YDÜ Öğrt. Üy. Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un da Ortak Yazarı Olduğu “Türk Dünyası Âşık Edebiyatı” Kitabı Çıktı
Eklenme Tarihi: 15 Şubat 2017, 10:52
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 13:32
YDÜ Öğrt. Üy. Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” Cilt 1 Kitabı Çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’unortak yazarlardan birisi olduğu “Türk Dünyası Âşık Edebiyatı” kitap Türkiye’nin en önemli akademik yayınevi “Gazi kitabevi’nden çıktı.

Üniversitelerde Okutulacak “Türk Dünyası Âşık Edebiyatı” Dersinin Kitabı Olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 812 sayfalık eserin editörlüğünü Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Naciye Ata YILDIZ Doç. Dr. Fatma AHSEN yaptı. Her ülkenin bu konudaki uzman ve seçkin akademisyenlerinin seçilip üç yıllık bir süreç sonunda yayımlanan bu ders kitabı. Üniversitelerde okutulacak “Türk Dünyası Âşık Edebiyatı” dersinin kitabı olacak.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR; "14 Ülkenin Aşıklık Geleneği İrdeleniyor”

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR eser ile ilgili olarak: “Üç yıllık bir çalışmanın sonucunda yayımlanan 812 sayfalık eserde 14 ülkenin “Aşıklık Geleneği İrdeleniyor” kitap içerisinde 1-Ahıska-ahılkele âşıklık geleneği 2-Azerbaycan Âşık Edebiyatı 3-Başkurt halk edebiyatında yıravlarsesenler 4-Hakas türklerinin sözlü şiir geleneği 5-İran Türkleri âşık muhitleri 6-Kazak Sözlü geleneği 7-Kıbrıs âşıklık geleneği 8-Kırgız akın geleneği 9-Kırım tatar halk şairleri 10-Özbek Bahşilik geleneği ve termeler 11-Özbek destancılık geleneği12-Karakalpak Âşık edebiyatı 13-Türkmenistan Bahşilik geleneği 14- Uygur Türklerinde Âşıklık geleneği” başlıkları yer alırken. Bizlere de “Kıbrıs Aşıklık Geleneği” ele alıp konuyu kitap içerisinde irdeledik. Orta Asya’dan Anadolu’ya geniş bir coğrafyada ve çok uzun bir zaman diliminde temsilcilerine ve şiir örneklerine ulaşabildiğimiz sözlü şiir geleneğinin örneklerine Kıbrıs’ta da rastlamaktayız. Kıbrıs’ta geleneğin temsilcileri ve onların şiirlerinin yanı sıra ilk söyleyicilerine ulaşamadığımız, ancak icracıların aktarımları sayesinde günümüze kadar ulaşmış olan ağıt, destan, türkü örneklerine de ulaşabilmekteyiz. Sözlü geleneğin söyleyicileri belli olan âşık tarzı şiir geleneğine baktığımızda temsilcilerine yeterli sayıda ulaşamamaktayız. Bu şiir örneklerinin yazıya geçirilmesinin gecikmesi veya hiç yazıya geçirilmemesi günümüze kadar ulaşmasını engellemiştir…" Dedi.

"Böylesi Bir Çalışmaya Seçilmek Hem Ülkemiz Hem de Üniversitemiz İçin Gurur Verici Bir Olay"

Kıbrıs’ta da halk şiirinin kökleri Türk dünyasının her yerinde olduğu gibi eski Türk şiiri geleneklerine uzanmaktadır diyen ÖZNUR; "Bu geleneklerden beslenmekte, gücünü almakta ve kendini yenilemektedir. Ancak Luricina’dan Mustafa Muzaffer ÖZBOŞNAK, Aşağı Arodez’den Mehmet Mulla ALİ, Vreçalı Mustafa HULUSİ, A. Tahir ve bazı başka Kıbrıslı Türk şairleri de bünyesinde barındıran ve sözlü olarak ezbere şarkı ve şiirler söyleyen gezici halk ozanlarının nesli artık tükenmeye başlamıştır. Böylesi bir çalışmaya seçilmek hem ülkem hem de üniversitem için gurur verici bir olay...”