Prof. Dr. Nur KÖPRÜLÜ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senatörü

Prof. Dr. Nur Köprülü, Lisans derecesini 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Yüksek Lisans dercesini ise 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ–Ankara) Uluslararası İlişkiler Programında tamamlamıştır. Köprülü, “Ürdün Haşimi Krallığı’nın ulusal kimliğin pekiştirilmesi” konusunda yazdığı tez çalışması ile 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ–Ankara) doktora dercesini almıştır. Müteakiben 2010 yılında Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Queen Mary University of London’da kısa dönemli misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Köprülü, akademik araştırmalarını genel olarak Orta Doğu siyaseti, özelde de 2011 Arap Baharı (Ayaklanmaları) sonrası dönemde Arap coğrafyasında yer alan ülkelerin demokratikleşme süreçleri üzerine yürütmektedir. Çalışmalarında monarşi ile yönetilen rejimlerin konsolidasyonu, rejim türleri ve muhalefeti özellike Ürdün Krallığı örneği üzerinden irdeleyen Köprülü, Middle East Policy, Middle Eastern Studies, Digest of Middle Eastern Studies ve British Journal of Middle East dahil olmak üzere bu alandaki saygın dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Köprülü, yakın zamanda yaptığı çalışmalarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki rejim türleri ve devlet-toplum ilişkilerini şekillendiren unsurlara odaklanmıştır. Köprülü’nün ayrıca, Southeast European and Black Sea Studies and Mediterranean Politics tarafından yayımlanan ortak yazarlı yayınları bulunmaktadır.

Köprülü’nün 2011 sonrası dönemde Türkiye’nin Orta Doğu bölgesi ile ilişkilerini inceleyen ve saygın ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap bölümleri vardır. Eda Kuşku Sönmez ve Çiğdem Üstün’ün derlediği ve Lexington Yayınevi tarafından yayımlanan Turkey’s Changing Transatlantic Relations başlıklı kitapta “The Transatlantic approach to Middle Eastern conflicts and Turkey’s role” bölümünü kaleme alan Köprülü, yakın zamanda Meliha Altunışık’ın derlediği İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafıından yayımlanan Orta Doğu ve Dış Politika başlıklı kitaba “Ortadoğu’da İstikrar ve Değişim Arasında Bir Denge Arayışı: Ürdün Haşimi Krallığı Örneği” bölümü ile katkı koymuştur. Köprülü’nün Ürdün Krallığı’nın iç ve dış politikası alanında hazırlamış olduğu raporları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) tarafından yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Nur Köprülü, Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Üniversitemiz Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.