Kıbrıs Tarihi Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KTAM)

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Başkan