İletişim Araştırmaları Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, Centre of Excellence Merkezi altında Aralık 2013’te İletişim Araştırmaları Merkezi iletişim temelindeki birçok konuya/soruna akademik bir bakış kazandırmak, yaptığı yayınlarla bilimsel bir kaynak oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

İletişim Araştırmaları Merkezi; ulusal ve uluslar arası platformda belirlenen çalışma başlıkları altında mevcut durum değerlendirmesi ve kaynak araştırması yapmak, arşiv oluşturmak, yorumlamak ve bilimsel analiz/öneri/sonuç ortaya koymak hedefindedir.

İletişim alanında, başta KKTC olmak üzere uluslar arası iletişim odaklı sorunlara akademik yaklaşımlar ve yeni çözüm önerileri geliştirmek İletişim Araştırmaları Merkezi’nin amaçları arasındadır. Bu amaç doğrultusunda merkez, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerinin gerçekleşmesi için destek verir ve takip eder.

YDÜ İletişim Fakültesi öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve yüksek lisans-doktora öğrencileriyle oluşturulan geniş ve yetkin kadroyla İletişim Araştırmaları Merkezi’nde; özgür bir tartışma ortamı yaratılır, araştırma önerileri geliştirilir, öneriler değerlendirilir, çalışmaların gidişatı takip edilir ve ortaya çıkan bilimsel rapor uygun ortamlarda paylaşılır.