Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER)
Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER)
Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Yrd. Doç. Dr. Şevki KIRALP
  (BİYAMER Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Behiye Tüzel Çavuşoğlu
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Umure ÖRS
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Gökhan ŞENGÖR
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Ceyhan ÖZYILDIZ
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Ayşe OKTAN
  (BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Şahin PARMAKSIZ
  (BİYAMER, Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Temsilcisi)
 • Ahmet Aldanmaz
  (BİYAMER, Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Temsilcisi)
Amaç ve Hedefler
 • Bilgi Yönetimi'nin tüm bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan çok disiplinli ve disiplinlerarası alanlarında araştırmalar yapmak;
 • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamak;
 • Çeşitli sektörler, organizasyonlar ve topluluklar üzerinde makul bedelli bilgi yönetim programları ve sistemlerinin uygulanabilmesi için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirmek;
 • Tüm bilim ve uygulama alanlarının, bilgi yönetimi başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetleri, araştırma projeleri ve araştırma sonuçları ile aktif olarak meşgul olmak;
 • Tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili araştırma yazılarını yayınlamak;
 • Tüm bilim ve uygulama alanlarının ve tüm sektörlerin bilgi yönetimi ile ilgili sorunları ve gereksinimleri için çeşitli toplantılar, seminerler ve eğitim faaliyetleri organize etmek;
 • Kamu işletmelerinden özel işletmelere, sağlıktan havacılığa, eğitimden ulaşıma, hukuktan medyaya, tarımdan savunmaya tüm sektör ve alanlarda bilgi yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet ve danışmanlık işini üstlenmek;
 • 'Eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetlerini yerine getirirken, dünyadaki uluslararası diğer 'iyi uygulama merkezleri' ile ilişki kurmak ve birlikte hareket etmek;
 • Tüm bilim ve uygulama alanlarında çeşitli Bilgi Yönetimi uygulama ve standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak.
Misyon / Vizyon

Misyon
Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, evrensel değerler ışığında, tüm sistemli bilgi birikiminden yararlanarak, devlet, kamu ve özel sektördeki tüm bilim ve uygulama alanlarının bilgi yönetimi ile ilgili her tür sorununa, bilimsel araştırma ve uygulamalara dayalı etkili çözümler sağlamayı; 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılamayı görev edinmiştir.

Vizyon
Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerde, esnek yapılanma, yaratıcı, yenilikçi ve kalite anlayışına sahip çok iyi yetişmiş kaliteli ekibiyle, kurumsallaşmasını tamamlayarak, uluslararası standartlarda etkin ve verimli faaliyetlerde bulunan; tüm bilim ve uygulama alanlarında Bilgi Yönetimi ile ilgili 'eğitim-öğretim', 'araştırma-geliştirme' ve 'profesyonel hizmet ve danışmanlık' faaliyetleri gerçekleştiren ve norm belirleyen, şeffaf, katılımcı ve saygın bir otorite olmak.

Değerler
 • Kalite,
 • Doğruluk,
 • Güvenilirlik,
 • Güncellik,
 • Mesleki uzmanlık,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Evrensel değerler saygı
 • Tarafsızlık ve şeffaflık,
 • Kişisel verilerde gizlilik,
 • Bilgi sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı,
 • Aktif katılımcılık,
 • Hesap verebilirlik,
 • Ulaşılabilirlik,
Araştırma Alanları

Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi, tüm bilim ve uygulama alanlarında ve onların devlet, kamu ve özel sektördeki tüm uygulamalarında bilgi yönetimini ve onun etrafındaki tüm konuları araştırma ve uygulama alanı olarak kabul eder. Bu bağlamda, Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi'nin örneklik etmesi açısından genel, ancak kapsamlı olan temel 'Araştırma ve Uygulama Alanları' arasında şunlar sıralanabilir:

 • Sağlık bilimleri ve uygulama alanlarında bilgi yönetimi
 • Fen bilimleri ve uygulama alanlarında bilgi yönetimi
 • Sosyal bilimler ve uygulama alanlarında bilgi yönetimi
 • Eğitim bilimleri ve uygulama alanlarında bilgi yönetimi
 • Sanat ve kültürün tüm alanlarında bilgi yönetimi
Bilimsel Etkinlikler
 • Yönetimde Yapay Zeka
 • BİYAMER İlk Bilimsel Etkinliğinde, Katılım Sertifikalı ve Başarı Belgeli “Stratejik İstihbaratçı” Adaylarını Yetiştirdi
Bağlantılar