Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri Alanında Düzenleyeceği Sertifikalı Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
Eklenme Tarihi: 30 Ağustos 2018, 14:59
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 16:48

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Alanında Yeni Farkındalıklar Yaratacak ve Katılımcıların Bilgileriyle Becerilerini Arttıracak Kısa Dönemli Eğitim Programları Düzenleyecek
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında öğretmenlere, öğretmen adaylarına, eğitim çalışanlarına ve toplumun her kesiminden her yaştan katılımcıya açık sertifikalı kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimler farklı mesleki konuları ve ilgi alanlarını içeriyor. Eylül ayında başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan YABEM kısa dönemli Eğitim Bilimleri sertifika programları; Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Sosyal Bilimlerde Araştırma Raporu Hazırlama Teknikleri, Moda ve Tekstil Tasarımı, Müzelerin Resim İş Dersi Doğrultusunda Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı, WEB 2.0 Araçlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımı ve Yönetimi, Madde Bağımlılığından Kurtulma Yolları, Anne - Baba - Çocuk İlişkileri gibi farklı eğitim başlıklarını kapsıyor.

YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: "Hızla Değişen Çağımızda Dünyaya Daha Geniş Pencereden Bakabilmek Ve Analitik Düşünüp Yaratıcı Fikirler Üretebilmek Ancak Sistemli Bir Eğitimle Mümkün Olabilmektedir."
Eğitim bilimlerinin farklı alanlarını içeren kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarının katılımcılara dünyaya farklı bir bakış açısıyla ve düşünsel olarak daha donanımlı bir farkındalıkla bakmalarını sağlayacağını vurgulayan YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “ Küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde, bilgiye ve veri kaynaklarına kolay ulaşılabilmesi bireyleri herhangi bir sistematik eğitime tabi olmadan ulaştıkları bilgiyi verimli ve amaç odaklı kullanabileceği yanılgısına itebiliyor. Oysa bilgi ve tecrübeler arttıkça bu bilginin ve tecrübelerin daha iyi yönetilebilmesi, amaçlar doğrultusunda daha sistematik bir yönlendirmeye tabi tutulması ve amaçlara en uygun olanlarının en yeni eğitsel yöntemler ışığında seçilerek uygulamaya konulması ihtiyacı da artıyor. Bu ihtiyacın farkındalığında kotarılmış yaşam boyu eğitim anlayışıyla Atatürk Eğitim Fakültemiz tarafından yeni kuram ve uygulamalar ışığında tasarlanmış eğitim ve programlarımızın katılımcılara edindikleri bilgi ve becerileri amaçları doğrultusunda sistematik bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacağına inanıyoruz. Yaşam boyu eğitim programlarımız arasında öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve eğitim çalışanlarının profesyonel gelişimlerini deteklemeye yönelik mesleki sertifika programlarının yanısıra günlük yaşamlarımızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde doğru yönetişimleri önem kazanan stres, madde bağımlılığı ve aile ilişkileri de yer alıyor.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt süreci ve eğitim programlarının içerikleriyle ilgili daha detaylı bilgiye neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfalarından , 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.