Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi


Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi (UZEBİM), genelde eğitim teknolojisi alanında yaşanan her türlü çağdaş, güncel yenilikleri takip etmeyi, teknoloji alanında akademik projeler üretmeyi, en iyi şekilde yeşil ekran (green screen) teknolojisini kullanarak kalıcı profesyonel eğitsel dersler hazırlanması, uzaktan eğitim içeriğini, eğitim modelleri ve eğitim kuramları çerçevesinde sunmak üzere yoğun bir şekilde düzenlemelerine devam etmektedir.

UZEBİM altında 8 ana akademik hizmet alanı ve bu alanları yöneten koordinatörleri vardır. Bunlar Uzaktan Eğitim, E-sınav, Donanım ve altyapı, Akademik Dergi Yayın, Elektronik Belge Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Akademik Performans Değerlendirmedir. Bu alanları ilgili paydaşlar ile sürdürmekte ve geliştirmektedir.

UZEBİM görevleri arasında öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uzaktan eğitim yoluyla sunulabilecek tüm çalışmalar için gerekli teknik ve pedagojik standartları belirlemek, Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmak, ilgili donanım, yazılım ve personel altyapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, bağlı olduğu eğitim birimi ve koordinatörlüklerine gerekli eğitim teknolojisi ve teknik desteği sağlamak, üniversitemizde yürütülen/yürütülecek olan uzaktan eğitimin, en doğru ve çağdaş hali ile yürütülmesini sağlamak, üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarının talepleri halinde gerekli seminer, eğitim ve programları, canlı yayın akışları düzenlemek ve öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmak yer alır.

UZEBİM olarak yeni dijital temelde ilerleyen dünyada, gelişmeleri takip ederek gerekli akademik resetleri atarak; yazılımsal, donanımsal, eğitsel upgradeleri gerçekleştirerek, öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve üniversitemize en iyi hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz.

Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezine (UZEBİM) tıklayınız.