Rektörün Mesajı

Yakın Doğu ailesinin değerli üyeleri; dördüncü nesil bir üniversite olarak odak noktamız; entelektüel merakı ve yaratıcılığı teşvik eden dinamik, girişimci ve iş birliğine dayalı bir ortam sağlamaktır. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsiyoruz ve zamanımızın karmaşık zorluklarının üstesinden ancak farklı bakış açıları ve deneyimler yoluyla gelebileceğimizi biliyoruz. Öte yandan, farklı alanlarda farklı uzmanlıklara sahip bilim insanlarının, birikim ve tecrübelerini bir araya getirdikleri multidisipliner yaklaşımın, özelde üniversitemizin genelde ise bilimin gelişimi için hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Bilimsel keşif ve teknolojik ilerlemenin yönünü şekillendirmede, lider bir ses olma çabamız daha da büyüyerek devam edecektir. Araştırma yeteneklerimizi geliştirmek ve daha geniş topluluklara ulaşmamız açısından sürekli büyüme ve genişlemeye kararlıyız. Bilgiyi ilerletme ve çevremiz üzerinde olumlu bir etki yaratma çabamız, bir Midas dokunuşu olarak görülmelidir. Bilgiyi ve bilimi, toplumun ve insanlığın faydasına hizmet edecek buluşlara, projelere ve ürünlere dönüştürmek, en önemli ilkelerimizden biri olarak bizlere yön vermeye devam edecektir.

İklim değişikliğinden sosyal eşitsizliğe kadar küresel tüm sorunları ele almaya kararlıyız. Araştırma girişimlerimiz ve programlarımız ile topluma doğrudan müspet bir etki yaratmak, fayda sağlamak temel hedeflerimizdendir. Üniversitelerin, bireysel ilerleme ilizyonuna kapılmadan toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede bilginin değeri daha da artacaktır. Salgın hastalıklar, doğal afetler gibi beklenmedik olağanüstü durumlarda, üniversitenin ana bileşenleri olan öğrenci, öğretim üyesi ve idari personelin gereksinimlerine uygun şartlar oluşturarak, eğitimin ve bilimin devamlılığını sağlama gerekliliğinin farkındayız. Bilimi, üretime dönüştürebilmek için her zaman yeni fikirleri tartışmaya açık olduğumuzu vurgulamak ve gelişim-ilerleme için bilgi yolu ile akıl yolunu hep birlikte kullanmak önemlidir. O nedenle, bu yolda huzurlu ortamda kaliteli eğitim, uygun iş birliklerini sağlamak ve/veya kolaylaştırmak da bizim görevimizdir. Ülkemizin sağlık ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutarak halk sağlığı yönergelerini ve en güncel uygulamaları sürekli takip ederek uygulayacağız. Zengin tarihimiz ile birlikte eğitim ve araştırmadaki mükemmellik geleneğimizle gurur duyuyoruz.

Sanatın, iyileştirici ve ilerletici gücüne gönülden inanıyoruz. Kampüsümüzde yer alan müzelerimizi geliştirmeye, zenginleştirmeye devam ederken; açılışını yaptığımız sergilerle sanatı, ilerlemenin ve yaratıclığın itici gücü olarak, kampüs yaşantısının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz.

Sevgili gençler; bir yandan nitelikli eğitim ve araştırma sağlama misyonumuzu sürdürürken, karşılaştığımız zorluklara rağmen, birlikte gelişmeye ve harika işler başarmaya devam edeceğimize hiç şüphem yok. Sizlere önerim; değerinizin farkında olmanız, her şeyin en iyisini hak ettiğinizi bilmeniz ve en iyiye ulaşma yolunda; saygı, sevgi, birlik ve beraberlik çerçevesinde gereken çabayı göstermenizdir. Size bu yolda sunulan tüm imkan ve fırsatlardan yararlanmanızı tavsiye ederken, güzel günlere ancak çalışarak ve çalışmanın değerini bilerek erişebileceğinizi vurgulamak isterim.

Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olan sizleri, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gereken tüm olanaklarımızı sizlere sunacağımızdan şüpheniz olmasın. Dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimizle birlikte biz büyük bir aileyiz. Sizleri gelecekte en iyi yerlerde görmek bizlerin en büyük gurur kaynağı olacaktır.

Dünya üniversiteleri arasındaki yerimizi belirlemek adına olan hedeflerimiz çerçevesinde akademisyen, yönetici ve idareciler ile belirlenen gelişme hedefleri doğrultusunda çizdiğimiz yol haritamızda geleceği yaratacak öğrencileri yetiştirmek için gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.

Devam eden başarımız, öğretim elemanlarımızın, idari personellerimizin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Geçmişten öğrendiklerimiz ile geleceği karşılamaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Parlak ve başarılı bir geleceği birlikte inşa ederek toplumlarımızı en ileri seviyeye yüksek çabalarımızla hep birlikte taşıyacağız.

En içten sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ
Rektör