Yeni Nesil İletişimcilerin Adresi , YDÜ İletişim Fakültesi
Eklenme Tarihi: 03 Şubat 2016, 15:32
Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 16:06

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, yetkin eğitim kadrosu, uygulama merkezleri ve iletişim teknolojilerini yakın takip eden bir fakülte oluşuyla dikkat çekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Gökçe Keçeci’nin YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz modern toplumların ihtiyaçları doğrultusunda İletişim Fakülteleri sayısındaki artışın bilindiğini ve her yıl pek çok mezun veren bu fakültelerin öğrencilerine, diğerlerinin arasından sıyrılabilecek nitelikleri kazandırmaları gerektiğini belirtti.

Keçeci, bunun da kaçınılmaz olarak hem akademik kadro hem de teknoloji açısından üstün özelliklere sahip olmayı gerektirdiğini söyledi.

Büyük Akademik Kadro ile Teori ve Pratik Birlikte
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim ve Tasarım, Radyo TV ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor. 8 Profesör, 3 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 5 Doktor’un bulunduğu toplam 38 kişilik akademik kadroya sahip olan fakültede, üniversite gazetesinin haftalık olarak çıkartıldığı Gazete Merkezi, projelerin-çalıştayların gerçekleştirildiği Fotoğraf Stüdyosu, sosyal sorumluluk projelerinin yürütüldüğü Halkla İlişkiler Uygulama Merkezi, akademik çalışmaların yapıldığı İletişim Araştırmaları Merkezi, öğrencilerin staj yapabilecekleri Yakın Doğu Radyo ve Yakın Doğu Televizyonu’ndan oluşan geniş bir uygulama alanı bulunuyor.

Fakülte, öğrencilerin derslerde aldıkları teorik bilginin yine kendi bünyesinde pratikle bütünleşip uygulamaya  olanak ve imkanlar sağlamasıyla, önemli bir iletişim fakültesi olarak kabul ediliyor.


Geniş İmkanlar
İlk kez 1996 yılında öğrenci kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde halen 621 lisans, 52 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi eğitimlerini sürdürüyor. Bir tarafı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne, bir tarafı da Lefkoşa’ya bakan 5 katlı binada verilen eğitim, 40 ve 80 kişilik dersliklerde, toplam 70 kişilik laboratuvar, 200 kişi kapasiteli stüdyo-anfi, profesyonel özelliklere sahip televizyon ve radyo stüdyoları desteğiyle yürütülüyor.

Yeni Çağın Merkezi
Kendisini, “Yeni çağın merkezi, kampüsün en dinamik parçası” olarak tarif eden Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Dekanlığını vekaleten Doç. Dr. Gökçe Keçeci yürütüyor. Ayrıca Gazetecilik Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Ünlen Demiralp, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı’nı Prof. Dr. Nilgün Abisel, Radyo TV Sinema Bölüm Başkanlığı’nı Yrd. Doç. Dr. Fevzi Kasap, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanlığı’nı Doç. Dr. Gökçe Keçeci yürütüyor.


Gazetecilik Bölümü
Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Ünlen Demiralp, basın sektörüne, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, yetkinleşmiş, alanın toplumsal boyutunun idrakinde elemanlar kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Demiralp, “Bölümü tamamlayanların, her türlü medya kuruluşunda, toplumsal yararı önde tutan başarılı çalışmalar sergilemelerini sağlayacak teorik yeterliliğe ve pratik alışkanlığa sahip kılınması hedeflenmektedir” dedi.

Radyo Tv Sinema Bölümü
Radyo TV Sinema Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fevzi Kasap, yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtın Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilgün Abisel, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesinin, bölüme disiplinler
arası bir nitelik kazandırdığını söyledi. “Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır” diyen Abisel, mezun olan öğrencilerin, özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacı doğrultusunda oluşturulan ders programının uygulandığına dikkat çekti.

Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü
Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç Dr. Gökçe Keçeci de öğrencilere, “İletişim ve tasarım birlikteliğini kendi mesleki alanınızda en iyi ve doğru biçimde uygulayan yetkin bireyler olarak geleceğe yön vereceksiniz” diye seslenerek, hedeflerinin, yaşadıkları yerlerde, çalıştıkları ortamda çağdaş ve eğitimli meslek sahipleri olarak doğru iletişimi sağlayan, topluluklara yön verebilen özgün ve yaratıcı çalışmaların öncüsü olacak öğrenciler yetiştirmek olduğunu anlattı.

Önlisans Programları
Fakültede yer alan lisans bölümlerinin yanısıra öğrencilerin iletişim alanlarında uygulama odaklı kazanımlar elde edebildikleri iki yıllık önlisans programları da bulunuyor. Radyo TV Teknolojileri, Görsel İletişim, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ile Film Yapımı Programları, öğrencilerin iletişim teknolojileri içerisinde yoğrularak meslek edinme konusunda medya ortamlarında iyi birer yer edinmelerine olanak sağlıyor.

Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İletişim Fakültesi’nin köklü kadrosu ve genç dinamik akademik oluşumları temelinde kurulan Medya ve İletişim Çalışmaları yüksek lisans ve doktora programları, medya ortamlarının iletişim bilimiyle ve kuramlarıyla birleştiği donanımlı bir ders programına sahip.Tez çalışmalarının yanı sıra, program dahilindeki dersler kapsamında öğretim elemanlarıyla yürütülen akademik araştırmalar sonucunda da doyurucu-özgün bilimsel yayın çalışmalarına imza atılıyor.

Haberin Videosu