Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

15 Temmuz 1949’da Çankırı’da doğdu.

1972’de Eskişehir İ.T.İ.A.Eczacılık Yüksek Okulundan birincilikle mezun oldu ve aynı okulda Farmakognozi asistanlığına başladı.

1974-1978 yılları arasında devlet bursuyla gittiği Londra Üniversitesinde Farmakognozi doktorasını tamamladı.

Yurda döndükten sonra EİTİA Eczacılık Yüksek Okulunda Farmakognozi öğretim görevliliği ve 1978-1980 yıllarında EİTİA Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1981 yılında Farmakognozi dalında doçent oldu.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (1982-1993), Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı (1982-1993), Farmakognozi Anabilimdalı Başkanlığı (1982-), Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği (1981-2001), Senato Üyeliği (2007-2010) görevlerinde bulundu. Ayrıca, 1980 yılında Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü adıyla kurulan 1982’de adı Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi olan (sonraki adı, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi) (TBAM)’nin Müdürlüğüne getirildi (1980-2002).

1984-1994 yılları arasında TBAM’ın gelişmesine katkı sağlayan ” Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi ” adlı UNDP/UNIDO projesinin I. ve II. safhasının Ulusal Proje Koordinatörlüğü’nü yaptı.

1987’de Farmakognozi Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi.

1988 yılından itibaren her yıl Eylül ayında Eskişehir’de üç hafta süreyle düzenlenmekte olan Gelişmekte Olan Ülkelere yönelik ” Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin ilaç ve ilgili Diğer Sanayilerde Kullanımı (TRUMAP) ” konulu grup eğitim programlarının Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Yapılan 10 eğitim programında 40 ülkeden 100 kişi’ye eğitim verildi.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) adına Nijerya, Gana , Sierra Leone , Sudan ve İran’da toplam 6 ay süreyle tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel kullanımı konusunda bilimsel ve teknik danışmanlık yaptı.

1993-2001 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

6-26 Ekim 1997 tarihleri arasında Güney Afrika , Zambia , Malawi , Uganda , Etyopya ve Gana’da uçucu yağların kalitelerinin iyileştirilmesi konusunda UNIDO danışmanı olarak görev yaptı.

Kısa süreli danışman olarak, Kasım-Aralık 2011’de bir UNIDO Projesi için Mısır’da; Şubat 2013’te bir FAO projesi için Özbekistan’da çalıştı.

Ekim 1995’te İstanbul’da düzenlenen 13. Uluslararası Uçucu Yağlar, Koku ve Tat Maddeleri Kongresi esnasında Prof.Başer’e Uluslararası Uçucu Yağlar ve Aroma Ticareti Federasyonu (IFEAT)’ın Üstün Hizmet Madalyası verildi. Prof.Başer ayrıca IFEAT’ın bilimsel danışmanlığına getirildi.

1985-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığında, üçlü kararnameyle atandığı, Türk Farmakope Komisyonu üyeliği görevini yürütmüştür. 1985-1992 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Bitkisel ilaç Ruhsat Komisyonu üyeliği yapmıştır. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı ilaç Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 1995-1999 arasında Avrupa Farmakopesi Komisyonu 11 no’lu Uzmanlar Komitesi üyeliğini yapmıştır. 1999-2012 yılları arasında 13B no’lu Uzmanlar Komitesi üyesi olmuştur. 2008-2012 arası TCM Çalışma Partisinin üyeliğini yapmıştır. 1992-1997 yılları arasında UNESCO kuruluşu olan Asya Pasifik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enformasyon Ağı (APINMAP)’ın Türkiye temsilciliği ile 1996-2000 yılları arasında Akdenizin Yararlı Bitkileri ağı (MEDUSA)’nın Türkiye temsilciliğini yürütmüştür. 2001-2012 yılları arasında Trieste, İtalya’da kurulu UNIDO destekli Uluslararası Bilim ve Yüksek Teknoloji Merkezi (ICS)’in tıbbi ve aromatik bitkiler ağında Türkiye için Ulusal Odak Noktası görevi yapmış, uçucu yağlar konusunda 2 eğitim programını Eskişehir’de düzenlemiştir.

Özbekistan Bilimler Akademisine bağlı Bitki Maddeleri Kimyası Enstitüsü (ICPS) ile TBAM arasında 1993 yılında tesis edilen işbirliği anlaşmaları sayesinde çok sayıda araştırmacının her iki kurum arasında kısa süreli mübadeleleri gerçekleştirilmiş, 1994 yılından itibaren Türkiye ve Özbekistan’da her iki yılda bir karşılıklı olarak Uluslararası Bitki Maddeleri Kimyası (SCNC) sempozyumları düzenlenmiştir. [1. 1994 Taşkent; 2. 1996 Eskişehir; 3. 1998 Buhara; 4. 2001 İsparta; 5. 2003 Taşkent; 6. 2005 Ankara; 7. 2007 Taşkent; 8. 2009 Eskişehir; 9. 2011 Urumçi (Çin): 10. 2013 Taşkent]. 11. SCNC 1-4 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Kasım 1997-Şubat 2003 arasında Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi (ICMAP)’ın Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Şubat 2003’te Chiang Mai (Tayland)’da ICMAP’ın Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Kasım 2008’de Cape Town (Güney Afrika)’da ICMAP’ın Başkanlığına seçilmiştir. Ağustos 2014’te Brisbane (Avustralya)’da ICMAP’ın Başkan Yardımcılığına seçilmiş ve WOCMAP VI’yı 2019’da Antalya’da düzenlemekle görevlendirilmiştir.

Kozmetik Araştırmacıları Derneği (TÜKAD)’nin kurucu üyesi olup 2002 yılına kadar Başkanlığını yapmıştır. Fitoterapi Derneği’nin kurucu üyesidir. Nisan 2005’te kurulan Flora Araştırmaları Derneği’nin kurucu üyesi olup başkan yardımcısı görevini yürütmüştür. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği (ESEM)’nin kurucu üyesi olup, kurulduğu 1998 yılından 2012’ye kadar başkanlığını yapmıştır.

TÜKAD Başkanı olarak, 1993 yılından beri Türkiye’de dört Uluslararası Kozmetik Sempozyumu (IcoS) düzenlemiştir. 1996 ve 2009’da 2. ve 8. Uluslararası Doğal Maddeler Kimyası Sempozyumunu (SCNC); 1997’de ise 28. Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu (ISEO)’nu Eskişehir’de düzenlemiştir. 1995’te Istanbul’da yapılan 13. Uluslararası Uçucu Yağlar, Koku ve Tat Maddeleri Kongresi (ICEOFF)’nde Bilim Komitesi Başkanı, 1997’de Arjantin’in Mendoza şehrinde düzenlenen 2. İnsan Sağlığı için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP II)’nde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2003’te Chiang Mai, Tayland’da düzenlenen WOCMAP III’ün Organizasyon Komitesinde görev almıştır. 2005’te Istanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası Etnobotanik Kongresi (ICEB)’nin; 2007’de ise Eskişehir’de düzenlenen 7. Uluslararası Güney Batı Asya’nın Bitki Hayatı (7th PLoSWA) Sempozyumunun Başkanlığını yapmıştır. 1997’den beri Uluslararası Uçucu Yağlar Sempozyumu (ISEO)’nun Uluslararası Organizasyon Komitesi daimi üyesidir. 1993’ten beri her iki yılda bir Özbekistan ve Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Doğal Maddeler Kimyası Sempozyumu (SCNC)’nin daimi eşbaşkanıdır. 1987 yılından beri 30’u aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı düzenlemiştir.

Şubat 1998’de dünyanın en prestijli biyolojik bilimler kuruluşu olan, Londra’da kurulu, Linnean Society üyeliğine seçilmiş ve Fellow of Linnean Society (FLS) ünvanını almıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Geleneksel Tıp Uzman Danışma Paneli üyeliğine seçilmiştir (2007-2015). Süresi yeniden uzatılmıştır.

2006 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyeliğine; Şubat 2008’de ise Akademi Başkanlığına atanmış ve bu görevi 2012’ye kadar sürdürmüştür.

Ağustos 2009’da GA’nın Cenevre’de yapılan 57. Uluslararası Kongre ve Genel Kurulu’nda Uluslararası Tıbbi Bitki ve Doğal Ürün Araştırmaları Derneği (GA)’nin Danışma Kurulu (BoA) üyeliğine seçilmiş 2014’e kadar görev yapmıştır. 2011 yılında 59. GA Kongresini Antalya’da düzenlemiştir.

Mayıs 2003’de Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen 5. Uluslararası Doğal Maddeler Kimyası Sempozyumunun (5. SCNC) açılış töreninde, uluslararası bilimsel işbirliğinin gelişmesi ve bilime yaptığı hizmetlerden ötürü, Rusya’da kurulu Bilimsel Ortaklık Vakfı’nın “Gümüş Liyakat Madalyası“ yla taltif edilmiştir.

Mayıs 2004’de Türkiye’de ilk kez düzenlenen Eczacılık Ödülleri 2004 kapsamında “Akademisyen Ödülü“ ne layık görülmüştür.

Rotary International’ın kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye Rotary tarafından “Rotary 100. Yıl Özel Mesleki Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür (15 Ocak 2005, Antakya)

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisinin ilk defa 2005 yılında ihdas ettiği Bilim Ödülünü kazanmıştır (13 Mayıs 2005, Ankara).

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)’ın 2005 yılı Bilim Ödülünü (Sağlık Bilimleri) almıştır (28 Aralık 2005, Ankara).

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi’nin Bilim Ödülünü almıştır (15 Ocak 2006, Eskişehir).

Popüler Bilim Dergisinin, Sağlık Bilimleri alanında 2008 yılı Bilim Ödülünü almıştır (22 Şubat 2009, Ankara).

ISHS (Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği) Madalyası’na layık görülmüştür (20 Ağustos 2014, Brisbane, Avustralya).

Prof.Başer, ülkemiz florasının rasyonel kullanımını, çevre koruma bilinci içinde gerçekleştirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. Türkiye florasının uçucu yağlar yönünden taranması ile ilgili geniş kapsamlı bir projeyi yürütmektedir.

Son yıllarda üç bitkiye adı verilmiştir: Origanum husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytac et A.Duran ve Aristolochia baseri Malyer et Erken, Centaurea baseri Kose et Alan.

Türkiye florasına dahil beş yeni bitki türünün isimlendirilmesi ve Türkiye için yeni kayıt iki bitki türünün belirlenmesi Prof.Başer’in de dahil olduğu bilim adamlarınca gerçekleştirilmiştir.

Prof. Fatih Demirci ile birlikte Eskişehir Teknoparkında (ATAP) BadeBIO isimli bir biyoteknoloji şirketi kurdu (Kasım 2009).

G. Buchbauer ile birlikte Essential Oils: Science, Technology and Applications (Uçucu Yağlar: Bilim, Teknoloji ve Uygulamalar), CRC Press (Taylor & Francis), Ocak 2010 kitabının editörlüğünü yaptı. Kitabın 2. baskısı Ocak 2016’da yayınlandı.

ABD’de basılan Natural Product Communications dergisi bir özel sayısını [5(9)2010] Prof. Başer’in 60. yaşı onuruna çıkarttı (Eylül 2010).

Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanlığına (Bilimsel Makaleler) atandı (2010-2011).

16 Şubat 2011 itibariyle Anadolu Üniversitesinden emekliye ayrıldı. Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’daki King Saud Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik ve Mikrobiyoloji Bölümünde Misafir Profesör olarak görev yapıyor, proje yürütüyor.

Şubat 2016’da Kuzey Kıbrıs (Lefkoşe)’daki Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde göreve başladı.

Akdeniz Bölgesi Fitotaksonomik İncelemeler Organizasyonu (OPTIMA) Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesidir (2013-2019).

TBAM’daki görevi esnasında Biyolojik Etki Tarama, Hayvan Hücre Kültürü, Kozmetoloji, Biyotransformasyon ve Antioksidan Aktivite Ölçüm laboratuvarlarının kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (Akronimi ESSE)’nin kurucusudur.

Prof.P.H.Davis’in anıtsal eseri Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası’nın 2001 yılında Edinburgh University Press tarafından basılan 2. eki (Vol.11)’nin dört editoründen biridir. Diğer editorler: Prof.Dr.Adil Güner, Prof.Dr.Tuna Ekim ve Prof.Dr.Neriman Özhatay.

Kasım 2013-Temmuz 2014 arası İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesinde Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak kısmi-zamanlı çalıştı.
Prof.Başer’in başlıca araştırma konuları alkaloitler, uçucu yağlar ve doğal ürünler üzerinde biyolojik, analitik, kimyasal, farmakolojik ve teknolojik çalışmalardır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 725 (556’sı SCI dergilerinde) ve yerli dergilerde yayınlanmış 149 olmak üzere toplam 874 araştırma makalesi; kongre kitaplarında yayınlanmış 141 kongre bildirisi, 55 adet kitabı veya kitap chapter’ı bulunmaktadır. Kitaplarından biri İngiltere’de, biri Japonya’da ikisi ABD’de basılmıştır. 3 bilimsel makalesi uluslararası dergilerde yayın sırası beklemektedir. Yani, yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş toplam 1073 bilimsel eseri mevcuttur. 273 yerli ve uluslararası toplantı veya kongrede 973 bildiri sunmuştur. Çeşitli kuruluşlarda 47 konferans vermiştir. SCI’ye göre 537 makalesine en az 6567 kez atıf yapılmıştır. H-indeksi 37’dir. Google Scholar’a göre yayınlarına 14100 atıf yapılmıştır, H-indeksi 51; i10-indeksi 388’dir. Muhtelif kuruluşlar için 21 adet kapsamlı proje raporu hazırlamıştır. 23 Araştırma ve 16 Geliştirme Projesini tamamlamıştır. 18 uluslararası ve 9 yerli bilimsel derneğin üyesidir. 20 Uluslararası ve yerli bilimsel derginin “Editörler Kurulu” üyesidir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni’nin ve TRUMAP Newsletter’ın Editörlüğünü yapmıştır. Yönetiminde 16 yüksek lisans ve 10 doktora tezi tamamlanmıştır.

Prof.Başer evli ve iki çocuk babası olup 3 torun dedesidir.