Doç. Dr. Ayhan DOLUNAY
İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Girne’de doğan Ayhan Dolunay, Girne Anafartalar Lisesi’nden, 2009 yılında mezun olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, aynı yıl, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, tam burslu olarak Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programına kaydoldu ve Hukuk Fakültesinde, Araştırma Görevlisi statüsünde mesleğe başladı. YDÜ TV’de çekimleri yapılan ve BRT ile Sim TV’de yayınlanan “Yakından Hukuk” adlı televizyon programının moderatörlüğünü üstlendi. “Türk Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku’nda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” başlıklı yüksek lisans tezini, 2015 yılında savunarak, yüksek lisans eğitimini tamamladı. Avukatlık stajını yaparak; Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına, ÖYP kapsamında tam burslu olarak başladı. Öğretim Görevlisi statüsünde mesleğe devam ederken, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanlığı’na getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, KKTC ve Türkiye’de, birçok hukuk-adalet semineri gerçekleştirdi. 2015 yılı sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programına, ÖYP kapsamında tam burslu olarak kaydolurken; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik kadrosunda, tam zamanlı görev almaya başladı. 2016 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde de, yarı zamanlı Öğretim Görevlisi statüsünde çalışmaya başladı. “Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC Örneği” başlıklı doktora tezini, 2018 yılında savunarak, doktora eğitimini tamamladı. 2019 yılında İletişim Bilimleri alanında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2019 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı görevine atanan Dolunay, ilgili görevi Yakın Doğu Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim veren enstitülerin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleştiği 2021 yılına kadar sürdürdü. Hukuk, Siyasal Bilimler ve İletişim temalı çeşitli sempozyum ve panellerin organizasyon komitelerinde görev aldı. Ulusal ve Uluslararası pek çok konferansa katılarak, bildiriler sunan Dolunay’ın, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde (Thomson Reuters WoS SSCI/SCI Expanded/ESCI, Scopus kapsamında), İletişim, Hukuk, Sosyoloji alanlarında, Türkçe ve İngilizce pek çok makale yayını; aynı zamanda, yayınlanmış 7 kitap çalışması (5 uluslararası ve 2 ulusal) bulunmaktadır. Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri'nden Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane'nin Kurucu Müdürlüğünü gerçekleştiren Dolunay; Yakın Doğu Oluşumu Büyük Kütüphanelerinin merkezi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'nin Müdürlüğüne 2021 yılında atandı. Dolunay, aynı yıl İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı görevine atandı. Thomson Reuters WoS kapsamındaki dergiler de dahil olmak üzere, pek çok uluslararası dergide hakemlik ve editörlük yapmış olan Ayhan Dolunay, 2022 yılında İletişim Bilimi alanında Doçent kadrosuna atandı. Doç. Dr. Dolunay, 15 Eylül 2023 tarihinde İletişim Fakültesi Dekan Vekili olarak atanmış; akademik ve idari görevlerini sürdürmektedir.