YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Uluslararası Çalışmalara İmza Atıyor Başarıdan Başarıya Koşuyor
Date Added: 24 Ocak 2016, 14:50
Last Updated Date:07 Aralık 2020, 10:15

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Uluslararası Standartlarda Üstün Nitelikli Sağlık Çalışanları Yetiştiriyor. Uluslararası Çalışmalara İmza Atıyor. Başarıdan Başarıya Koşuyor

KKTC’de İlkleri yaşatan Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi, evrensel değerler ışığında üstün nitelikli sağlık çalışanları yetiştirilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulamak, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak, üretilen bilginin ilgili tüm sektörlere iletilmesini ve toplum yararına kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan; "Fakülte’de, ilk açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü’ne 2013-14 akademik yılında İngilizce Hemşirelik Bölümü, 2014-15 akademik yılında ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Odyoloji Bölümleri katılmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan 12 Bölüm ile başarıdan başarıya koşmaktadır. Kuruluşundan bu yana geçen kısa bir süreç içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde öğrenci sayısı en yüksek olan 5. Fakülte olma potansiyeline sahip olmuştur."dedi.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan; Fakülte çatısı altında 12 bölümün eğitim sisteminde; sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen, ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süregelmekte, dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler ve olanaklardan yararlanılmaktadır, Ayrıca öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini de sağlayarak, projeler üretilmekte, Kıbrıs’ın dokusunu yansıtan araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemizde bu çerçevede yapılan araştırmaların sayısı 100’ü aşmıştır” diye açıkladı.

Prof.Yücecan; Akademik kadromuz, ilk günden bugüne değin bilgisini, yüreğini ve gücünü birleştirerek ve başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş gençler yetiştirme ilkesi ile hareket etmektedir” diye vurguladı.


Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, T.C. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayını alarak ÖSYS 2007-2008 kılavuzunda ‘Beslenme ve Diyetetik’ alanında lisans düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına başlayarak ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ veren dördüncü, KKTC’deki mevcut üniversiteler içerisinde ise ‘ilk’ Beslenme ve Diyetetik Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ilk mezunlarını vermiştir. Bu akademik yılda ise Sağlık Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını verecektir. Yücecan “Fakültemizden başarı ile mezun olan Diyetisyenler, Hemşireler ve Fizyoterapistler KKTC’de başta YDÜ Hastanesi olmak üzere gerek KKTC’de gerekse Türkiye Cumhuriyetinde özel ve kamuya ait yataklı ve ayaktan tedavi veren tedavi kurumlarında görevlerini başarı ile sürdürmektedir. Mezunlarımız ile ilgili geri dönüşler gurur verici “ diye açıkladı.


Lisans eğitiminin dışında, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ‘Besin ve Beslenme Bilimleri” ve “Tıbbi Beslenme Tedavisi” yüksek lisans programları ve Beslenme ve Diyetetik doktora programı vardır. Hemşirelik Bölümü’nün İç Hastalıkları Hemşireliği’ , ‘Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği’, ‘ Çocuk Hastalıkları Hemşireliği’ ve ‘Halk Sağlığı Hemşireliği’ yüksek lisans ve ‘Hemşirelikte Yönetim’, ‘Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği’ doktora programı vardır. Bu akademik yılda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı da eğitimine başlamıştır.