Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Yakın Doğu Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Üniversitemizin misyon, vizyon ve kalite politikası ile kurumsal değerlerine uygun tüm kurumsal iletişim stratejisini belirler.

Marka imajının ve itibarının güçlendirilmesi ve etkin şekilde yönetilmesi ve bu doğrultuda üretilen her türlü projenin mevcut, aday öğrenci ve diğer paydaşlara güncel iletişim kanallarıyla ve güçlü bir kurumsal kimlik çatısında iletilmesinden sorumlu birimdir.
Yakın Doğu Üniversitesi hakkında edinilen izlenimin olumlu yönde seyretmesi için gereken yol haritasını çizerek, Üniversitemizin kurumsal internet sitesi olan www.neu.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki kurumsal hesaplarımız için içerik üretir ve gelen etkileşimlerin yönetimini üstlenir.

Tüm iletişim çalışmalarını destekleyecek şekilde ihtiyaç duyulan basılı, yazılı, görsel tanıtım materyallerini tasarlamak ve içeriklerini oluşturmat görevleri arasında olup, Üniversitemizin dış iletişim çalışmalarını yürütmekte ve dijital varlığını da yönetmektedir.

Hizmetlerimiz

 •  Yakın Doğu Üniversitesinin kurumsal imajının temeli olan iletişim stratejisini belirlemek ve uygulamak.
 •  Üniversitemizin akademik, kültürel ve sportif başarıları doğru ve yeterli bir şekilde duyurarak, üniversitemizin iç ve dış
  bilinirliğine odaklanmak.
 •  Üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kitlelere aktarmak.
 •  Üniversitemizin reklam ve kurumsal kimlik malzemelerini (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.) kurumsal
  mesajlar doğrultusunda hazırlayıp, basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine etmek.
 •  Üniversitemizin reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, medya takibi, kurumsal sosyal sorumluluk gibi tüm
  pazarlama iletişim faaliyetlerinin hayata geçmesinin ve kontrolünün sağlamak
 •  Üniversitemizin organizasyonlara yönelik grafik tasarımlarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi.
 •  Üniversitemizin kurumsal internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının içeriklerini oluşturmak ve yönetmek.