YDÜ 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (EJERCongress 2016) Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 06 Haziran 2016, 12:12
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:38
YDÜ 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde (EJERCongress 2016) Temsil Edildi

YDÜ Öğrt. Üyelerinin “Kuzey Kıbrıs’ta Siyasal İktidarların Tarih Ders Kitaplarına Etkileri ve Tarih Eğitiminin Özerkleşmesi: Bir Model Denemesi” Bidirisi Dikkat Çekti

III. International Eurasian Educational Research Congress/3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJERCongress 2016) Muğla Sıtkı KOÇMAN Üniversitesi’nde Muğla’da yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un, YDÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ejdan SADRAZAM'ın ve YDÜ Koleji tarih öğretmeni Uzm. Mete ÖZSEZER’in birlikte hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs’ta Siyasal İktidarların Tarih Ders Kitaplarına Etkileri ve Tarih Eğitiminin Özerkleşmesi: Bir Model Denemesi” adlı bildiriyle Yakın Doğu Üniversitesi Kongrede temsil edildi.

Bildiride özetle şunlar söylendi: “Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta her iktidar değişikliğinde tarih ders kitaplarını da kendi beklentileri doğrultusunda değiştirme eğiliminde oldukları ortaya konulmuştur. Böylesi bir durum bilimsellikten uzak olduğu gibi, toplumlar arası ve toplum içi çatışma ve gerilimlere de hizmet etmektedir. Bu durumun üstesinden gelmenin yolu yeni öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin geliştirilmesiyle tarih öğretiminin özerkleşmesidir. Tarihi eğitimi, siyasi iktidarların rekabet alanı olmaktan kurtarılmalıdır. Bilimsel ölçütlere uygun özerkleşme sağlanamadığı ölçüde, çalışmamızda da ortaya konulduğu gibi her iktidar değişikliğinde, yeni gelenler kendi ideolojik beklentileri doğrultusunda tarih eğitimi ders kitaplarına müdahale edileceklerdir. İradi olarak bu etkiden kurtulmak mümkündür. Özerkleşme, eğitilenlerin beklentilerini temel alan, bir tarih eğitim anlayışının, diğer bir değişle, yeni bir modelin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Tarih eğitiminin genel amaçları, barış ve demokrasi anlayış ile bilgiyi düzenlemeye, kullanmaya ve üretmeye dönük becerilere sahip etkin yurttaşların, hoşgörü, karşılıklı anlayış, sorumluluk içerisinde sorgulayabilme yeteneğine sahip, tarihi kötüye kullanmayacak şekilde yetişmesini sağlayacak şekilde zenginleştirilmelidir. Önerdiğimiz modelde barışçı bir temelde öğrencilerin kendilerine tanımalarına izin vermektedir. Ayrıca olay ve olguları kavrama yeteneklerini geliştirmekte, kurgular arasında insancıl temelde seçim yapmalarını teşvik etmekte, farklılık ve benzerliklerini tanıyarak geçmiş yaşamlarla ve farklı toplumlarla duygudaşlık kurabilme yeteneklerini geliştirmektedir.

Çıkarım, yargı ve bireşim gibi daha üst boyutlu becerileri kazanma olanağı yaratmaktadır. Modelin uygulanmasında en önemli görevse tarih öğretmenlerine düşmektedir. Öğretmenlerimiz bir yandan kendilerini yenilerken, bir yandan da da teknolojik olarak da geliştirilecek yeni eğitim malzemeleri sayesinde tarih eğitimi, öğrenci merkezli siyasetten özerkleşmiş, daha insancıl bir yapıya kavuşturulabilecektir. “Tarih ve tarih öğretiminin, tarih ve tarih öğretiminden daha fazla bir şey olduğunu” (Pamuk, 2014) aklımızdan çıkarmayarak bu değişimin, Kıbrıs’taki iki halkın barış ve huzur içerisinde birlikte yaşama zemininin oluşabilmesi için de koşul olduğunu unutmamak gereklidir.” denildi.