Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), iş yaşamına yeni atılacak bireylerin kariyer ve bireysel gelişmelerine hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olabilmek adına kurulmuştur.

Yaşadığımız küreselleşme çağında hayatın her anında bireyleri yalnız bırakmayan ve değişmeyen belki de tek olgu değişimdir.


Yaşadığımız değişim çağında ise değişemeyecek tek şey öğrenmenin yaşam boyu devam edeceği gerçeğidir. YABEM yaşadığımız çağın gereksinimlerine ve amaçlarına uygun olarak piyasanın değişen koşullarına ve kurumlar ile bireylerin öncelikleri göz önüne alınarak düzenlediği kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarıyla yaşam boyu öğrenmeyi sağlayarak, toplumun yaşam standartlarını yukarı çekmek ve ülke kalkınmasına katkı sunmayı amaçlar. YABEM, Yakın Doğu Üniversitesinin akademik araştırma ve tecrübelerini piyasanın talepleriyle bütünleştirerek çok çeşitli alanlarda programlar yürütür. Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesinin konularında uzman tüm akademik personeli ve Yakın Doğu Üniversitesinin tüm kampüs olanakları YABEM tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bilgi ve becerilerini yenilemek isteyen, mesleki birikimlerini geliştirmek isteyen ya da yeni bilgi ve beceriler edinerek farklı iş alanlarına yönelmek isteyenler için yıl boyunca YABEM tarafından çeşitli kısa dönemli eğitim programları ve sertifika programları düzenlenmektedir.

YABEM’in sayfasına ulaşmak için tıklayınız.