YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ve Ünitelerinin Temeli Üst Düzey Protokolle Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 09 Aralık 2015, 18:41
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 15:51

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte Binası ve Üniteleri ile Yen, Sağlık Eğitim Amfilerinin temel atma töreni üst düzey protokolle gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, törene YDÜ Kurucu Rektörü Dr.Suat İ.Günsel, Turizm Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Sayıştay Başkanı Osman Osman Korahan ,YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Gökçekuş ,YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel,Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Kemal Çelebi , Girne Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. İlkay Salihoğlu,davetliler ve öğrenciler katıldı.

Maddi Manevi Her Şey  Bu Ülkeye Aittir.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YDÜ Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan, Prof; “16  fakültesi ve  7 fakülte düzeyinde sağlık yüksek okuluyla  bugün eğitime katkı sağlamaktadır. 29 araştırma merkezi  220 lisans ve 210 lisans üstü programın yanında 3 tane hastane bulunmakta “olduğunu aktaran Hassan , “Yakın Doğu Nedir ? sorusunu sorarak, bir mevcut felsefenin  perspektifiyle cevap aramak istiyorum “dedi.

Prof.Hassan , “Yakın doğu hayatımıza 37 yıl önce girdiğini ve bugün 37 yıllık bir birikimin  fikri ve birikiminin  fiilinin gelişmesiyle, estetik bünyesinin çoğu  zamanki tasarımcısı olarak göreceğimiz kişi, Kurucu Rektör’ümüz  Dr. Suat Günsel’dir “,ifadelerini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi ,Bu topraklarda yaşayan insanlar, burada bir varoluş içersindedir. Maddi manevi her şey  bu ülkeye aittir. Dış güçlerle ortaklaşacılık böyle bir benliksel kayma hiçbir zaman  söz konusu olmamıştır “ vurgusunda bulundu.

Tek Sağlık Kavramı İçerisinde; İnsan Sağlığı, Hayvan Ve Çevre Sağlığından Ayrı Tutulamaz

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.  Tamer Şanlıdağ ise ;Eflatun ve Aristo’dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte Bilgiyi Üreten, Yayan ve Topluma sunulmasını sağlayan “Üniversiteler”; idealizmin felsefi esasları üzerine temellenmiş bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde  bütünleştiren kurumlardır vurgusunda bulundu.

“Tek sağlık kavramı içerisinde; insan sağlığı, hayvan ve çevre sağlığından ayrı tutulamaz.Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek misyonunu üstlenmiş Sağlık Bilimleri; kendi çatısı altında Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik gibi bilim dallarını barındırmak olduğunun altını çizen Şanlıdağ, “Üniversitemizde bu alanda faaliyet gösteren 5 fakülte, 2 Enstitü, 2 Araştırma Merkezi ve 1 Meslek Yüksekokulu öğrenciler tarafından en çok tercih edilen akademik birimler arasında yer almaktadır” dedi.

Şanlıdağ konuşmasına şöyle devam etti; “nitelikli ve sürdürülebilir araştırmaların yapılabilmesi amacıyla deney hayvanları, hücre kültürü ve moleküler laboratuvarlar “kurulduğunu söylerken,” Ayrıca öğretim elemanlarının akademik performanslarını arttırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmek amacıyla teşvik ve ödül sistemini getirildiğini” belirtti.

Son olarak ;”Üniversite yönetiminin bu alandaki yatırımları kısa sürede sonuçlarını vermeye başlamıştır. Üniversitemiz araştırmacıları doğal bileşikler, kök hücre, obezite, immünoloji ve HIV/AIDS alanlarında hazırlanan projeler Tübitak ve AB tarafından desteklenmeye layık görülmüştür” ifadelerini kullandı.

İnsan İlişkilerinde Başarılı, Mesleki Bilgileri Sağlam Bireyler Yetiştiriyoruz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan  yaptığı konuşmada ; “Fakültemizin öncelikli hedefi; uluslararası standartlarda verdiği eğitim-öğretim ve sunduğu araştırma olanakları ile, çağın gereksinmelerini karşılayacak bilgi ile donatılmış, evrensel değerlere sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmek, her alandaki birikimini toplum yararına sunmakta olduğunu” söylerken,”Büyük bir gururla ifade etmem gerekir ki Fakültemiz hızla büyümektedir.2007 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Hemşirelik Bölümünden oluşmaktadır”, dedi.

Yücecan, 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında  ailemize Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile  Sağlık Yönetimi Bölümleri eklendiğini “anlatırken ,” 2013-14 eğitim ve öğrenim yılında  ise İngilizce Hemşirelik Bölümü açıldı. Bu sene bu bölümlere  7 Bölüm daha eklendi. Bunların, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi,  İş Sağlığı ve Güvenliği,  Odyoloji Bölümlerinin Fakültemiz çatısı altında”  bulunduğunu aktardı.

“Bugün için Fakültemizde lisans  ve lisansüstü düzeyde eğitim ve   öğretim yapan öğrenci sayısı 1745’e ulaşırken,  “Akademik kadromuz, ilk günden bugüne değin bilgisini, yüreğini ve gücünü birleştirerek ve başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan “anlatan Yücecan, “ insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş gençler yetiştirme ilkesi ile hareket etmektedir” vurgusunda bulundu.

37 Yıllık Eğitim Geçmişimizde Bu Topraklarda Kökleşmeyi Vazife Bildik

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel , Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ünitelerinin ve Amfilerinin temel atma töreninde yaptığı açılış konuşmasında; “Yakın Doğu Üniversitesi olarak yola çıktığımız günden itibaren en iyi hizmeti Kıbrıs halkı ile buluşturmak için çalıştık. Sürekli gelişim ile her zaman daha iyiyi hedefledik. Bu uzun yolda eğitim ve sağlık alanı bizler için her zaman çok önemli bir yere sahip oldu. Bu yıl  eğitimde 37. Yılımız.  37 yıllık eğitim geçmişimizde bu topraklarda kökleşmeyi vazife bildik. Kökleşme planlı yapılaşma ve dünya ile bütünleşmeyle gerçekleştirilebilir. Biz de kökleşmenin ancak bu ülkeye  bu topraklara kalıcı eserler bırakmakla ve eğitimde ileri gitmekle mümkün olabileceği inancıyla hareket ettik. Büyük Yakın Doğu ailesi olarak eğitimde ve sağlıkta en iyiyi yapmak için çalışmalarımıza hiç ara vermeden devem edeceğiz” dedi

Günsel, “Bugün geçmişte olduğu gibi ülkemize kazandırdığımız her eserin bizim bu topraklardaki köklerimizi derinleştirdiğine, anavatanımız Türkiye’mizle ve dünyayla daha da bütünleştirdiğine inanıyoruz” ifadelerini kullanırken,  Bütünleşmeyi sağlarken bütünleşmenin yön merkezine güzel adamızı,  Kıbrıs’ımızı koyduğunu” belirtti.

“Bugün de burada bu kökleşme ve bütünleşme çalışmalarınızın bir başka adımı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ünitelerinin ve Amfilerinin temelini atını vurgulayan Günsel, Sağlık; “sürekli gelişimi, yeni bilgiler edinmeyi gerektiren, toplumda etkisi büyük ve önemli bir alandır. Toplumların ilerlemesi, yaşam kalitesinin artması, yaşam standartlarının iyileşmesi, yaşam süresinin uzaması gibi birçok önemli konuya etkisi olan son derece önemli bir faktördür” dedi .

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alanında ciddi bir dönüşüm yaşandığı rahatlıkla söylenebilir diyen Günsel , Yakın Doğu Üniversitesi olarak sağlıkla ilgili 34 bölümümüzde  93 ülkeden yaklaşık 6000 öğrencimize  eğitim ve hizmet verdiklerini diye konuştu.

“Son teknoloji ile donatılmış tüm sağlık ile ilgili fakültelerimiz, hastanemiz, diş hastanemiz ve hayvan hastanemiz ile hem halkımıza hizmet veriyor hem de geleceğin sağlık personellerini en iyi şekilde yetiştiriyoruz” vurgularken “Sizlerin de takdirinizdir ki güzel ülkemiz daha önceleri sağlık hizmetlerinde  dışa bağımlı,  sağlık personeli açısından yetersiz durumdaydı.  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kurulması ile birlikte hem sağlık hizmetlerini sağlamada dışa bağımlılık durumu ortadan kalktı; hem de sağlık personeli açığı kapandı. Bugüne kadar attığımız tüm adımlarda özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, genelde ise dünyaya sağlık elemanı yetiştirmek ana çabamız oldu.  Bugün bu sayede ülkemiz hem kendi halkına hem de dünyaya şifa dağıtabilecek bir noktaya gelmiş olduklarını” sözlerine ekledi.

“Kıbrıs halkına bu denli önemli bir alanda hizmet verdiğimiz için mutlu, verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde sunduğumuz için gururluyuz ifadelerini kullanan Günsel,  ” Sağlıkla ilgili tüm bölümlerimizle birlikte Üniversite Hastanemiz Kıbrıs halkına hizmet vermenin yanında sağlık turizmi oluşturan kapasitesi ve donanımı ile Akdeniz’de bir sağlık üssü konumuna gelmiştir. Bu durum öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemektedir” dedi.

Günsel konuşmasına şöyle devam ederken; “Tıp tarihine geçecek ve sağlığın geleceğine yön verecek tüm bu araştırmaları yaparken bugünün değil yarının teknolojisinden de yararlanıyoruz. Bu çerçevede Yakın Doğu Hastanesinde kurulmuş olan PACS sistemi; 3 boyutlu radyolojik görüntüleme, işleme ve saklama özellikleri ile doktorlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamları Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa 3D yazıcı teknolojisi ile ameliyatlarda kullanılabilecek cerrahi enstrümanlar üretti “aktaran günsel ,”ktaran Süper Bilgisayarımız aracılığı ile merkezi Londra’da olan kanser araştırmalarına büyük destek ve katkı sağladıklarını” aktardı.

Günsel son olarak ;” En son kurduğumuz merkezimiz ile de AIDS çalışmalarına katkı sağlamaya başladık.Bütün bu gelişmelerle beslenen kökleşme, Türkiye’mizle ve dünyayla bütünleşme sürecimizde temelini atacağımız ,Sağlık Bilimleri Üniteleri ve Amfilerinin sağlığın yarınını şekillendirecek olan değerli öğrencilerimizin kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz “ ifadelerini  kullandı.

“Sağlık, Sağlığımızı Kaybettiğimiz Zaman Önem Kazanıyor”

Turizm Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu yaptığı konuşmada; “Yakın Doğu Üniversitesinin öncülüğünde, bugün sağlık alanında önemli bir adım atılıyor. Sağlık bilimleri fakültesi ve anfilerinin temel atma töreninde  olmak  benim için gurur verici bir olaydır.” Dedi.  Sucuoğlu, “Sağlık, sağlığımızı kaybettiğimiz zaman önem kazanıyor” derken, sağlıklı olduğumuz zaman bunun önemini pek fazla bilmediğimizi belirtti.

Sucuoğlu,  Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde, sağlık alanında önemli adımların ve hizmetlerin olduğunu söylerken, Adadaki Rum komşularımızla arayı giderek açıyoruz, dedi.  Bunu Tıp fakültesi açarak ve asrın projesi olan suyu adaya getirerek gerçekleştiğini vurguladı.

Sucuoğlu, KKTC’de, hizmet sektörünün giderek büyüdüğünü ve bunların başında eğitim ve  turizm gelmekte olduğunu belirtti. Sucuoğlu, Sağlık turizminin giderek dünyada büyük bir önem kazandığını söylerken, Ülkemizin de iklim koşulları, temiz havası ve Akdeniz’in en temiz sahillere sahip olmamız bizim açımızdan bir avantaj olacağını aktardı.

Sucuoğlu, son olarak;Turistlerin, KKTC’yi sağlık turizimi açısından  tercih edecekse , sağlık anlamında daha çok adımlar atmalıyız, dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin  öncülüğünde sağlık alanında ve sağlık turzimi’nde büyük adımların atılacağını söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi ,  Büyük Ve Dünya  Çapında Tanınmış Bir Kurumdur”.

Milli eğitim Bakanı Kemal Dürüst ise yaptığı konuşmada;  Muhteşem bir projenin temelinin atmak için burada olmaktan mutluluk duyuyorum  dedi. Dürüst,KKTC’nin büyük bir  eğitim adası olduğunu  ve bugün 82.000 bin öğrencinin adada yaşadığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin büyük ve dünya  çapında tanınmış bir  kurum olduğunu vurgulayan dürüst, 27.000 bin öğrenci kapasitesine sahip olan  Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm dünya tarafından saygı duyulması gerektiğini  belirtti.

Bakan Dürüst sözlerine şöyle devam etti;  Sağlık turiziminin, Turzim açısından büyük  bir öneme sahip olduğunu vurgulan dürüst,  Yakın Doğu Üniversitesi’nin  gururla yürümüş olduğu bu yolda, KKTC’nin de önünü  açması  ve sesini  bütün dünyaya  duyurmasından dolayı Yakın Doğu ailesine  teşekkür ederim diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından toplu olarak temel atma törenine geçildi ve hep birlikte butonlara basarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası ve Ünitelerinin ilk harcını temele döktüler....