Laboratuvarlar
DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren SARS-CoV-2’nin yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metot olan gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testini gerçekleştirmek üzere laboratuvar faaliyetlerini multidisipliner uzman kadrosu ile tüm hızıyla 7/24 devam etmektedir.

NEU 3D Laboratuvarı

Enstitümüzün üç boyutlu tasarım, baskı ve biyo-baskı laboratuvarı üniversitemizde 2015 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Laboratuvarımızda üç boyutlu tasarım ve baskı, hızlı prototipleme, cihaz tasarım ve üretimi hizmetleri verilmektedir. Çalışmalarımız sağlık alanında yoğunlaşmayla birlikte diğer bilim alanlarındaki araştırmalara da destek sağlanmaktadır. Sağlık alanında hastaların radyolojik incelemeleri kullanılarak üç boyutlu rekonstrüksiyon teknolojisi (volume rendering & segmentation) ile üç boyutlu modeller oluşturulabilmekte ve bu modeller üç boyutlu baskı ile katı nesnelere dönüştürülebilmektedir. Son dönemde ameliyat öncesi planlama, hastaya özgü protez ve implant tasarımı, diş hekimliğinde protez ve implant uygulamaları ve medikal cihaz tasarımları ön plana çıkmaktadır. Laboratuvarımız bu özellikli alanda araştırmacılara danışmanlık, medikal tasarım ve üç boyutlu baskı hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda laboratuvarımızda kendi üretimimiz olan “NEU3D Bioprinter” ile 3B biyo-üretim çalışmaları da yapılmaktadır. Bu özellikli alan biyomateryal/biyopolimer geliştirme, ilaç testleri, doku mühendisliği, kanser araştırma, mikroakışkan sistemler gibi araştırma kollarının ortak kesişim noktası olma özelliğini taşımaktadır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

DESAM Hücre Kültürü Laboratuvarı farklı alanlardan araştırmacılara çalışma olanağı sunan bir laboratuvardır. Laboratuvarda öncelikli olarak kanser, kök hücre, obezite, biyomedikal mühendislik ve 3D bioprinting çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuvarda kanserin moleküler temelleri ve doğal bileşiklerin antikanser özellikleri araştırılmaktadır. Diş, sünnet derisi ve farklı kaynaklardan kök hücre elde edilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca laboratuvarda 3D bioprinting cihazı bulunmaktadır ve yapay doku modellemeleri çalışılmaktadır. Bu birim tüm araştırmacılara çalışma olanağı ve hizmetine sunar, çalışmaları resmi olarak kaydeder ve saklar.

Aynı zamanda laboratuvarımızda kendi üretimimiz olan “NEU3D Bioprinter” ile 3B biyo-üretim çalışmaları da yapılmaktadır. Bu özellikli alan biyomateryal/biyopolimer geliştirme, ilaç testleri, doku mühendisliği, kanser araştırma, mikroakışkan sistemler gibi araştırma kollarının ortak kesişim noktası olma özelliğini taşımaktadır.

Moleküler Tıp Laboratuvarı

DESAM Enstitüsü Moleküler Tıp Tanı ve Araştırma Laboratuvarı, araştırmacıların artan ihtiyaçlarını karşılamak ve hem ulusal hem de uluslararası platformda alanda moleküler biyoloji temelli Ar-Ge araştırmaları, inovasyon ve biyoteknoloji çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda alanda resmi ve özel kuruma hizmet vermeyi ilke edinen laboratuvarımız bilimde ilerlemeyi sağlamak yeni yöntemler, ürünler tasarlayabilme ve üretim yöntemi geliştirmeyi amaçlamıştır. Kalıtsal hastalıkların altında yatan patolojik durumun genetik etyolojisinin belirlenmesi alanında hizmet vermeyi hedefleyen laboratuvarımızın toplumumuzda nadir rastlanan hastalıkların araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca laboratuvarımız, Avrupa Biyoteknoloji Tematik Ağ Topluluğu’nun (European Biotechnology Thematic Network Association) desteklediği EQA Human Genetics dış kalite değerlendirme programını İtalya'da bulunan MAGI Nadir ve Genetik Tanı Merkezi ile birlikte yürütmektedir. Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı’nda, hastalıkların moleküler etyopatogenezinin araştırılması temel olarak DNA ve RNA izolasyonu ve analizi, DNA dizileme, variant analizi ve gen ekspresyonu kantitasyonu yapılmaktadır.

Laboratuvarımız bunlara ek olarak, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan enfeksiyon hastalıklarına yol açan patojenik mikroorganizmaların moleküler tanımlamaları, bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin tespiti ve ekspresyon analizleri, etken patojenlerin genotiplendirilmesi ve DNA parmak izleri oluşturularak özellikle hastane salgını gibi durumlarda izolatların genetik yakınlığının ortaya konulması alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.