Dr. Suat İ. GÜNSEL
Kurucu Rektör

1952 yılında Kıbrıs’ın güzîde bir dağ köyü olan Beşiktepe köyünün orman görevlisinin oğlu olarak dünyaya geldi.

Suat İrfan Günsel, değişik boyutlarda sıkıntılar ve zorluklar içerisindeki ülkelerinde büyük bir azimle yaşayan Kıbrıs Türk halkının sebatkârlığını nefsinde hissederek bir büyük serüvene doğru yola koyulmuş bulunuyordu.

Türk kesiminde açılan İngiliz Koleji’nin ilk öğrencileri arasındaydı, 1969’da Kolej’den mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Eğitim Psikolojisi dalında doktora yaptı.

Suat İ. Günsel’in, bu yolun uzun yıllar sonraki bir aşamasında, uluslararası bir platformda, seçkin bir nişan ile onurlandırılması, «Eğitim ve Sağlık konusunda uluslararası standartlarda bir dünya değeri yaratmayı ve bu değeri hem kendi toplumunun hem de dünya insanlığının hizmetine sunmayı başarması… » gerekçesi kabul edilecekti.

Gerçekten de, Dr. Suat İ. Günsel’in; Kıbrıslı bir Türk kimlik, hüviyet ve benliğiyle çalıştığı, «… eğitim sistemini toplumsal değerler temeli üzerinde gelecek nesillerin başarısının şekillendirildiği bir dokuma tezgâhı» olarak gördüğü çeşitli konuşma ve beyanlarında izlenmiştir.

Bu hayat tarzı ve bakış açısıyla, Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kurmadan önceki üniversiteye giriş hazırlıkları için oluşturduğu ve ilgili kursların yer aldığı kuruluşu yönettiği dönemlerden itibaren, tabiî üniversitede, ve Kıbrıs’ın bütününde hep ‘Suat Hoca’ adıyla anılmıştır. Bugün, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de, Suat Hoca’nın eski öğrencisi profesörler, yöneticiler, bakanlar ve milletvekilleri, Suat İrfan Günsel’i aynı sadâ ile andıklarını belirtmektedirler.

1988 ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşu tarih kaydına geçmiş oldu. Dr. Suat İ.Günsel Rektör ve Kurucu Rektördür.

Bugün 2018: Yakın Doğu Üniversitesi; 19 Fakülte, 220 lisans ve önlisans, 224 yüksek lisans ve doktora programıyla eğitim veren 6 enstitü, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 28 araştırma merkeziyle, hukukî açıdan özel-vakıf statüsüne sahip, ancak bütün imkânlarıyla, kamusal bir anlayışı benimsemiş olarak, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in kendisini adadığı, eğitimsel ve sosyal çok-boyutlu hizmet seferberliğine devam etmektedir.

Türk Dünyası delegelerinin Kongre Sonuç bildirgesinde ‘Türk Dünyası Merkezi Kütüphanesi’ hüviyetinin ortaya konulmuş bulunmasıyla yetkilendirilen Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi; Doğu Akdeniz ve çevresinde benzeri olmayan, Dünyanın sadece 28 üniversitesinde mevcut, saniyede 15 trilyon işlem yapan ‘Süper Bilgisayar’; 150 milyon Amerikan Doları tutarında bir yatırımla vücut bulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Fakültesi; JCI (Joint Commission International) tarafından akredite edilmiş bulunan Diş Hekimliği Fakültesi ve Kliniği; aynı doğrultuda ve mükemmellikteki Eczacılık Fakültesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen tesislerinden kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Yakın Doğu Üniversitesi’nin 320,000 metre karelik kapalı alanını oluşturan birimlerin göze çarpan bazıları…

Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Kampüs alanlarının eşsiz yeşilini, en az örnekleri verilen modern ve yetkin üniteler kadar beğendiğini ve sevdiğini söylemektedir.

Ülkedeki ilk ve orta öğretimin gerek genel olarak, gerekse özel okullar bağlamında eğitim öncüsü Yakın Doğu Kolejleri de, Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitimi’ni izleyen ‘İrfan Ocakları’dır ve böylece, okul öncesinden başlayarak -dört ayrı Enstitü yönetiminde- Doktora Derecesi’ne uzanan bir eğitim panoraması, Kurucu Rektör Dr. Günsel’in mesâî arkadaşlarının sorumluluk aldıkları önemli birimleri işaretlemektedir.

Uluslararası bir prestije sahip Forbes dergisine de konu olan Dr. Suat Günsel’in önemli onursal ödüllerle taltif edilmiş olduğu kaydedilmelidir.

Dr. Suat İ. Günsel’e, Ağustos 2009’da, II. Dünya Gagauzlar Kongresi’nde Başkan Mihail Formuzal tarafından, Dr. Suat Günsel’e ‘Gagauz Yeri Şeref Madalyası’ ve ‘Saygın Vatandaşlık Pâyesi’ verilmiştir.

Aralık 2009’da, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti tarafından eğitimlerine yaptığı katkılarından dolayı Günsel ‘Altın Şeref Madalyası’ ile onurlandırılmıştır.

Mart 2010’da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim ve sağlık sektörlerinin geliştirilmesi ve dünya çapındaki yatırımlarından dolayı” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamento’sunun kararı ile ‘Üstün Başarı’ ödülü ile mükâfatlandırılmıştır.

Nisan 2010’da, Günsel’e «Eğitim alanındaki üstün çalışmalarından» dolayı Moldova’nın Komrat Devlet Üniversitesi tarafından Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e, Nisan 2010’da, Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi tarafından, «Sağlık Alanında Dünya Çapında Bir Kuruluş Olarak Gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi» bağlamında Fahrî/Onursal Doktora; Azerbaycan Üniversitesi tarafından «Eğitime Yaptığı Katkılar»dan ötürü Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

Günsel, Ekim 2010’da Uluslararası Türk Kültürü ve San’atları Ortak Yönetimi Teşkilâtı-TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür Bakanlar Daimî Konsey toplantısında alınan karar doğrultusunda, «Türk Kültürü ve Eğitimine yapmış olduğu katkılar» için TÜRKSOY En Yüksek Altın Onur Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

3 Kasım 2010’da, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Bakanlar Kurulu’nun ortak kararı ile Kurucu Rektör Günsel’e uluslararası temsil hüviyetini hâiz, ‘Gezici Büyükelçi’ ünvân ve yetkisi tevcih olunmuştur.

1 Aralık 2010’da, Dr. Suat Günsel’e, İslam, Tarih, San’at ve Kültür Merkezi tarafından ‘İslâm Konferansı Teşkilâtı’ için gerçekleştirildiği katkılara dayanan gerekçeler ile ‘Altın Onur Plaketi’ verilmiştir.

20 Ocak 2011’de, Baf Türk Birliği’nin düzenlediği ankette ekonomik yönden “En Başarılı Baflı” seçilen Kurucu Rektörü Suat Günsel’e ödül plaketi takdîm edilmiştir.

21 Şubat 2011’de, Rusya Federasyonu Udmurtiya Cumhuriyeti’nin İzhevsk Uluslararası Doğu Avrupa Üniversitesi Senatosu tarafından Dr. Suat İ. Günsel’e ‘Eğitimde İnovasyon’ alanında Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

22 Şubat 2011’de, Dr. Suat Günsel’e, 20. yüzyılın en önemli patentlerinden biri olan Kalaşnikov Avtomat silahının tasarımcısı Efsanevî General Mihail Kalashnikov tarafından ‘Avtomat Kalashnikova 47’nin yani AK-47’nin tasarlanışının 60. yılı anısına, madalya takdîm edilmiştir.

5 Temmuz 2011’de, «Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi ve Azerbaycan Diasporasına Destekleri»nden dolayı, bizzat Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından lûtfedilerek, dünya ülkeleri vatandaşlarına verilen en yüksek Devlet Nişanı olan ‘Dostluk Ordeni’ tevcih olunmuştur.

7 Kasım 2011’de, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin 20′inci özerklik yıldönümü şenliklerinde, Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e ‘Gagauzya 20. Yıl Şeref Madalyası’ takdîm edilmiştir.

1 Aralık 2011’de, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektorü Dr. Suat Günsel’e eğitim alanında Fahrî Doktora tevcih olunmuştur.

20 Ocak 2012’de, Kıbrıs Türk İş Adamları Konseyi’nden, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e ülke ve vatan için verdiği üstün hizmetten dolayı Vatanperverlik Plaketi takdîm edilmiştir.

27 Mayıs 2013’de, Kırım Devlet Mühendislik ve Eğitim Üniversitesi Senatosu toplantısında eğitim ve sağlık alanlarında dünya çapında yaptığı katkılar dolayısıyla üniversite senatosu Dr. Suat Günsel’e Fahri Doktora tevcih etti.

1 Haziran 2013’de, Türkiye Life Dergisi tarafından düzenlenen, 1. Türkiye Başarı Ödülleri Töreninde, Eğitime Uluslararası katkılarından ve dünyaya örnek olacak bir üniversite yaratmasından ötürü “Yılın Uluslararası Eğitim Kalite Ödülü” Dr. Suat İ. Günsel’e takdim edilmiştir.

2 Temmuz 2013’de, ülke ve dünya eğitimine yaptığı sürdürülebilir katkılardan dolayı İngiltere kökenli Oxford Europe Business Assembly (EBA) Değerlendirme Kurulu tarafından verilen “2013 yılı Uluslararası Socrates Ödülü”ne layık görüldü. İsviçre’nin Montreaux kentinde yapılan İsviçre Liderler Zirvesinde “Uluslararası Sokrates Ödülü” Dr. Suat İ. Günsel’e takdim edilmiştir.

19 Temmuz 2013’de, eğitim ve sağlık konusunda ulusal ve uluslararası katkı ve başarılarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Üstün Hizmet Berat ve Plaketi’ Dr. Suat İ. Günsel’e takdim edilmiştir.

19 Ağustos 2013’de, Türk Kültürüne Hizmette 20 Yıl kutlamaları çerçevesinde, Dr. Suat İ. Günsel’e TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsein Kaseinov’u resmi ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Dr. GÜNSEL’in 60. yaş kutlaması gerçekleştirildi. Düsein Kaseinov tarafından plaket takdim edildi ve çapan giydirildi.

27 Eylül 2013, Yakın Doğu Üniversitesi Câmii’nin ve Girne Üniversitesi’nin Temel Atma Törenleri’ne riyâset etmek üzere üniversitemizi teşrîfi hâtırasına Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’a plaket takdim etti.

27 Eylül 2013, Yakın Doğu Üniversitesi Câmii’nin ve Girne Üniversitesi’nin Temel Atma Törenleri’ni teşrîfi, ma’nen ve mâddeten Akademik himmetleri teşrîfi hâtırasına Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Türkiye Cumhuriyeti’mizin Dîn İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’e plaket takdim etti.

27 Eylül 2013, Yakın Doğu Üniversitesi Câmii’nin ve Girne Üniversitesi’nin Temel Atma Törenleri’ni teşrîfi hatırasına Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Türkiye Cumhuriyeti’mizin Diyânet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e plaket takdim etti.

27 Eylül 2013, Yakın Doğu Camii ve Girne Üniversitesi’nin Temel Atma Törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Dr. Suat İ. Günsel’i ziyaretinde üzerinde bulunan kuşların barışı, nar çiçeklerinin çoğalmayı, kartalın ise gücü ve kuvveti simgelediği hayat ağacı plaketini Dr. Suat İ. Günsel’ e takdim etti.

2 Ekim 2013, TÜRKSOY Daimi Konseyi 31. Dönem toplantısında Türksoy’un kuruluşunun 20. Yılı anısına Türk Dünyasına Eğitim alanında yaptığı katkılardan dolayı, Dr. Suat İ. Günsel’e Türksoy 20. Yıl Özel Altın Madalyası takdim edilmiştir.

22 Kasım 2013, Bakü Avrasya Üniversitesi Senatosu eğitim ve sağlık alanlarında dünya çapında yaptığı katkılar dolayısıyla Dr. Suat Günsel’e Fahri Doktora tevcih etti.

13 Aralık 2013, Kazakh-American Üniversitesi Senatosu tarafından Dr. Suat İ. Günsel’e “Uluslararası İlişkiler” anabilim dalında Profesörlük Ünvanı takdim edildi.

23 Aralık 2013, Eğitime yaptığı önemli katkılarından dolayı, Dr. Suat İ. Günsel’e Gagavuzya Cumhuriyeti’nin en yüksek Devlet ödülü olan “Gagavuzya Cumhuriyet Nişanı” verildi.

12 Şubat 2014, Kırım Tatar gençlerinin yetiştirilmesinde, Kırım Tatar halkına yeni kadrolar oluşturulmasında ve eğitime verdiği emsalsiz yardım ve destekler için, Dr. Suat İ. Günsel’e Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından “Kırım Tatar Halkına Üstün Hizmet” madalyası takdim edildi.

22 Nisan 2014, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e Azerbaycan’da çok değerli misafirlere sunulan halı üzerine dokunmuş bir Suat Günsel portresi takdim etti.

19 Eylül 2014, Gaziler Gününde, Şehit Aileler ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Kararı ile vatan toprağında eğitim ve sağlık alanında büyük katkılarından dolayı, Dr. Suat İ. Günsel’e Onur belgesi ve Altın Madalya takdîm edildi.

23 Eylül 2014, Emekli Subaylar Derneği Başkan ve Yönetim kurulu Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e eğitim ve sağlık alanındaki başarılarından dolayı plaket takdîm ettiler.

30 Eylül 2014, Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Uluslararası alanda tanıtılmasında büyük katkılarından dolayı, Dr. Suat İ. Günsel’e ‘Kıbrıs TİAK Özel Ödülü’ takdîm edildi.

14 Ekim 2014, Uluslararası Sokrates Komitesi tarafından Birleşik Avrupa Ödülü’ne layık görülen YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e Oxford’da Birleşik Avrupa Ödülü takdîm edildi.

15 Kasım 2014, Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi açılış töreni anısına,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve TC Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a plaket takdîm etti.

2 Aralık 2014, İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarasının özel davetlisi olarak İngiltere'ye giden Dr. Suat İ. Günsel, parlamentoda seçkin bir davetli grubuna KKTC’de ve dünyada yükseköğrenimin geldiği nokta ve YDÜ’nün tarihsel süreçteki başarısını konu alan bir konuşma yaptı. İngiltere Parlamentosu ilk kez bir Kıbrıslı Türk olan Dr. Suat İ. Günsel’e Barones Meral Hüseyin Ece tarafından Kıbrıs Türk Toplumu’nun eğitimine ve sağlığına yaptığı katkılardan ötürü ödül takdîm etti.

3 Aralık 2014, İngiltere’de, Anglo-Turkish Healthcare Professionals Association (ATHPA) tarafından “Kıbrıs’ta sağlık eğitimine ve sağlıklı yaşama yaptığı katkılarından dolayı” Dr. Suat İ. Günsel’e ödül takdîm edildi.

23 Aralık 2014, Gagauzya Özerk Cumhuriyeti’nin ’20. Yıl Devlet Nişanı’ Dr.Suat Günsel’e, Cumhurbaşkanı Mikhail Formuzal tarafından takdîm edildi.

6 Mart 2016, Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi İftihar Nişanı ve Altın Anahtarı’nı TBMM Eski Başkanı, TC Adalet Eski Bakanı, AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’e takdîm etti.

24 Mart 2016, 30 ülkeden yükseköğretim liderleri, rektör, profesör ve bilim adamlarından oluşan Oxford Academic Union, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’i Queen Victoria Commemorative Nişanı ile birlikte Oxford Academic Union Akdeniz Temsilciliği yetkisi ile ödüllendirdi.

7 Mayıs 2016, “Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından Dr. Suat İ. Günsel’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dünyada bir yüksek öğretim ilkesi ile markalaşması ve ambargoların eğitim yoluyla aşılmasında göstermiş olduğu üstün gayret ve elde etmiş olduğu önemli başarılardan dolayı fahri doktora ünvanı takdîm edilmiştir.

6 Kasım 2016, Gagavuzya’nın gelişmesinde, eğitim ve sağlık alanında yaptıkları katkılardan dolayı Gagavuzya Cumhurbaşkanı Vlah Irina Fedorovna tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e Gagavuzya Cumhuriyetinin 25. yıl Devlet Nişanı takdîm edilmiştir.

7 Kasım 2016, Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oleg Budza, Moldova ve Gagavuzya gençlerine eğitim alanında yaptığı önemli katkılardan Dolayı Dr. Suat İ.Günsel’e Federasyonun ‘Özel Onur Belgesini’ takdîm etti.

5 Aralık 2016, YDÜ ile Rusya Federasyonu’nun Güney Üniversitesi(IMBL) arasında var olan Eğitim işbirliği protokolü uyarınca 20 den fazla alanda yaptığı katkılardan dolayı Dr. Suat İ.Günsel Rusya federasyonunun Güney Üniversitesi tarafından Fahri Profesör diploması ile onurlandırıldı.

28 Mart 2017, Oxford Akademik Birliği tarafından Dr. Suat İ. Günsel’e Fahri Profesörlük unvanı takdîm edildi.

5 Haziran 2018, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e TÜRKSOY tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığının 25. Yıl Madalyası takdîm edildi.

25 Aralık 2018’de, Forbes Dergisi’nin, Türkiye ekonomi tarihine yön veren, iz bırakan ve önemli ilklere imza atan kişilere 100’üncü yaşına özel verdiği ‘Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri’ ödülü Dr. Suat Günsel’e takdim edildi.

18 Nisan 2019, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünyada tanıtılması, KKTC’ de eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yaptığı dünya çapı eserleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gösterdiği önemli hizmetler için Azerbaycan’ın Milli Dede Korkut Vakfı tarafından “Vatan Evladı” altın madalyası takdim edildi.

19 Eylül 2022, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tataristan Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, kültürel bağlarının güçlendirilmesi ve Türk dünyasına kültür sanat ve eğitim alanlarında yaptığı katkılar nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanı, Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna tarafından Tataristan Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi.

20 Eylül 2022, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Dr. Suat İrfan Günsel’e Türk dünyasına sağladığı üstün katkılardan dolayı TÜRKSOY'un en yüksek Onur Nişanı Altın Madalyasını takdim etti.

16 Aralık 2022, Özbekistan Cumhuriyeti Sanatçıları toplumuna, Türk Dünyasına ve sanata çok kıymetli katkıları olan saygıdeğer kişilere minnet, sevgi ve saygılarını ifade etmek için giydirdikleri geleneksel “Milli Altın Cübbe”lerini Dr. Suat İrfan Günsel’e takdim ettiler.

17 Mayıs 2023 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’e Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından,Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına üstün katkılarından dolayı “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası” takdîm edildi.

Suat İrfan Günsel, evli ve üç çocuk babasıdır.