Yakın Doğu Üniversitesi’nin Düzenlediği “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” Konferansında Kıbrıs’ta Deprem ve Tsunami Konuları Mercek Altına Alındı
Eklenme Tarihi: 05 Haziran 2023, 12:51


Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” konulu bir konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 Nolu Salon’da gerçekleştirilen konferans, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Konferansa, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anarak başlayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Türkiye’de yaşanan depremler ve bunların Doğu Akdeniz’e etkileri ile ilgili önemli saptamalarda bulundu. Depremden etkilenen pek çok bölgeyi gezerek birçok noktada çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökçeoğlu, bölgeden edindiği izlenimleri fotoğraflar eşliğinde katılımcılara aktardı.

Artçılar Kasım’a kadar sürebilir!
6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, yedi ana fay segmentinin 9 saat arayla kırılarak iki büyük deprem ürettiğini ve bu durumun jeoloji tarihinde nadir görülen olaylardan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Bölgede bulunan aktif faylar bir arada kırıldı. Dolayısıyla çok büyük yıkımlar yaşandı” dedi.

Ana depremlerin ardından yaşanan artçı depremlere de dikkat çeken Prof. Dr. Gökçeoğlu, “Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla depremlerin zamanı ile ilgili tahminde bulunmak mümkün olmasa da, Şubat ayında meydana gelen depremlerin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, artçı depremlerin Kasım’a kadar devam edebileceğini söylemek mümkün” ifadesini kullandı.

Kıbrıs’ta risk, Güney’de daha yüksek!
“Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” başlıklı konferansta Kıbrıs adasının taşıdığı deprem tehlikesine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Kıbrıs’ın güneyinin tsunami ve deprem açısından kuzeye göre daha yüksek oranda tehdit altında olduğunu söyledi. Tarihsel sürece, karadaki faylara ve yapılan çalışmalara baktığımızda Kıbrıs’ta karada meydana gelecek en büyük depremin 6 büyüklüğünü aşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Gökçeoğlu, “Bu büyüklükte bir deprem, kötü zemin üzerine yapılmış, iyi mühendislik hizmeti almamış binalarda ciddi hasara sebebiyet verebilir” dedi.

Mikrozonlama çalışması şart!
Yine de Kıbrıs adası ile ilgili daha kesin saptamalar yapabilmek için bilimsel çalışmaların derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Öncelikli olarak Kıbrıs’ta kapsamlı bir mikrozonlama çalışması tamamlanmalıdır. Mikrozonlama çalışması ile bölgedeki zeminlerin mekanik ve sismik özellikleri tespit edildikten sonra buna uygun bir yerleşim planlaması ve mühendislik çalışması yapıldığında bölgenin olası bir depremde alacağı hasarı büyük ölçüde azaltmak mümkündür” ifadesini kullandı.

“Doğal afet diye bir kavram yoktur. Doğru tanımlama doğal tehlikedir” diyen Prof. Dr. Gökçeoğlu, “Bu tehlikeyi afete çeviren bizleriz. Afeti yaratan şey, yapıların tasarım, imalat ve denetim süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmemesidir” tespitini yaptı.