YDÜ’nün Hazırladığı Engelsiz Yaşam İçin Öneriler Kitapçığı Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 01 Ekim 2017, 21:44
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 12:01

Engelsiz bir ülke için faaliyet gösteren paydaşların çalışmaları ve görüşlerini içeren kitapçık engelsiz bir KKTC için sistemli ve bilimsel çalışmaların gerekliliğine vurgu yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Engelsiz Yaşam ve Faaliyetler kitapçığı yayınladı. Yakın Doğu Üniversitesi, 4 yıl sürdürmüş olduğu engelsiz yaşam faaliyetleri ve toplantıları neticesinde tümtoplumun ilgili kişi, kurum ve kuruluşların faydalanabileceği kılavuz niteliğindeki kitapçığı yayınladı. 2013 yılından itibaren yapılan bilimsel çalışmalar ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin temeli dikkate alınarakyol haritası niteliği taşıyan kitapçık, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitü’sünün katkılarıyla Center ofExcellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ve merkez üyeleri tarafındanhazırlandı. Kitapçığın hazırlanmasında fikir ve icraatlarıyla katkı sağlayan kişiler, kurum ve kuruluşlara dayer verilen kitapçık kapsamında, eğitim, turizm, sağlık, toplum ve sosyal yaşama yönelik önerilere yer verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kitapçıkla ilgili yapılan açıklamada, 2013 yılından itibaren Engelsiz Bilişim Günleri, ve ilgili diğer toplantılar kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, çalıştaylar ve toplantılar neticesinde ve kurumlararası koordinasyon ve işbirliği içerisinde atılan somut adımların sonuçları ışığında hazırlanan  kitapçığın  ileriki çalışmalar ve faaliyetlere ışık tutmayı amaçladığı belirtildi.

Altınay:  Bu Kitapçık 2013 Yılından Beri Yürüttüğümüz Bilimsel Ve Sosyal Çalışmaların Bir Ürünü

Engelsiz bir topluma giden yolda Engelsiz Faaliyetler ve Projelerine bilimsel bakış açışı katarak ilk kez gündeme  getirdikleri günlerden bugünlere çok önemli gelişmelere kaydedildiğini belirten  Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, “Engelsiz bir ülke yaratmak için ortaya konulan çabalarda kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversiteler bu çalışmaların başladığı ilk günlerden bugüne kadar önemli bir yol adılar. Bizler de merkezimizin  vizyon ve misyonu çerçevesinde ilk günden itibaren bu konuda bilimsel adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz. 2013 yılından itibaren çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını her alanda katkı sağlamak için  konferans, çalıştay ve toplantılar düzenledik.Bu süreçte, tüm kurumlara ve kişilere teşekkürü ayrı ayrı borç biliriz. Toplumumuz için çok önemli olan bu konuda hem ulusal hem de uluslararası konferans, toplantı ve çalıştaylara da katıldık. Bu hazırlanan kitapçığı daaslında tüm bu bilimsel çabaların bir ürünü olarak değerlendiriyoruz.” dedi. Bu alanda Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan farklı toplantılarda ulaşılan bulguların bilimsel olarak ele alındığını  ifade eden Prof. Dr. Altınay, bu çerçevede ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarının da kendisinin özel sayı editörlüğünü yaptığı Journal of Educational Technology & Society yer aldığını da belirtti. Konuya bilimsel yaklaşmak çok önemlidir. Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk çalışmalarının da bilimsel dayanağı olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Altınay, bu çalışmaların işbirliği ve kurumlararası paylaşımla yürütülebileceğini belirtti. Altınay ayrıca engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunabilecek, çözüm yaratabilecek her adımda gönüllü katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Koldaş: Engelsiz Bir KKTC İçin Tüm Paydaşların Eşgüdümünde Sistemli Ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması Gerekiyor.

Engelsiz bir Kıbrıs’ın ancak tüm paydaşların eşgüdümlü çalışmalarını bilimsel veriler ışığında hazırlanacak ortak bir planlama ve sistemli çalışmalar yapılmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş “Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin ürettiği bilimsel projelerin üniversitemiz içindeki proje ortağı olarak bilimsel zeminde gerçekleştirilebilecek tüm çalışmalara katkı koymaya çalışıyoruz. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik birçok önemli etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerin ana amaç olan engelsiz bir topluma sahip olma yönünde verimli sonuçlar verebilmesi için belli bilimsel çalışmalar ışığında ve tüm paydaşların eşgüdümünün sağlandığı bir sistematik dahilinde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Engelsiz bir toplum için faaliyet gösteren paydaşların görüş ve faaliyetlerinin belli bir sistematik içinde yansıtıldığı bu kitapçığın bundan sonraki faaliyetlere de katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.