Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ
İlahiyat Fakültesi Dekanı

1963 yılında Bingöl Solhan’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kuruluşundan Emevilerin Başlangıcına Kadar Kufe” başlıklı teziyle yüksek lisansını; 2000 yılında ise yine aynı üniversitede “Emeviler Döneminde Kûfe” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora sonrası Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği Kadrosuna atandı. 2004 yılında doçent olan Söylemez, 2009 yılı Eylül ayına kadar Çorum İlahiyat Fakültesi’ndeki görevini sürdürdü.

Bahis mevzuu tarihte İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen bu fakültede görevini yürütmekte, aynı zamanda da 2014 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.