Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi
Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi


Genetik ve Kanser Araştırma-Tanı Merkezi 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Dr. Suat Günsel himayesinde mükemmelliğe ve öncül araştırmalara verilen önemin bir göstergesi olarak kurulmuştur.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek genetik ve kanser araştırma merkezi olan Merkez’imiz Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun vadedeki vizyonu olan temel araştırmaların hasta tedavisine aktarılması “translational research – çevrimci araştırma” görüşünün bir parçasıdır. Merkez; kanser ve tıbbi genetik, genetik tanı teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile iyi bir akademik eğitimin yanın sıra halk eğitimini de desteklemektedir.

Merkez’in araştırma alanları/profili moleküler, hücresel ve gelişim biyolojisi, kanser biyolojisi ve erişkin mezenkim kök hücreleri kapsamaktadır. Merkezin ana amacı kanser ve kök hücre yenilenmesi ve farklışama sürecinnin altında yatan mekanizmaları yeni stratejik ve teknik yaklaşımlarla daha iyi anlamayı sağlayacak çalışmalara yön vermektir.

Sonuç olarak, ilkemiz, hastalık ve hasar süreçlerinin tedavisi için hücre ve gen bazlı terapiler geliştirme ve uygulanması için rasyonel bilimsel olanak sağlamaktır.

Bu araştırma alanlarını birleştiren öncül projelere ek olarak , Merkezimiz Avrupa anakıtasındaki birçok laboratuvarlara rakip olabilecek nitelikte Moleküler Sitogenetik, Sitogenetik, Moleküler Genetik, Moleküker Tanı testleri ve Pre-implantaston genetic tanı laboratuvarlarını çatısı altında toplamaktadır.

Uzun Vadeli Vizyonumuz

Hücre ve gen bazlı ileri tedaviler geliştiren, translational research olanakları sunan ve alanında bu tarz araştırmalara olanak veren lider merkezler arasında yer almak.

Prof. Dr. Pınar TÜLAY
Başkan

Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Nedime Serakıncı
 • Prof. Dr. Thomas Von Zyglinicki
 • Prof. Dr. Steen Kolvraa
 • Doç. Dr. Klaus Brusgaard
 • Yrd. Doç. Dr. Ayse Cirakoglu
 • Uz. Bio. Merdiye Maviş
 • Uz. Bio. Hüseyin Çağsın
Araştırma Grupları

Kanser Kök Hücreleri ve Telomer-Telomeraz Araştırma Grubu:

Esas amacı kanser hücrelerinin kendini yenilemesinin altında yatan mekanizması hakkında bilgi edinmektir. Bu program hücre ölümsüzlüğü, kanser, kök hücre biyolojisi ve telomer-telomeraz biyolojisi gibi stratejik önemi olan anahtar çalışma alanlarını bir arada toplar. Translasyonel (Çevrimci) kanser araştırması yenilikçi laboratuvar modellerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak objektif insan kanserlerinin tedavisinde küçük moleküllerin ve gen bazlı tedavilerin uygulanabilmesi için rasyonel bilimsel temel sağlamaktır.

Yaşlanma ve Kanser Araştırma Grubu:

Yaşlanma ve kanser birlikte çalışarak vücudu yıpratmaktadır. Bu araştırma grubunun amacı neden farklı yaşlanıyoruz anlamak, yaşlandıkça kanser riskini azaltmak ve yaşlanmanın kanserin ortaya çıkamsına ve seyrine olan etkisini araştırmaktır. Bu grup genomik dengesizlik, oksidatif stres, telomer-telomeraz biyolojisi ve kanser biyolojisi gibi farklı uzmanlıkları birleştirmekte ve bu sayede ilk gelişim, yaşam boyu sağlık, beslenme gibi faktörlerin herbirinin sağlıklı yaşlanmdaki etkisini incelemektedir.

Genetik ve Gelişim Biyolojisi Araştırma Grubu:

Bu araştırma grubunun temel amacı insan embryonik gelişiminin altında yatan genetik mekanizmaları daha iyi anlamaktır. Bu grup gelişim biyolojisi, genetik, DNA mutasyon ve tamiri, hücer biyolojisi ve moleküler biyoloji dallarından birçok uzmanlığı bir araya getirmektedir. Bu grubun hedef i genetik ve embriyonik gelişim eksikliklerine bağlı hastalıkların tanı, ve tedavisinde hatta önlenmesini sağlayıcı araştırmalara yapmaktır.

Tanısal Araştırma Grubu:

Bu mutidisipliner araştırma grubunun amacı yeni bulguların tanıya yönelik değerlerinin araştırılmasıdır. Uzun vadeli amacı yeni tanı testleri/Kitleri/araçları üreterek tanı sürecine katkı sağlamaktır.

Eğitim


Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’nin Tıp eğitimi veren ilk üniversitesidir. YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ve Tıbbi Biyoloji anabilim dallarını bünyeside bulundurmaktadır. Son günlerin oldukça popüler ve araştırma yapmaya müsait bir alanı haline gelen Genetik anabilim dalımızı lisans üstü eğitime cazip hale getirmektedir. Gerek yurtiçinden gerekse yurt dışında lisans eğitimini tamamlamış kişilerin anabilimdalımıza artan talepleri üzerine Şubat 2012 tarihinden itibaren Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dallarında lisans üstü eğitimi verilmeye başlanmıştır. Programlarımızın YÖK ve YÖDAK onaylıdır. Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik yüksek lisans programları kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olup gerekli koşulları sağlayıp kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere her iki anabilim dalının temelleri, kesiştiği noktaları anlatılacaktır. 5 farklı laboratuvardan oluşan merkezimizde uygulama yapıp herşeyi yerinde ve bire bir öğrenme imkanı sunulmaktadır.Bu nedenle Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve İstatistik anabilim dallarından alınacak derslerle gerek teorik gerekse uygulama alanında tam donanımlı bireyler yetiştirilecekir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Master (MSc) Ogrencileri

 • Meral Kızılkanat
 • Rameez Hasan
 • Ali Kızılkanat
 • NerminÖzdağ

Doktora (PhD) Ogrencileri

 • Aslı Özatınç
 • Ceren Gezer (Eş Danisman Prof. Dr. Nedime Serakinci)

Projeler

 • “ Yakin Dogu Universitesi bunyesinde DNA Bankasi ve Veritabani yapilandirilmasi. “ (Master Ogrencisi Rameez Hassan)
 • “Vitamin D reseptor geni polimorfizmlerinin muti-faktoriyel hastaliklardaki rolu. “ (Master Ogrencisi Meral Kizilkanat)
 • “IVF uygulamarinda, ileri erkek yasinin yumurta donor kullanilarak veya kullanilmayarak elde edilen embriyolarda oploidi oraninin karsilastirilmasi. “ Master Ogrencisi Ali Kizilkanat)
 • “Enginar Bileşiminde Bulunan Fenolik Bileşiklerin Nrf2’yi Aktive Ederek Karaciğer Yenilenmesindeki Rolünün Incelenmesi. “ (Doktora Ogrencisi Ceren Gezer, Eş danisman Prof. Dr. Nedime Serakinci)
 • “ Insan gobek kordonu mezenkim kok hucrelerinin hTERT kullanilarak olumsuzlestirilmesi ve karakterizasyonu. “ (Doktora Ogrencisi Uzm. Bio. Deniz Balci)

Tamamlanan Doktora Tezleri:

 • Eda Becer (Eş Danışman Prod. Dr.Nedime Serakıncı)
 • Doktora Tezi: Obez kişilerde Q228R polimorfizmi ile leptin, adiponektin, resistin ve insülin direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Yayınlarımız


Son yayınlar (Recent Publications)

 • Eker A, Fahrioglu U, Serakinci N. (2015) A late onset tremor and ataxia syndrome; FXTAS and it's ignored peripheral nervous system findings in diagnostic criteria. Archives of Neuropsychiatry, [Epub ahead of print].
 • Becer E, Çırakoglu A. (2015) Association of the Ala16Val MnSOD gene polymorphism with plasma leptin levels and oxidative stress biomarkers in obese patients. Gene, [Epub ahead of print].
 • Kalkan R, Atli Eİ, Özdemir M, Çiftçi E, Aydin HE, Artan S, Arslantaş A. (2015) IDH1 mutations is prognostic marker for primary glioblastoma multiforme but MGMT hypermethylation is not prognostic for primary glioblastoma multiforme. Gene, 554(1):81-6.
 • Tulay P, Gultomruk M, Findikli N, Bahceci M. (2015) Number of embryos biopsied as a predictive indicator for the outcome of preimplantation genetic diagnosis by fluorescence in situ hybridisation in translocation cases. Zygote, [Epub ahead of print].
 • Atli EA, Kalkan R, Ciftci E, Ozkara E, Cilingir O, Ozdemir M, Ozbek Z, Artan S, Arslantas A. (2014) IDH2 mutations in a Turkey series of Primary Glioblastoma. Journal of Neurological Sciences, 31(4):693-698.
 • Tulay P, Gultomruk M, Findikli N, Bahceci M. (2014) Poor embryo development and preimplantation genetic diagnosis outcomes of translocations involving chromosome 10: Do we blame genetics? Zygote, [Epub ahead of print].
 • Tulay P, Gultomruk M, Findikli N, Yagmur E, Bahceci M. (2014) Is the interchromosomal effect present in embryos derived from Robertsonian and reciprocal translocation carriers particularly focusing on chromosome 10 rearrangements? Zygote, [Epub ahead of print].
 • Ozden S, Tiber P, Ozgen Z, Ozyurt H, Serakinci N, Orun O. (2014) Expression of TRF2 and its prognostic relevance in advanced stage cervical cancer patients. Biological Research, 47(1):61.
 • Serakinci N, Fahrioglu U, Christensen R. (2014) Mesenchymal stem cells, cancer challenges and new directions. European Journal of Cancer, 50(8):1522-1530.
 • Teralı K, Zorlu T, Bulbul O, Gurkan C. (2014) Population genetics of 17 Y-STR markers in Turkish Cypriots from Cyprus. Forensic Science International: Genetics, 10:e1-e3.
 • Becer E, Mehmetçik G, Bareke H, Serakıncı N. (2013) Association of leptin receptor gene Q223R polymorphism on lipi profiles in comparison study between obese and non-obese subjects. Gene, 529(1):16-20.
 • Harbo M, Koelvraa S, Serakinci N, Bendix L. (2012) Telomere dynamics in human mesenchymal stem cells after exposure to acute oxidative stress. DNA Repair, 11(9):774-779.
 • Serakinci N, Christensen R, Fahrioglu U, Sorensen FB, Dagnaes-Hansen F, Hajek M, Jensen TH, Kolvraa S, Keith NW. (2011) Mesenchymal stem cells as therapeutic delivery vehicles targeting tumor stroma. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 26(6): 767-773.
 • Ozden SA, Ozyurt H, Ozgen Z, Kilinc O, Oncel M, Gul A, Karadayi N, Serakinci N, Kan B, Orun O. (2011) Association of sensitive-to-apoptosis gene (SAG) expression with radiosensitivity to radio/chemotherapy in advanced rectal cancers. World Journal of Gastroenterology, 17(44):4905-4910.

Önceki Yayınlar (Previous Publications)

 • Kyle Lafferty-Whyte1, Claire J. Cairney1, Malcolm B. Will1, Nedime Serakinci3, Maria-Grazia Daidone2, Nadia Zaffaroni2 and W. Nicol Keith1, A gene expression signature classifying telomerase and ALT immortalisation reveals an hTERT regulatory network and suggests a mesenchymal stem cell origin for ALT, Oncogene, 2009 Oct 29;28(43):3765-74. Epub 2009 Aug 17
 • Öngören Şeniz, Tarkan-Argüden Yelda , Ar M. Cem,Yılmaz Şükriye, Üre Ümit, Kuru Dilhan, Eşkazan Ahmet Emre, Güven Gülgün S., Çetin Güven, Çırakoğlu, Ayşe, Başlar Zafer, Deviren Ayhan, Aydın Yıldız, Hacihanefioğlu Seniha, Ferhanoğlu Burhan, Tüzüner Nükhet, Ülkü Birsen, Soysal Teoman. Clonal Chromosomal Abnormalities In Philadelphia-Negative Cells And Their Clinical Significance In Patients With Chronic Myeloid Leukemia: Results Of A Single Center. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2009;29(2):321-30.
 • Tarkan-Argüden Y., Ar M. C., Yılmaz Ş., Öngoren Ş., Kuru D., Üre Ü., Çırakoglu A., Eşkazan A. E., Güven G. S., Çetin G., Purisa S., Baslar Z., Deviren A., Aydın Y., Hacıhanefioglu S., Ferhanoglu B., Tüzüner N., Ülkü B., Soysal T. “Cytogenetic clonal evolution in patients with chronic myeloid leukemia” Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 23(4): 1515-20 (2009).
 • DOI: 10.2478/v10133-009-0022-6 Cytogenetic clonal evolution in patients with chronic myeloid leukemia
  Rikke Christensen, Jan Alsner, Flemming Brandt Sorensen, Frederik Dagnaes-Hansen, Steen Kolvraa, Nedime Serakinci: Transformation of human mesenchymal stem cells in radiation carcinogenesis; Long-term effect of ionizing radiation, Regen Med. 2008 Nov;3(6):849-61
 • Nedime Serakinci,, Jesper Graakjær, Steen Kolvraa: Telomere stability and telomerase in mesenchymal stem cells, Reiew article, Biochimie. 2008 Jan;90(1):33-40. Epub 2007 Sep 25.
 • Ayşe Çırakoğlu, Yelda Tarkan-Argüden, Ayhan Deviren, Dilhan Kuru, Şükriye Yılmaz, Su Gülsün Berrak, Cengiz Canpolat, Seniha Hacıhanefioğlu. A childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) case with t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11) (p15q12). t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12)’li bir çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi (ALL) olgusu. Turk J Hematol 2008; 25: 152-4. (Case report)
  Fahrioglu U, Murphy MW, Zarkower D, Bardwell VJ. “mRNA expression analysis and the molecular basis of neonatal testis defect in Dmrt1 mutant mice” Journal of Sexual Development 2007;1:42-58.
 • Nedime Serakinci & Can Erzik: Rod for understnding cancer stem cells: model cell lines. Review article, Regen Med 2007, Nov 2(6),957-965.
 • E. Yosunkaya-Fenerci, G. S. Güven, D. Kuru, Ş.Yılmaz, Y. Tarkan-Argüden, A. Çırakoğlu, A.Deviren, A. Yüksel, S. Hacıhanefioğlu. Supernumerary chromosome der(22)t(11;22): Emanuel sydrome associates with novel features. Genetic Counseling, 18(4):401-8, 2007
 • Jesper Graakjær, Rikke Christensen, Steen Kølvraa, Nedime Serakinci: Mesenchymal stem cells with high telomerase expression do not actively restore their chromosome arm specific telomere length pattern after exposure to ionizing radiation. BMC Mol Biol. 2007 Jun 13;8(1):49 [Epub ahead of print]
 • Nedime Serakinci, Rikke Christensen, Jesper Graakjær, Claire J. Anderson, W. Nicol Keith, Jan Alsner, Gabriele Saretzki, Steen Kolvraa : Immortalized adult human mesenchymal stem cells are less radiosensitive than their mortal counterpar, Exp Cell Res. 2007 Mar 10;313(5):1056-67. Epub 2007 Jan 8
 • Serakinci N, Keith WN: Therapeutic potential of adult stem cells. Eur J Cancer. 42; 1243-1246, 2006
 • Nedime Serakinci, Stacey F. Hoare, Moustapha Kassem, Stuart P. Atkinson, and W. Nicol Keith: Telomerase promoter reprogramming and interaction with general transcription factors in the human mesenchymal stem cell, Regenerative Med. 1 (1), 125-131, 2006
 • Palanduz S, Serakinci N, Cefle K, Aktan M, Tutkan G, Ozturk S, Bozkurt G, Dincol G, Pekcelen Y, Koch J.A different approach to telomere analysis with ddPRINS in chronic lymphocytic leukemia. Eur J Med Genet. 2006 Jan-Feb;49(1):63-9. Epub 2005 Feb 1.
 • W. Nicol Keith, Tom Vulliamy, Jiangqin Zhao, Can Erzik, Alan Bilsland, Cem Ar, Birsen Ulku, Anna Marrone, Philip J Mason*, Monica Bessler, Nedime Serakinci and Inderjeet Dokal, A mutation in a functional Sp1 binding site of the telomerase RNA gene (hTERC) promoter in a patient with Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria, BMC Blood Disord. 4(1): 3, 22 Jun 2004
 • Serakinci N, Guldberg P, Burns J, Abdallah B, Shrødder H, Jensen T, and Kassem M The adult human mesenchymal stem cell as a target for neoplastic transformation, Oncogene, 23(29): 5095-5099, 2004 (Awarded with an editorial commentary).
 • Serakıncı N, Ostergaard M, Larsen H, Madsen B, Pedersen B, Koch J,: Multiple chromosome end aberrations in a telomerase positive leukemia patient. Cancer Genet. Cytogenet 138,11-16, 2002.
 • Serakıncı N, and Koch J,: Telomerase activity in human leukemic cells with or without monosomy 7 or 7q-. BMC Medical Genetics 3, 11, 2002.
 • Simonsen JL, Rosada C, Serakinci N, Justesen J, Stenderup K, Rattan SI, Jensen TG and Kassem M Telomerase expression extends the proliferative life-span and maintains the osteogenic potential of human bone marrow stromal cells. Nature Biotech 20, 592-596, 2002.
 • Serakıncı N, Pedersen B, Koch J,: Expansion of repetitive DNA into cytogenetically visible elements, Cytogenet. Cell Genet 92, 182-185, 2001.
 • Palanduz S, Ozturk S, Cefle K, Karaman B, Tutkan G, Ustek D, Ucur A, Serakıncı N, Basaran S. A case of Turner syndrome with a rare reciprocal translocation between an autosome and the X chromosome. BJMG 3, 45-48, 2000.
 • Sukru Ozturk, Sukru Palanduz, Melih Aktan, Kivanc Cefle, Nedime Serakıncı, Yuksel Pekcelen: Sister chromatid exchange frequency in B-cells stimulated by TPA in chronic lymphocytic leukemia. Cancer Genet. Cytogenet 123, 49-51, 2000.
 • Palanduz S, Ozturk S, Cefle K, Tutkan G, Karaman B, Ustek D, Ucur A, Serakıncı N, Basaran S. A case of mental retardation associated with a partial tetrasomy of chromosome 15. BJMG, Vol:3(1), 45-48, 2000.
 • Serakıncı N, Koch J,: Telomeric repeats of immortal hamster cells, Turk J Med Sci 30, 315-320, 2000.
 • Palanduz S., Berkman Z., Çefle K., Öztürk S, Serakıncı N., Akif Karan M., Tas F.,: A family with several members affected by brain tumours, skin lesions and renal involvement Tuberous Sclerosis, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 33:1, 62-67, 2000.
  Serakıncı N, Krejci K, Koch J,: Telomeric repeat organization- a comparative in situ study between man and rodent, Cytogenet. Cell Genet. 86, 204-211, 1999.
  Serakıncı N, Koch J: Detection and sizing of telomeric repeat DNA In Situ. Nature Biotech. 17, 200-201, 1999.
 • Palanduz S., Çefle K., Öztürk S., Karan MA, Tas F., Serakıncı N.: A Family with Von Hippel-Lindau disease with several members affected by renal involvement and brain tumors, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 32:1, p8992, 1999.
 • Serakıncı N,: Investigation on the Relationship of Telomeres with Cancer and Aging by using advanced Molecular Cytogenetic Techniques, Health Science Institute Department of Medical Genetics and Biology, Brief report, Turk J Med Sci, p9882, 1999.
  Serakıncı N,:Variations of chromosome heteromorphism in early recurrent abortions and significance of especially Y- chromosome heteromorphism, Istanbul University, Health Science Institute Department of Medical Genetics, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, p687, 1993.

Kitap Bölümleri (Book Chapters)

 • Culture of Animal Cells, 5th ed. Author: R.I. Freshney; Chapter No: 17 Copyright © 2005 Wiley[Imprint], Inc
 • Essay in Encyclopedia of Cancer. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, Berlin, UK, 2nd edition 2008.
 • Molecular cytogenetic applications in diagnostics and research - an overview Nedime Serakinci1,2 & Steen Koelvraa2,* Springer-book
 • Culture of Animal Cells, 6th ed. Author: R.I. Freshney; Copyright © 2005 Wiley[Imprint], Inc October 2010.
 • Cancer Stem Cells, In Tech, Editor: Niksa Mandic ISBN nr. 978-953-307-225-8
Haberler


Ödüller :

 1. Best publication and year’s young investigator award by Scientific and Technical Research Council of Turkey, TUBITAK, 1998
 2. Successful young investigator award by Scientific and Technical Research Council of Turkey, TUBITAK, 1999
 3. Celal Bayar Üniversitesi 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Proje Yarışması,Türkiye, Mart 2013
Seminerler
Konuşmacı Geldiği Üniversite Konuşma Tarihi Konu Başlığı
Dr. Mesude Bıçak University of Oxford 22 Mayıs 2013 The Emerging Field of Bioinformatics & Recent Developments
Prof. Dr. Şükrü Palanduz İstanbul Tıp Fakültesi 7 Mayıs 2013 Gen Tedavisi. Genetikte güncel konular:İnsan Genom Projesi, Genetik tanı testlerinin kullanımı
Dr. Fatma Atalar İstanbul Tıp Fakültesi 7 Mayıs 2013 Nadir hastalıklar;Orphanet
Prof. Dr. Steen Koelvraa Yakın Doğu Üniversitesi 4 Nisan 2013 Prenatal diagnosis based on circulating free fetal DNA in maternal blood
Prof. Dr. Steen Koelvraa Yakın Doğu Üniversitesi 4 Nisan 2013 Molecular mechanisms in colorectal cancers
Julian Palacios Yakın Doğu Üniversitesi 11 Aralık 2012 DNA chips for personalized medicine
Prof. Dr. Steen Koelvraa Yakın Doğu Üniversitesi 12 Kasım 2012 Inherited ovarian cancer. molecular, clinical and therapeutic aspects
Prof. Dr. Steen Koelvraa Yakın Doğu Üniversitesi 12 Kasım 2012 The feasibility of using fetal cells in maternal blood for aneuploidy screening
Prof. Dr. Nedime Serakıncı Yakın Doğu Üniversitesi 12 Temmuz 2013 Gene Therapy: Viral and non viral gene therapy 4th biomedical engineering workshop : gene theraphy
Destekleyen Merkezler

 1. YDÜ Hastanesi
 2. Evrensel Araştırmacılar
 3. Vakıflar