için çalışan bir topluluğu bir araya getirerek KKTC’ye bu yönde olumlu bir soluk getirmeyi hedefleyen bir oluşumdur.

Birlikte büyümenin gücüne inanan bir ekip olarak, girişimcilerin birlikte büyümesine destek sağlayacak bir alanın kurulması çalışmaları başlamıştır.

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi

Bilgi ve Teknoloji Transferi Nedir?
Bilgi ve Teknoloji Transferi bilginin ve teknolojik yeniliklerin fikir aşamasından üçüncü kişilerin kullanımına açılımına kadar olan süreci anlatan bir terimdir.

Bütün bu alanları gerçekleştirmek adına alanında uzman kişiler tarafından yönetilen ve bir ara yüz olarak faaliyet gösteren yapılara da Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) denmektedir.

Teknoloji Transfer ofislerinin üç temel görevi bulunmaktadır.

 • Üniversite- Sanayi işbirliğinin sağlanması, ortak çalışma ve projelerin geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Fikri ve Sınai Mülki hakların korunması ve ticarileştirilmesi
 • Üniversite içerisinde ve bağlı ekosistemde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

Bu üç temel görev ile birlikte bu süreçleri destekleyecek diğer alanlarda teknoloji transferi sürecinde görüşebilir.

NERITA Teknoloji Transfer Ofisi, Yakın Doğu Üniversitesinin teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve İnovasyondaki öncü yapısını, ulusal ve uluslararası anlamda güçlendirmek, bilimsel ve teknolojik bilgiye aracılık etmek, üniversite içerisinde bilgi üretimini, profesyonel proje yönetimini ve Ar-Ge’yi desteklemek, yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilginin ve teknolojinin ticarileştirilmesini sağlamak ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

NERITA TTO Ekibi

Prof. Dr. Murat Özgören
NERITA Başkanı

Öğr. Gör. Şefik Emre Coşkun
Kıdemli TTO Uzmanı / Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

Kurumsal Gelişim

Eğitim, Farkındalık ve İşbirlikleri Birimi, Bilgi ve Teknoloji Transferi konusunda farkındalığı ve bilgiyi artırmak üzerine eğitimler düzenler, Teknoloji Transferi konusunda ulusal ve uluslararası ağlara dahil olmak ve gerekli iş birliklerini sağlamak için çalışmalar yapar.

Üniversitemiz bünyesindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası bilgi ve teknoloji süreçlerinden yararlanması için belirlenen stratejiler doğrultusunda aktivitelerini sürdürür.

Eğitimler
Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz, Öğrenciler, Araştırmacılar, Girişimciler ve diğer paydaşlarımız için eğitim programlarını hazırlamakta ve bu eğitim programlarını NERITA Akademi altında yürütmektedir.

Şu an çalışmaları yapılan eğitim konularımız şu şekildedir.

 • Profesyonel Proje Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • Girişimcilik
 • 21. YY Yetkinlikleri

Ekosistemimiz

  • Protokol Yaptığımız Kurumlar
   • Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Trasnfer Ofisi (https://akdeniztto.com.tr/)
   • International Sleep Science Technology Assocaiton (ISSTA) (https://www.isstasleep.org/)
  • İşbirliklerimiz
   • Now Sprint Ön Hızlandırma Programı (https://nowsprintaccellerator.com/)
   • Stage – Co Hızlandırma Programı (https://stage-co.com/tr/anasayfa/)
   • İnovatif Girişimcilik Projesi
  • KKTC Girişimcilik Ekosistemi

BTTO Ekibimiz KKTC’nin ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemi hakkında bir proje üzerine çalışmaktadırlar. Projemizin sonuçları ve ilgili dokümantasyon 2021 yılının ikinci çeyreğinde paylaşılacaktır.

Proje ve Ürün Yönetimi Birimi

BTTO içerisinde yer alan proje ve ürün yönetimi birimi projelerin fikirden başlayarak projelendirilmesi ve yönetilmesi sürecine destek verene birimdir. Bünyemizde bulunan teknoloji transferi, inovasyon ve profesyonel proje yönetimi konusunda tecrübeli uzmanlarımız proje fikri olan araştırmacılarımıza destek verebilmektedirler. Projelerin fikir, analiz, planlama ve geliştirme çalışmaları açısında önemli olan bu destek tarafımızdan sunulmaktadır.

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmalarının temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye/özel sektöre aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamaktır.

 • Sanayi – üniversite odak grup çalışmaları yaparak, yeni iş birlikteliklerinin oluşumunu sağlamak ve çeşitli ziyaretler, etkinlikler düzenlemek.
 • Şehirdeki ve ülkedeki iş birliğini artıracak kurumlar ile görüşmek, temasa geçmek (Sanayi odası gibi, ticaret odası gibi)
 • Proje fikrine yönelik olarak akademisyen ve firmanın Ar-Ge ihtiyacı ve beklentilerini belirlemeye katkıda bulunmak,
 • Sanayiye, fikirden ürüne giden her süreçte Ar-Ge çalışmalarında destekte bulunmak,
 • Akademisyenlerin bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasına, üniversite-sanayi iş birlikteliklerin sağlanmasında ve tüm sürecin yönetilmesinde yönlendirici olmak,
 • Sanayi – sanayi buluşma platformlarının oluşturulmasını sağlamak temel faaliyetleri olacaktır.

Fikri Varlıklar Yönetimi ve Ticarileştirme Birimi

Fikri Sinai Mülki Haklar geliştirilen teknolojilerin korunması adına önemli bir süreçtir. Çeşitli koruma yapıları ile KKTC içerisinde, Türkiye’de ve dünya çapında fikri korumalara dahil olmak mümkündür.

TTO olarak bu süreçlerde araştırmacılarımıza destek vermeye başladık. Bir buluş fikri olan araştırmacılarımız ofisimize gelerek bu konuda bilgilendirme ve mentorluk alabilirler.

Dolduracağımız Buluş Bildirim Formu ile süreçlerimize başlayarak, fikri koruma süreçlerinizi tamamlayabiliriz. Buluş Bildirim Formu Formlar ve Belgeler sekmesinden indirilebilir.

Underground


Yakın Doğu Üniversitesi için inovasyon ve üretmek çok önemli. Birçok girişimci, inovatif fikirlerini üniversitede okurken hayata geçirmiş ve son derece başarılı olmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin inovatif düşüncelerini hayata geçirmek için her türlü desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin inovatif düşünceleri, Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından değerlendiriliyor. Kabul edilen fikirlerin hayata geçirilmesi için gerekli finansman üniversitemiz tarafından sağlanıyor.

Near East Research Innovation Technology Area (NERİTA) tarafından yıl içerisinde öğrencilere yönelik girişimcilik çalıştayları düzenleyerek öğrencilere girişimcilik eğitimi veriliyor ve iş geliştirme konusunda bilgiler aktarılıyor. Oluşturulan kurum işbirlikleri ile öğrenci, üniversite ve sektör arasında bir bağ kuruluyor.

Tüm bunların sonunda, öğrencilerimizin tekrardan oluşturulan proje dosyaları, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından değerlendiriliyor ve projeler hayata geçiriliyor.

YDÜ Patent Politikası

Yakın Doğu Üniversitesi, bünyesinde çalışan araştırmacıların ürettiği buluşların süreçlerini desteklemektedir. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Varlıklar Yönetim ve Ticarileştirme Birimi tarafından yürütülen süreçlerle patentlenmeye uygun bütün fikirler değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda ön araştırma ve başvuru süreçleri ile desteklenmektedir.

Süreç Haritası

 • Buluş Fikrinin tasarlanması ve Buluş Bildirim Formunun doldurulması
 • Buluş Bildirim Formunun çözüm ortağı patent vekiline gönderilmesi
 • Ön Araştırma’nın yapılması
 • Ön Araştırma Raporunun buluşçulara gönderilmesi
 • Gerekli düzenlemelerin ve düzeltmelerin tamamlanması
 • Tarifnamenin patent vekili tarafından hazırlanması
 • Tarifnamenin buluşçular tarafından kontrolü
 • Başvurunun yapılması
 • Türk Paten ve Marka Kurumu Süreçler
 • İtiraz Değerlendirmesi
 • Sonucun açıklanması

Patentin olumlu olarak tescillenmesi durumunda ticarileştirme süreci başlamaktadır.

Patentlerimiz

Helicobacter Pylori Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Biyosensör Yüzeyi Hazırlanması (Patent) (TR 2020 15603 B)

Buluşçular: Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yard. Doç. Dr. Süleyman Aşır, Prof. Dr. Adile Esen (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Monireh Bahhspour (Hacettepe Üniversitesi)

Olirin (Uluslararası Patent)

Hak Sahipleri: Yakın Doğu Üniversitesi, MAG Group ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği

Çok Fonksiyonlu Doğum Topu (Faydalı Model – 2020 10651)

Buluşçular: Yard. Doç. Dr. Betül Mammadov, Doç. Dr. Emil Mammadov

Umblikal Kord Klempi ( Tasarım Tescili – 201807105)

Buluşçular: Yard. Doç. Dr. Betül Mammadov, Doç. Dr. Emil Mammadov, Ersin Aytaç

Umblikal Kord Klempi (Faydalı Model – 2018 17809)

Buluşçular: Yard. Doç. Dr. Betül Mammadov, Doç. Dr. Emil Mammadov, Ersin Aytaç

Çalışması yürütülen buluşlar:

Ghost TTA

Buluşçular: Doç. Dr. Alper Çetinkaya, Yard. Doç. Dr. Soner Çağatay, Ersin Aytaç

Vet-Stent

Buluşçular: Yard. Doç. Dr. Çağrı Gültekin, Ersin Aytaç

Çok Amaçlı Mikroakışkan Organ-Sistem Simülasyon Çipi

Buluşçular: Doç.Dr. Buket Baddal, Doç. Dr. Emil Mammadov, Ersin Aytaç

Girişimcilik Birimi

İş fikri sayısının ve girişimcilik kültürünü artırmak ve yaygınlaştırmak adına girişimcilik programları ve faaliyetleri düzenleyen birimdir. Teori ve uygulamanın bir arada olduğu çeşitli etkinlikler ile hem Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde hem de ulusal anlamda girişimcilik kültürüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Girişimci adayları, ön kuluçka ve kuluçka sistemine dahil olan kişilere NERITA tarafından birtakım destekler sunulacaktır. Bu destekler;

 • İhtiyaca uygun mentorluk
 • Yatırımcı buluşmaları
 • Networking
 • Co-Lab ve Maker Lab destekleri (UNDERGROUND Headquarters İş birliğiyle)
 • İş Geliştirme çalışmaları
 • Akademik ve Kurumsal Buluşmalar

Formlar - Belgeler

Etkinliklerimiz

 • Yaptığımız / Dahil Olduğumuz Etkinlikler
  • Çalıştaylar
   • Girişimcilik ve Teknolojik Gelişmeler Yol Haritası
   • BIO IPR Çalıştayı ve Görüşmeleri
   • Circular Economy (Döngüsel Ekonomi)
   • Krizde İnovasyon ve Pandemi Sonrası Girişimcilik
   • Genç Girişimciliği ve Yeni Meslekler
  • Ziyaretler
   • Ulaştırma Bakanlığı Ziyareti
   • Sanayi Dairesi Ziyareti
   • KOBİGEM – YAGA Ziyareti
   • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Ziyareti
   • Sanayi Odası Ziyareti
   • ODTÜ Kaltev Ziyareti
   • Fakülte ve Enstitü Ziyaretleri
   • Vodafone Ziyareti
   • Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ziyaretleri
  • III. KOBİ Zirvesi
  • 43. KKTC Uluslararası Fuarı
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Etkinlikleri
  • FIRST (For Inspiration and Recognation Science and Technology) Vakfı Etkinliklerine Katılım
   • FRC Türkiye Ulusal Komitesi Görevlendirmesi
   • FIRST Global Challenge Jüri Üyeliği
   • FIRST Robotic Competition Taiwan Jüri Üyeliği
   • FIRS Robotic Competition Pre-Season 2020 Jüri Koordinatörlüğü
   • Now Sprint Pre Acceleration Programı
   • Design Thinking Eğitimi (İnovatif Girişimcilik Projesi İş birliğiyle)
   • Sosyal Girişimcilik Üzerine Kapasite Geliştirme Çalıştayı
   • CYPRUSSINNO Girişimcilik Toplantısı
   • Ekonomi Bakanlığı Vizyon 2035 Çalışma Grubu
   • Akdeniz Üniversitesi TTO Ziyareti
  • Gelecek Etkinlikler
İletişim
 
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Binası
NERITA Ofisi
Yakın Doğu Bulvarı
PK: 99138
Lefkoşa / KKTC
Mersin 10 – TÜRKİYE
 
 
 
 
 
 
(+90) 392 680 20 00 - 5210

Sosyal Medya: