Lisansüstü
Ders Kaydı

Öğrenci dönemini aktif ettikten sonra alabileceği dersleri görür, ders seçimini yapar. Seçtiği dersler danışmanının ekranına gelir, seçilen dersleri onaylar.

Mezuniyet

Mezun durumunda olan öğrencilerin bilgileri öğrenci işleri tarafından mezuniyet merkezine ve diploma baskı birimine iletilir. Mezuniyet merkezi öğrencinin derslerini ve kredilerini kontrol ederek transkripttini hazırlar. Diploma baskı birimi de transkribi hazır olan öğrencilerin diplomasını basarak mezuniyet merkezine teslime eder. Öğrenci işleri diplomaları mezuniyet merkezinden alarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ve T.C. Büyükelçiliğine onaya gönderilir.

Oturma İzni ve Seyahat İşlemleri

Dönemi aktif olan öğrencilerin bilgileri YÖKASİS üzerinden muhacerat dairesine bildirilir. Öğrenci muhacerat dairesinin web sayfasından giriş yapıp gerekli işlemleri yaparak oturma iznini başlatır.

Askerlik Tecil

T.C. uyruklu öğrenciler için askerlik tecil belgesi hazırlanarak öğrenciye teslim edilir. Öğrencide bağlı olduğu askerlik şubesine Elçillik üzerinden belgelerini gönderir.

KKTC uyruklu öğrenciler için yılda iki defa aktif öğrenci listesi hazırlanarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ASAL’a iletilir.

Diploma Eki

Diploma supplement belgeleri öğrencinin talep etmesi durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak öğrenciye teslim edilir.