Sağlıkta Yöneylem Merkezi
Sağlıkta Yöneylem Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi'nin Sağlıkta Yöneylem Merkezi, çok kriterli karar verme yöntemlerini sağlık süreçlerine uygulama ve yapay zekayı sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için kullanma konularında dünyada öncü çalışmalar sunmak amacıyla kurulmuştur. Yakın Doğu Üniversitesi'nin 33. araştırma merkezi olarak, çalışmalarımızda sağlık ve çevre alanlarında alınan kararların iyileştirilmesi için gelişmiş analitik yöntemler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Ekibimiz, tıp, mühendislik, matematik, tıbbi laboratuvar alanlarında uzmanlardan oluşan disiplinlerarası araştırmacılardan oluşan bir yapıya sahiptir. Hedeflerimiz sağlık alanında kaydedilen önemli bilgilerin sistemli olarak kullanılmasını, sistemli karar vermenin ve yapay zekanın sağlık sorunlarını çözmede uygulanmasını teşvik eden çalışmalar sunmaktır. Ayrıca, merkezimiz, insan yaşamını ve dolayısıyla çevreyi destekleyen ve iyileştirmek amacı ile bilimsel yöntemler aracılığıyla mühendislik, uygulamalı ve sosyal bilimleri entegre eden çok yönlü araştırmalar yapma konusunda önemli çalışmalara da öncülük edecektir.

Sürekli artan küresel sağlık sorunları, COVID-19 enfeksiyonunun yayılması, aşı geliştirme, aşı onayı ve aşı teslimatı için geliştirilmiş lojistik, ayrıca yeniden yükselen uzay keşfi gibi birçok konuda, karar verme araştırmasının kritik bir alan olarak ön plana çıkmıştır. Karar verme, doğrudan nüfusun refahını etkilediği için sağlık politikası, çevre iyileştirme ve tıbbi uygulama açısından kritik bir role sahiptir.

Merkezimizde ağırlıklı olarak çalışılan karar verme analizleri, rasyonel seçimlerin nasıl yapıldığına ve karmaşıklıklar, belirsizlikler ve çelişen değerlerle karşılaşıldığında nasıl iyileştirilebileceğine odaklanır. Karar verme, birey veya organizasyonel boyutta mevcut ve ilgili bilgilerle bir hedefi gerçekleştirmeyle ilgilenen, bir problemi çözme için analitik ve sistemli bir yaklaşımdır. Misyonumuz, akademik alanlarda etkili kararlar almak ve analiz yeteneklerini geliştirmek için çeşitli disiplinlerde bilgi üretmeyi ve paylaşmayı hedeflemektedir.

E-Posta: [email protected]

Misyon

Misyonumuz, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi’nde şunları içerir:

 1. Sağlık sorunlarını çözmek için karar verme araçlarını uygulamak.
 2. Karar verme araçlarının pratik kullanımının sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasına nasıl yardımcı olabileceği yeni alanları keşfetmek.
 3. İşbirliğini teşvik eden bir ortam yaratmak.
 4. Sağlık politikası yapıcılarıyla en son ve etkili karar verme yaklaşımları konusunda işbirliği yapmak.
 5. Hastalara ve uzmanlara, karar verme üzerinde etki yapan önemli faktörler konusunda bilgi sağlamak.
Hedefler

Hedeflerimiz şunları içerir:

 1. Sağlık endüstrisini yeni teknik ve yöntemlerle geliştirerek desteklemek. Grubumuz, cihazları sadece teknik ve (ilgili ise) klinik yönlerine değil, aynı zamanda maliyet etkin ve kullanıcı dostu olup olmadığını da değerlendirir.
 2. Yapay zeka destekli karar verme modelleri ve matematiksel algoritmaları uygulayarak operasyonel araştırmayı modern ve yaratıcı bir şekilde genişletmek.
 3. Sağlık hizmeti verenlere ve hastalara karar verme konusunda yardımcı olacak sağlık sistemine ilişkin yeterli bilgi sağlayarak sağlık uzmanlarını eğitmek.
 4. Disiplinler arası ve çok yönlü bir merkez olarak akademisyenler, sağlık, yönetim, mühendislik ve araştırma alanlarında güçlü ortaklıklar kurmak.
 5. Bu merkez, mevcut bilgiye dayalı olarak seçim yapma konusunda endişeli olduğu gibi, etkili maliyet yönetimi, erişilebilirlik, kullanıcı dostu ve önlenebilir tıbbi hataların yüksek seviyesini sağlama/teşvik etme amacı güder.
5 Yıllık Projeksiyon
 1. Karar verme, biyomedikal enstrümantasyon ve yapay zeka yaklaşımının sağlığa uygulanması konusunda bir dizi bilimsel makale ve kitabın yayınlanması.
 2. Mevcut karar verme araçlarının iyileştirilmesi.
 3. Yeni karar verme yöntemlerinin geliştirilmesi.
Profesyonel Hizmetler
 • Sağlık Operasyon Merkezi, derinlemesine araştırma yaparak sorun çözme çözümü hakkında daha fazla bilgi vermek için yeni geliştirilen teknikleri ve metodolojileri sunar.
 • Ekip, karar verme destek sistemine ilişkin yönergeleri sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve hastalara erişilebilir kılmada yardımcı olacaktır.
Yönetim Kurulu
Kadromuz

Fakülte Üyeleri:

 • Yrd. Doç. Dr. Mubarak Taiwo Mustapha
  Email: [email protected]
  İlgi Alanları: Bilgisayar görüşü, Makine öğrenimi, Derin öğrenme, İnsan yapay zeka etkileşimi, Karar verme, Backend web geliştirme ve Doğal dil işleme.
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullahi Garba Usman
  Email[email protected]
  İlgi Alanları:: Kimetrik, Yapay zeka, Çevresel sürdürülebilirlik, Sağlık bilişimi, Makine öğrenimi.
 • Dr. Abubakar Adamu
  Email[email protected]
  Araştırma Interests: Sabit Nokta Teorisi, Varyasyonel Analiz, Operatör Teorisi, Nonlinear Optimizasyon, Hammerstein Integral Denklemler, Görüntü Restorasyon, Sinyal İşleme, Makine Öğrenimi ve Görüntü Tamamlama.
 • Asst. Prof. Dr. Auwalu Saleh Mubarak
  Email[email protected]
  Araştırma İlgi Alanları: Bilgisayar Görüşü; Yapay Zeka; Doğal Dil İşleme; Sürdürülebilirlik; Açıklanabilir Yapay Zeka; Crispr-Cas12'de Derin Öğrenme; Aşı tasarımı ile Yapay Zeka.
 • Asst. Prof. Dr. Zubaida Said Ameen
  Email[email protected]
  Araştırma İlgi Alanları: Aşı tasarımı ile Yapay Zeka; Crispr-Cas12'de Derin Öğrenme; Bilgisayar Görüşü; Yapay Zeka; Doğal Dil İşleme; Açıklanabilir Yapay Zeka.
 • Dr. Huzaifa Umar
  Email[email protected]
  Araştırma İlgi Alanları: Kanser Biyolojisi, İlaç Teslimatı, Yapay Zeka, Biyomoleküller, Bioengineering.
 • Dr. Meliz Yuvalı
  Email: [email protected]
  Araştırma Alanı: Biostatistik, yapay zeka, bioinformatik
 • Dr. Sagiru Mati
  Email: [email protected]
  Araştırma İlgi Alanları: Uygulamalı Ekonometri, İstatistik Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka, Sağlık Politikası, Uluslararası Ekonomi.
 • Asst. Prof. Hijaz Ahmad
  Email: [email protected]
  Araştırma İlgi Alanları: Hesaplamalı ve uygulamalı matematik, sayısal analiz, kesirli hesap, matematik biyoloji ve matematik fizik.
 • Basil Barth. Duwa
  Email: [email protected]

Araştırma Asistanları:

2022 Yayınları
2023 Yayınları
2024 Yayınları