Yakın Doğu TV

Also available in: English, العربية

Yakın Doğu TV

Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, İletişim Fakültesi’nin kurulmasının hemen ardından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi binasında bir stüdyo, iki kurgu ünitesi ve bir rejiyle deneme yayınlarına başladı. UHF bandı 54. kanaldan yayın yapan Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim ve Uygulama Televizyonu, öncelikli olarak üniversite etkinlikleri, duyurular ve üniversite bünyesindeki her türlü sosyal kültürel ve bilimsel toplantı seminer ve konferansları yayınlamıştır.

Elde bulunan stüdyo ekipmanıyla proje dahilinde envantere yeni giren stüdyolar projesine dahil tüm ekipman, 2004 yılı sonunda 7000 metrekare kapalı alan ve 5 katlı bir form üzerine kurulan YDÜ İletişim Fakültesi Kompleksi’ne taşınarak kurulumu tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Televizyonu yayınları, üniversitemizin akademik tüm reflekslerini gözeten, bunu öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeyleriyle geliştirmeye yönelik yayın stilini, protip olarak benimsemiştir.

Yakın Doğu TV

İletişim Kompleksi
Kompleks oluşturulurken televizyon katı, stüdyolar, reji üniteleri, kurgu odaları, haber merkezi, toplantı salonları, laboratuarlar, yapım ve yayın üniteleriyle sosyal alanlar da göz önünde bulundurularak planlandı. YDÜ Uygulama ve Eğitim Televizyonu, üç yüz civarındaki Radyo TV Sinema öğrencisine her dönemde teorik olduğu kadar, pratik eğitim verebilme kapasitesine de sahiptir.

Yakın Doğu TV

Misyon
Öğrencilerin teorik ve pratik yayıncılık ilkelerini benimseme, özümseme ve uygulama noktasında karar verebilme, uygulayabilme yetileriyle donatılmasına olanak sağlayabilmek, kuruluşundan bu yana YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu’nun misyonu olmuştur.

Yakın Doğu TV

Vizyon
Çağın teknolojik gelişmelerinden üniversitenin ve adanın özel konumundan ve öğrencilerinin aldıkları eğitim kalitesinden ödün vermeden, doğru, dürüst, tarafsız yayıncılık ilkeleri ve sorumluluk bilinci, azami derecede gelişkin öğrencilerin medya sektörüne kazandırılması. Her sektörde olduğu gibi iletişim sektöründe de çağı yakalamanın ve mümkünse bir adım önde olabilmenin, gerekliliğine inanan bir vizyonla hareket eden YDÜ Eğitim ve Uygulama Televizyonu, hem bünyesinde staj yapan öğrencilerine ve hem de yerleşik teknik personeline uyguladığı eğitim ve alt yapısıyla dünya standartlarındaki tüm TV kuruluşlarında çalışabilecek düzeyde teknik alt yapı ve zihinsel gelişmeyi sağlamaktadır.