Prof. Dr. Şahan SAYGI
Eczacılık Fakültesi Senatörü

1954 Yılında Erdemli-Mersin’de doğdu. 1976 Yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1982 Yılında Farmasötik Toksikoloji Doktorasını tamamladı, 1984-1986 yılları arasında Amerika B. D. Michigan Eyalet Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 1991 Yılında Üniversite Doçenti, 2006 yılında Profesör unvanlarını aldı. 1988-2015 Yılları arasında GATA Askeri Tıp Fakültesi Analitik Toksikoloji Bilim Dalında, 2006-2011 yılları arasında da Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı kadrolarında bulundu. 2008-2011 Yılları arasında aynı fakültenin Dekanı olarak görev yaptı. 2011 Yılından günümüze kadar Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma konuları Klinik Toksikoloji, Çevre Toksikolojisi, Alkol, Doping ajanları, ağır metaller ve genetic toksikolojidir.