Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN
Rektör Yardımcısı

İlk, orta ve lise eğitimini Lefkoşa'da tamamladıktan sonra Türkiye'de, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) tarih okudu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini doktora derecesi ile tamamladı. Uluslararası İlişkiler Doktorası tezinin başlığı “Kıbrıs Sorunu: Süreklilik, Dönüşüm ve Eğilimler”. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır.

1996–1999 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştı. 2013 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.