Hakkımızda

Yakın Doğu Üniversitesi; 20 fakültesi, 6 enstitüsü, 5 yüksekokulu, 32 araştırma merkezi, 196 lisans, 240 yüksek lisans ve doktora programı ile 143 farklı ülkeden 28 binden fazla öğrencisiyle ve binlerce seçkin mezunuyla bugün, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, topluma ve ülkesine faydalı bireyler yetiştiren Kıbrıs’ın en kapsamlı ve en donanımlı eğitim kurumudur.

Eğitim olanakları, güçlü eğitim kadrosu ile uluslararası bir kimlik taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi, köklü bir eğitim geleneğine sahiptir. 1988 yılından beri eğitim, bilim ve kültür merkezi konumundadır. Yakın Doğu Üniversitesi dünya standartlarındaki eğitim ve altyapı olanakları yanında yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası ve çok kültürlü bir kimlikte etkinlik göstermektedir. Akdeniz’in en önemli bilim ve kültür merkezi kimliğiyle ön plana çıkan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerini kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, akılcı, yaratıcı, yenilikçi, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip bireyler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.


Üniversite olarak en önemli vizyonlarımızdan biri, öğrencileri sadece geleceğe en iyi şekilde hazırlamak değil; aynı zamanda iyi anılarla hatırlayacakları bir eğitim hayatı sunmak. Çünkü iyi bir üniversite yaşamı, başarılı olmanın en önemli etkenlerindendir. Eğitim ve araştırma vizyonu, 4. nesil üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması döngüsü yönünde geliştiren Yakın Doğu Üniversitesi, sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmada aktif katkı verebilmek için bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yerküre ve üzerindeki bütün canlıların var olma standartlarını yükseltmek ve sürdürebilir kılmak için, nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek misyonu çerçevesinde araştırmaya büyük önem vermektedir.

Bu vizyon ile Yakın Doğu Üniversitesi; uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2022 Dünya Üniversite Sıralaması”nda  Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250'de, Eğitim alanında dünyada ilk 500’de, Fizik Bilimlerinde ilk 600’de; Sosyal Bilimler, Klinik ve Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800’de yer
almıştır.

AD Scientific Index tarafından hazırlanan “En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022” listesinde ise Yakın Doğu Üniversitesi, 13.600 üniversite arasında KKTC’1., Türkiye’de 3. ve Dünya’da 488. sırada yer almaktadır.

Sahip olduğu bütün gücünü hayat bulduğu ve yeşerdiği bu topraklara borçlu olmasının bilinci ile var olan eğitim ve araştırma birikim ile enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmak Üniversitemizin temel varlık nedenlerinden biridir. İlk ve en nitelikli olma özellikleri ile Hastanemiz, Diş Hekimliği Hastanemiz ve Hayvan Hastanemiz bu dönüştürmeyi en iyi tanımlayan örneklerimizdendir.


Üniversitemiz, işlerlik ve faydacılığı inovasyonla bütünleştirerek geleceğini kurguluyor. Üniversitemizde hayata geçen ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in “Tanrı Parçacığı” araştırmasında kullanılan Süper Bilgisayar, Robot Futbol Takımı, RA25-RA27 Güneş Enerjili Arabalar, Elektrikli Araba GÜNSEL, solunum cihazı, Yakın Doğu Üniversitesi Geliştirme Bölgesi NERITA, yeşil enerji ve biyoteknoloji projeleri, yapay damar ve kulak çalışmaları ile giyilebilir sağlık teknolojisi projeleri bu yaklaşımımızın bir sonucudur.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği (IAU), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonuna (FUIW) tam üye olan Yakın Doğu Üniversitesinin adı dünyanın en prestijli üniversiteleri ile birlikte anılmaktadır. Dünyadaki başarılı örnekleri gibi dinamik ve canlı bir kampüs üniversitesidir. Hayatın her zaman renkli olduğu Yakın Doğu Üniversitesinde akademik, sosyal ve kültürel tüm imkanlar çağdaş bir kampüs alanı içerisinde sunulmaktadır. Üniversite tüm akademik birimler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hastanesi, Hayvan Hastanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri, atölyeleri, Süper Bilgisayarı, kültür merkezleri, Büyük Kütüphanesi, yurtları, olimpik yüzme havuzu, Spor Kulesi ve diğer sosyal ve sportif tesisleri ile öğrencilere bütünlüklü ve zengin bir akademik hayat sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, İletişim Müzesi, Herbaryum Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi KKTC'de ilk olma özelliğine sahip ve her biri kültürel anlamda eşsiz birer çekim merkezidir. Kampüs içerisindeki her yapı kültürel ve sosyal değerinin yanı sıra dünya standartlarında simgesel birer mimari eserdir. Yakın Doğu Üniversitesi, öncü faaliyetleri ve Kıbrıs’taki ilkleriyle kendi ülkesinin insanları için en iyisini düşünmekte, tüm dünyaya ve insanlığa katkılarını sürdürmekte, her alanda yaptığı atılımlar ile fark yaratmaktadır.

Uluslararası standartlarda alt yapısı, medikal kadrosu, laboratuvarları, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezi, ameliyathaneleri ile KKTC’deki eşi benzeri olmayan bir hastane olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını ortadan kaldıran bir kurum olmuştur. Hasta gereksinimleri ve beklentilerine uygun hizmet verilen hastanede, tıp alanında donanımlı bilim insanlarının yetiştirilmesine de katkıda bulunuluyor.

Tüm bunlar Yakın Doğu Üniversitesinin KKTC’nin bilimine ve insanına katkıda bulunmasında ulaştığı lider rolünün göstergesidir. Geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, gerek toplumsal olarak biriktirdiklerini gerekse küresel anlamda ilerlediği bu yolu tüm insanlarla paylaşmak, Yakın Doğu tarihini ve birikimini küresel boyuta taşıma hedefi içerisindedir.