Yakın Doğu Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…
Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2018, 15:42
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 14:05

Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay alarak yeni eğitim yılına başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişiler Müdürlüğünden verilen bilgide, bilimsel araştırmayı ve akademik çalışmaları kendisine öncelikli bir hedef olarak benimseyen Yakın Doğu Üniversitesinin bu amaç doğrultusunda alanda uzman kişilerin yetiştirilmesine katkı koymak amacı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının tüm altyapı hazırlıklarını tamamlayarak YÖDAK tarafından onay aldığı belirtildi.

Prof. Dr. Musatafa Sağsan: “Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Bir İhtiyaç Olmuştur”
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının açılmasının bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sağsan, “öğretim ve bilimsel araştırmanın üniversite eğitimi için ayrılmaz iki unsur olduğunu ve ikisinin birbirini tamamladığından yola çıkarak, gerek öğretim sürecinin kalitesinin artırılması ve gerekse akademik araştırma sürecinin derinleştirilmesi bakımından Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının açılması bir ihtiyaç olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu: “Siyaset Bilimi Alanındaki Yetkin Kadromuz Bize İlham Verdi”
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu da, Siyaset Bilimi Lisans Programının 10 yılı aşkın bir süredir fakülte bünyesinde eğitim verdiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Eyüpoğlu, Yüksek Lisans Programını yürütecek öğretim üyeleri ile siyaset bilimi alanındaki akademik kadronun çeşitliği bu programın açılması yönündeki çalışmalarına ilham verdiğini söyledi.

Doç. Dr. Nur Köprülü: “Siyaset Bilimi Alanında Bilimsel, Kuramsal ve Çok Boyutlu Araştırmalar Ortaya Koymayı Hedefliyoruz”
Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ise YÖDAK onayı alınan yüksek lisans programının temel amaçlarına işaret ederek programı gerek üniversitedeki gerekse adadaki siyaset bilimi alanındaki eğitim ve uygulamaların daha ileri bir noktaya götürülmesine imkan sağlamak ve bu yönde bilimsel, kuramsal ve çok boyutlu araştırmalar ortaya koymak amacı ile hayata geçirdiklerini ifade etti.

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı müfredatını siyaset bilimi alanındaki ana akım ve eleştirel temel kuramsal tartışmaları kapsam ve alan çalışmalarını ön plana çıkaran bir altyapı ile hazırladıklarına vurgu yapan Doç. Dr. Köprülü, başta siyaset kuramları, karşılaştırmalı siyaset, toplumsal hareketler, Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu çalışmaları, demokrasi ve demokratikleşme teorileri, siyasal uzlaşı, milliyetçilik ve etnik çatışma gibi siyaset bilim alanında akademik yayınları ve araştırmaları ile öğretim kadrosunun çeşitliğine ve niteliğine dikkat çekti.