Vizyon-Misyon-Değerlerimiz

Vizyon:
Bilim, sanat ve sporun sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, geleceğe yön veren, evrensel değerlere sahip, güçlü akademik kadrosuyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

Misyon:
Yakın Doğu Üniversitesi, ülkemizin ve insanlığın standartlarını yükseltecek nitelikli bilimi üretmeyi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gelişimine katkı sağlamayı, devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorulara yaratıcı çözümlerle katkıda bulunan, her alanda ve uluslararası düzeyde kendini geliştiren, sorumluluk sahibi, yenilikçi, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerimizi sadece geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı değil; aynı zamanda iyi anılarla hatırlayacakları bir eğitim hayatı sunmayı görev edinmiştir.

Ücretsiz erişim politikası
Yakın Doğu Üniversitesi, tüm etkinliklerin etnik köken, din, engellilik, göçmenlik durumu veya cinsiyet gözetmeksizin herkesin erişimine açık olmasını taahhüt eder.

Değerlerimiz:

  • Evrensel hak ve özgürlüklere saygı
  • Akademik özgürlük ve sorumluluk
  • Nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek
  • Hayat boyu öğrenme
  • Sürdürebilirlik
  • Yaratıcı
  • Toplumsal sorumluluk
  • Katılımcılık
  • Yerel, yöresel, küresel