Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi (CTEB)
Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi (CTEB)

Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi 2013 yılında, temel bilim insanları, mühendisler ve medikal bilim insanları arasında köprü oluşturup disiplinler arası işbirliğini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi, Mükemmelliyet Merkezi bünyesinde kurulmuştur.

Misyonumuz:
K.K.T.C.’de ilk kurulan Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Merkezi olarak özgörevimiz: Temel ve uygulamalı biyomedikal bilim alanlarında, araştırma ve bilgi birikimi arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun sağlık sorunlarına özgün çözümler üretmektir.

Vizyonumuz:
Doku mühendisliği ve biyomateryaller alanındaki gelişmelere, yeniliklere katkıda bulunarak öncülük etmek. Disiplinlerarası bilgi ağının kurulup güçlenmesini sağlamak. Uluslararası ve Ulusal kuruluşlarla sıkı iletişim ağları kurarak nitelikli araştırma ve uygulama sistemleri geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Hedeflerimiz:

 • Doku mühendisliği ve biyomateryaller alanlarında öncü ülkeler arasına girilmesini sağlamak.
 • Biyomedikal alanında yeni tasarımlarla hem teşhis hemde tedavide öncü bir araştırma merkezi olmak.
Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu
Başkan Başkan Yardımcısı
Merkezin Faaliyetleri / Çalışma Alanları

Faaliyetlerimiz

 • Sağlık sorunlarına özgün çözümler üretmek.
 • Biyomateryaller,
 • Doku Mühendisliği,
 • Erken tanı yazılımları, Yapay Zeka uygulamaları
 • Biyosensörler
 • Yapay Organlar
 • Dİagnostik ve medikal ürünler

Çalışma Alanlarımız

 • Hibrid ürünlerin tasarımı.
 • Nano / Mikro parçacık sentez, karakterizasyon ve uygulamaları.
 • LbL film ve iskele tasarımları
 • Erken tanı yazılım sistemleri geliştirme.
 • Yapay Organlar
Araştırma Grupları
 • Biyomateryaller Araştırma Grubu
 • Doku Mühendisliği Araştırma Grubu
 • İmplant ve Biyoreaktörler Araştırma Grubu
 • Biyosensörler ve Biyoelektrotlar Araştırma Grubu
 • Molekülar Görüntüleme ve Analiz Araştırma Grubu
 • Bilgisayarlı Sistem Biyolojisi Araştırma Grubu
İşbirliklerimiz
 • Yakın Doğu Üniversitesi, GENETİK VE KANSER ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • Yakın Doğu Üniversitesi, ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, BİYOMÜHENDSİLİK BÖLÜMÜ
 • Ege Üniversitesi, BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
 • ChemBioTech Laboratuvarları İngiltere
Projelerimiz
 • Yara Örtüsü, Akıllı Bandaj Sentez ve Karakterizasyonu
 • Elektrik Özelliği Geliştirilmiş, Kana Uyumlu Biyofilim Sentez ve Karakterizasyonu
 • Moleküler Görüntüleme amaçlı Nanopartiküller Geliştirme
Merkezin Kurulları

CTEB YÖNETİM KURULU

 • Prof. Dr. Terin Adalı
 • Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş
 • Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş
 • Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu
 • Doç. Dr. Mehtap Cambaz Tınazlı
 • Uzman Dr. Yasemin Küçükçiloğlu

CTEB DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Mustafa Gazi
 • Prof. Dr. Elvan Yılmaz
 • Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
 • Prof. Dr. Martin KRAMER
 • Prof. Dr. Stefan Arnold
 • Prof. Dr. Ali Eroğlu
 • Prof. Dr. Christina Wrenzycki
 • Prof. Dr. Wilhelm Schoner

CTEB ARAŞTIRMACILAR

 • Mthabisi T. G. Moyo
 • Valarie Oru Aybor
 • Kassahun Alula
 • Chidi Wilson Nwekwo
 • Ceyda Anaç
 • Abdullah Rafi
 • Şenay İmamoğlu
 • Khalid H. A. Abushahla
 • Niyazi Şentürk
 • Fulya Yonucu
 • Berre Elifnur