YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Afganistan’ın ve Bölge İstikrarının Geleceği Konulu Uluslararası Toplantıya Katıldı
Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2016, 12:30
Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 15:39


Yakın Doğu Üniversitesi Almanya Konrad Adaneuer Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi eşgüdümünde gerçekleştirilen Afganistan ve bölge İstikrarının tartışıldığı uluslararası toplantıda Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından temsil edildi.


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Açılışı Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi Amanullah Jayhoon ve 2004-2006 yılları arasında NATO’nun Afganistan’da en üst düzey sivil yöneticisi olan Türkiye Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin tarafından yapılan uluslararası toplantıda Afganistan’ın ve bölgenin istikrarı konuları dünyadaki yeniden yapılanmalar, çatışma ve uzlaşı alanları, radikal hareketlerin gelişimi ve etki alanları, Afganistan merkezli istikrarsızlığın önlenmesine yönelik önlemler bağlamlarında masaya yatırıldı.


Afganistan’daki uluslararası misyonun geleceği, istikrarsızlığı bertaraf etme yönünde ortak atılması gereken adımlar, Afganistan içi aktörler ile uluslararası toplum arasındaki işbirliğinin sağlamlaştırılması bağlamında engeller ve fırsatlar, bölgedeki istikrarsızlığın komşu ülkelere ve bölgesel çatışmalara olası etkileri, Afganistan’daki ve bölgedeki güvenlik zafiyetlerinin uluslararası radikal örgütlerinin siyasi şiddet faaliyetlerindeki rolü ve bunu engellemeye yönelik uluslararası toplum tarafından alınması gereken önlemler gibi önemli konuların tartışıldığı toplantıya dış politikada uzman uluslararası akademisyenler, bürokratlar, eski büyükelçiler, araştırma merkezleri başkanları ve temsilcileri katıldı.


Doç. Dr. Umut Koldaş: Bölgede Sürdürülebilir İstikrar İçin Uluslararası Çözüm Önerilerinin Halklarla Eşgüdümlü Gerçekleştirilmesi Ve Halklarca İçselleştirilmesi Gerekli
Ankara’da düzenlenen Afganistan konulu konferansın bölgenin iç dinamiklerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri, uluslararası aktörlerin bölgedeki politika önceliklerindeki dönüşümleri, bölge içi aktörlerin geleceğe dair amaç ve hedeflerinin belirlenmesi bağlamında yaşadıkları çelişkileri, bölge halkının içinden geçmekte olduğu sancılı geçiş süreçlerinin farklı dinamikleri ışığında konunun uzmanı akademisyen, üst düzey bürokrat ve diplomatlarla değerlendirmek açısından son derece faydalı olduğunu belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş “Afganistan uluslararası sistemin karakutularından biri. Tarih boyunca da uluslararası çatışma, pazarlık ve zaman zaman da uzlaşı alanlarının merkezinde bulunmuş ülkelerden biri oldu. Ayrıca halen uluslararası toplumun insani müdahele kültür ve politikalarının da laboratuvarlarından biri konumunda. Uluslararası örgütler bölgeye yönelik insani müdahale yaklaşımlarının tutarlılığını çok boyutlu bir şekilde bu ülkede test ettiler. Buradan elde edilecek sonuçlar yalnızca Afganistan ve ülkenin geleceği için değil, aynı zamanda bölgenin istikrarı ve dünyada radikalizm kökenli siyasal şiddetin engellenmesi bağlamında da önemli ipuçları sağlıyor. Bu uluslararası toplantı vesilesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak benzer toplantıları adamızı yakından ilgilendiren farklı konularda gerçekleştirmek adına gerekli işbirliği çalışmalarını yapma imkanı da bulduk. Çalışmaların somut ürünlerini de çok yakın bir zamanda kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Haberin Videosu