Lisans / Önlisans
T.C Vatandaşları

T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıtlarında Aranan Şartlar

 • Üniversitemizin 4 yıllık programlarına veya 2 yıllık programlarına TC. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları sonucunda yeterli puanı alarak yerleştirilmiş olmak.
 • YKS tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı TYT puan türünden herhangi birinden taban puan ve üzerinde puan almak Özel Yetenek Bölümleri’ni tercih edebilmek için yeterlidir.

Kayıt olmak için istenilen belgeler:

 1. Lise diplomasının aslı
 2. 12 adet vesikalık fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Ikametgâh belgesi
 5. YKS sonuç belgesi (internet çıktısı)
 6. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tektiklerini içeren sağlık raporları (Spor Bilimleri Fakültesi ile Hemşirelik bölümünü düşünenler tam teşekküllü kurul raporu alacaktır)
 7. 29 yaşından büyük erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)
 8. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaport almaları veya yenilemeleri gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. Yalnızca TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir.

Liseyi Yurtdışında Bitiren T.C. Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları
Ortaöğrenimini yurt dışında (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) tamamlayan ve Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden MEB’dan alacakları lise diploması denklik belgesi ile Üniversitemize kayıt için başvuruda bulunabilirler.

KKTC Vatandaşları

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ön-Lisans ve Lisans programlarına alınacak olan adaylar, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda, kayıt hakkı elde ettikleri bölümlere http://register.neu.edu.tr sayfasından on-line olarak ön kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Kesin kayıt tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne başvurarak orjinal belgelerini teslim edip kesin kaydını onaylatmaları gerekmektedir. Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 1. Kimlik Kartı Fotokopisi
 2. Lise Diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı
 3. 12 adet vesikalık fotoğraf
 4. 700 TL ön kayıt + 700 TL dönemlik sosyal etkinlik ücreti.
 5. Belirlenen tarihlere kadar kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar kayıt hakkı kazanır.
 6. Tıp, Diş, Veteriner ve Eczacılık fakültesi bölümlerinde kayıt esnasında dönemlik harç yatırılarak kesin kayıt yapılması gerekmektedir

Detaylı bilgi için Yakın Doğu Üniversitesi’nin Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne 680 20 00 / 223 64 64 dahili 5776-5774-5408-5328-5215-5403 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

GCE Sınav Sonuçlarına Göre Kayıt İşlemleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup da Kolejlerden mezun olan veya 2019-2020 Akademik Yılı’nda mezun olacak olan öğrencilerin başarılı oldukları sınavlarla Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine müracaat edebilirler.
Buna göre;

 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Veteriner Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

için Kimya, Biyoloji, Fizik veya Matematik.
Mühendislik Fakültesi için Matematik, Fizik dersleri koşullu derslerdir.
Adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapacakları müracaatlarında başarılı oldukları tüm GCE A’Level, AS Level, O’Level, IGCSE, GCSE, SAT, ACT, TOEFL ve IELTS belgeleri ve bu yıl katılacakları sınavlarla ilgili olarak okul müdürlüklerinden ve/veya ders öğretmenlerinden alacakları belge ve tavsiye mektupları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar müracaatlarının değerlendirilmesi neticesinde kesin kayıt veya koşullu kayıt hakkı elde edebileceklerdir.

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Şartları
Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrenciler’in YDÜ’ye kayıt işlemleri’ne başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi: http://www.mebnet.net konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Diğer Ülke Vatandaşları

Diğer Ülke Öğrencileri İçin Kabul Şartları
Yabancı Öğrenciler için Kabul Gereklilikleri

 • Başvuru formu
 • Lise diplomasının bir fotokopisi (varsa)
 • Lise belgesi fotokopisi (adayın lisede aldığı dersler ve notları, okul yönetimi tarafından onaylanmış olması lazım).
 • Kimlik kartı veya pasaport fotokopisi.
 • İngilizce ve Türkçe seviyesini belirten belge (TÖMER. TOEFL, IELTS vb.) Sınav sonuçlarının veya diğer yeterlilik belgelerinin fotokopileri (varsa).
 • Pasaport büyüklüğünde fotoğraf (başvuru formunun üstünde olmalı).
 • Ulusal veya uluslararası sınavların belge fotokopileri (varsa)
 • Tüm belgeler İngilizce veya Türkçe olmalıdır. Eğer değilse, onaylanmış İngilizce veya Türkçe çevirileri gerekmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesine Başvurması İçin Kabul Gereklilikleri şunlardır:

 • Aşağıdaki sertifika veya diplomalar kabul edilir
 • Ortaöğretim Genel Sertifikası (GCSE) sınav sonuçları
 • Ortaöğretim Uluslararası Genel Sertifikası (IGCSE) Sınav Sonuçları
 • Uluslararası Bakalorya Sınav Sonuçları
 • American College Testi (ACT) Sınav Sonuçları
 • Akademik Yeterlilik Testi (SAT) Sınav Sonuçları
 • Tawjihi (Injaz) Sınav Sonuçları (Ürdün ve Filistin öğrencileri için)
 • Bakalorya Sınav Sonuçları (Lübnan’lı, Irak’lı ve Suriye’li öğrenciler için)
 • Diploma Debirestan Sınav Sonuçları (İran’lı öğrenciler için)
 • Yüksek öğretim sertifikası Sınav Sonuçları (Pakistan’lı, Hindistan’lı ve Bangladeş’li öğrenciler için)
 • WAEC/NECO Sınav Sonuçları (Nijerya’lı öğrenciler için)
 • GAOKAO Sınav Sonuçları (Çin’li öğrenciler için)
Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Kabulü
Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya unvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır. 

DGS

Yakın Doğu Üniversitesi’ne DGS ile kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler aşağıdadır.

 1. DGS yerleştirme sonuç belgesinin aslı,
 2. Nüfus Cüzdanı’nın bir adet fotokopisi,
 3. Önlisans Diploması’nın aslı veya Mezuniyet Belgesi’nin aslı,
 4. On iki adet vesikalık fotoğraf,
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge,
 6. Dönem Harcı (ya da ilk taksiti)’nin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 7. Sağlık Raporu,
 8. Transkript belgesi.
Yatay Geçiş

Yakın Doğu Üniversitesi’ne nasıl yatay geçiş yapabilirim? Yatay geçiş koşulları nelerdir?
Başka bir üniversite’de önlisans ya da lisans öğrencisiyken Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki eşdeğer veya farklı bir bölüme aşağıda belirtilen şekilde yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişlerde YÖK mevzuatı esas alınmaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş:
Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir. Yönetmeliğe göre, Türkiye veya KKTC’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler. Kısaca,

 • Türkiye’deki veya KKTC’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirildiysen ve halen kayıtlıysan başvuru yapılmaktadır.
 • Kayıt olduğun yıl aldığın merkezi yerleştirme puanları geçmek istediğin programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalı.
 • Hazırlık birimi döneminden itibaren tüm düzeylerde ve puanın tutan her bölüme başvuru yapılmaktadır.
 • Başarı koşullarına bakılmaksızın, sınava girdiğin yıl aldığın puana göre yatay geçiş yapabilirsin.

Bu tür yatay geçişten yalnızca bir defa yararlanılabilmektedir.

Başvuru için gerekli olan belgeler:

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan getireceği öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Tüm puanları gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi
.
 • Dilekçe
 • Disiplin Belgesi

İngilizce hazırlık zorunluluğu varmıdır ?

 • Yatay geçiş yapılacak bölümün eğitim dili Türkçe ise İngilizce Hazırlık okunmaz.
 • Yatay Geçiş yapılacak bölümün eğitim dili İngilizce ise öğrenci ingilizce düzeyini belirleyen bir sınavdan yeterli puan almışsa TOEFL (550 ve üzeri) ve IELTS (6 ve üzeri) veya üniversitemizin düzenlediği İngilizce Seviye Tespit sınavı neticesinde 70 puan ve üzeri alan öğrenciler hazırlık okulundan muaf olurlar.

Yakın Doğu Üniversite’sindeki bölümlerin taban puanları nedir? Harç miktarları ve öğrenim süreleri ne kadardır?
Bölümlerimizin taban puanları ve harç miktarlarını belirten tablosu detaylı olarak incelemek için tıklayınız.

Yatay Geçiş ile gelen öğrencilere herhangi bir burs uygulaması yapılıyor mu?
Yatay geçiş ile Yakın Doğu Üniversitesine gelen öğrencilere %50-%75 e kadar çeşitli burs imkanları sunulmaktadır. (dahili:5215)
Tel: +90 (392) 680 64 64 (dahili 5215)

Yatay Geçiş Kontenjanları ne kadardır?

 • Merkezi Yerleştirme puanına gore yatay geçiş yapılacaksa ÖSYS sınavına girilen yıldaki bölüm kontenjanının %30’u kadar yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır.
 • Başarı koşullarına gore yatay geçiş yapılacaksa ÖSYS sınavına girilen yıldaki bölüm kontenajnının %10’u kadar yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır. Kontenjanlarla ilgili detaylı bilgi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabilir. Tel:+90 (392) 680 64 64 (dahili 5215)

Eğitim Ücretimi nasıl ödeyebilirim?
Öğrencilerimiz eğitim ücretlerini iki farklı şekilde ödeyebilmektedir.

 • Peşin ve Taksitli (2-8 taksit)

Yatay Geçiş başvurumu hangi tarihlerde yapabilirim?
3 Temmuz 2018- 10 Eylül 2018 tarihleri arasında yatay geçiş başvuruları yapılabilir.

Yatay geçiş başvurumun sonucunu ne zaman öğrenebilirim?
Yatay geçiş başvurusu yapan adayların başvuruları 48 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Yatay geçiş başvurum kabul edilirse eğitimime kaçıncı sınıftan başlayacağım?”
Başvuru yapan öğrencinin transkripti ve ders içerikleri incelendikten sonra karar verilmektedir. Ancak, yatay geçiş yapan öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitedeki akademik haklarını da muhafaza etmesi için özen gösterilir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen bir öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilir mi?
Evet yapabilir. DGS ile yerleşen öğrenciler ilgili yıldakı DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş işlemi uygulanır.