Prof. Dr. Vedat SAĞMANLIGİL
Veteriner Fakültesi Senatörü

1963 yılında Elazığ’da doğdu. İlk (Dumlupınar İlkokulu, 1969-1974), orta (Mezre Ortaokulu, 1974-1977) ve lise öğrenimimi (Elazığ Lisesi, 1977-1980) Elazığ’da yaptı. Yükseköğrenim için 1980 yılında yine aynı şehirde bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi ve 1985 yılında bitirdi. Şubat 1986’da, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988 yılında yurt dışında doktora yapmak üzere YÖK tarafından İngiltere’ye gönderildi. Sheffield Üniversitesi “Biomedical Science” bölümünde, Fizyoloji dalında “Effects of dietary deprivation on small and large intestinal transport in the mouse” (Farelerde açlığın ince ve kalın bağırsaklardaki iyon transferi üzerine etkileri) konulu doktora çalışmasını tamamlayarak 20 Şubat 1993 tarihinde “Doctor of Philosophy” ünvanını aldı.

1993 yılında, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndaki görevine Araş.Gör. Dr. olarak tekrar başladı. Bu arada askerliğini kısa dönem olarak 15 Ocak – 15 Mart 1994 tarihleri arasında Burdur’da yaptı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 22 Ekim 1996 tarihinde Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı’nda girdiği Doçentlik sınavını başararak Doçent unvan ve yetkisini aldı. 21 Ocak 1997 tarihinde Doçent kadrosuna, 15 Nisan 2003 tarihinde ise Profesör kadrosuna atandı. Değişik komisyonlarda aldığı görevler yanında 2010 yılında 3 ay sürdürdüğü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

Türk Fizyoloji Bilim Derneği üyesi olan araştırmacının, hayvan davranışları, bağırsakta iyon geçişleri ve motilite çalışmaları yanında EKG ve Doppler konusunda çalışmaları ve yaptırdığı Yüksek Lisans ve Doktora tezleri bulunmaktadır. Ayrıca sindirim fizyolojisi konusunda TUBİTAK tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. Bunların yanında araştırmacı, ERASMUS programı çerçevesinde ders vermek üzere, Almanya’nın Hannover Veteriner Fakültesinde ve Slovakya’nın Kosice Veteriner Fakültesinde bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör olarak sürdürdüğü görevinden 15 Eylül 2014 tarihinde emekli olarak ayrılan araştırmacı, 22 Eylül 2014 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosunda göreve başlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve biri erkek diğeri kız iki çocuk babasıdır.