Prof. Dr. İhsan ÇALIŞ
Eczacılık Fakültesi Dekanı

İhsan ÇALIŞ, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‘nden mezun oldu. 1978 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi programında doktora derecesini aldı. 1982 – 1983 yıllarında, İsviçre Ulusal Bilim Vakfı’nın bursu ile, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü – Zürih (ETH-Z), Eczacılık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi ve Bitki Kimyası Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı’na 1983 yılında doçentliğe, 1988 yılında profesörlüğe atandı.

1986 – 2000 yılları arasında, aynı birimde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Farmakognozi Programı’nda sekiz yüksek lisans ve sekiz doktora tezi yönetti.Yurtdışında (İsviçre ve Almanya) sekiz doktora tez çalışmasında yardımcı danışmanlık yaptı. 1986 – 2005 yılları arasında hemen hemen her yıl üçer ay süreyle, İsviçre (1986 – 2002: ETH-Z) ve Almanya (2004: Friedrich-Schiller University Jena; 2005: Regensburg University)’da misafir akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. Birçok bilimsel dergiye hakemlik yapmaktadır ve yurtiçi ve yurtdışı bilimsel derneklerin üyesidir. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eczacılık Fakültesi kurucu üyesidir.

Halen YDÜ, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalı teorik ve pratik derslerini vermektedir. 2007 Yılından itibaren, YDÜ Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak idari görevlerini sürdürmektedir. Başlıca araştırma konuları, yeni ilaç olabilecek doğal bileşiklerin (glikozitler ve terpenoitler) izolasyonları ve yapı tayinidir. Çalışmalarında, 250’e yakın yeni bileşiği bilime kazandırmıştır. Uluslararası hakemli dergilerde 170 civarında araştırma makalesi bulunmaktadır. “Hacettepe Üniversitesi 1998-1999 Akademik Yılı Bilim Ödülü” ve “2001 Yılı Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü” sahibidir.