Yakın Doğu Enstitüsü

Vizyon: Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında gerek kuramsal gerekse pratiğe yönelik bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda, YDE Kıbrıs’ta ve tüm Yakın Doğu bölgesindeki siyasal, stratejik ve jeopolitik süreçlerin değerlendirilmesinde analitik ve sistemli bir bakış açısı sunmayı, karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı ve toplum ile etkileşimli faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Misyon: YDE’nin misyonu, ülkemizde ve Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli yer tutan siyasi, jeopolitik ve stratejik konularda araştırma faaliyetleri yürütmek, danışmanlık rolleri üstlenmek, öğrenciler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, bilimsel faaliyetler ve işbirlikleri aracılığıyla ülkemizin uluslararası toplum ile arasındaki karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmaktır. YDE bu çerçevede seminer, yuvarlak masa toplantıları, panel, çalıştay ve konferanslar düzenlemekte, rapor, bülten, analiz ve yorum formatında yayınlar üretmekte ve sahip olduğu geniş iletişim ağı aracılığıyla farklı alanlarda uluslararası işbirlikleri yapmaktadır.


Çalışma Alanları:

  • Dış siyaset (Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya)
  • Güvenlik
  • KKTC-AB ilişkileri
  • Enerji politikaları
  • Kamu Diplomasisi
  • Ekonomi ve küreselleşme
  • Siber politikalar

Yakın Doğu Enstitüsü sayfasına ulaşmak için tıklayınız.