Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği 2021 Güz Dönemi Sertifika Programları 4 Ekim’de Başlıyor…
Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2021, 14:55


Yakın Doğu Üniversitesi’nin işverenler ve çalışanlara düşen görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükler, iş yerlerinde sağlık gözetimi, sağlık ve güvenlik kuralları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim ve organizasyonunu kapsayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalı “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerinin 2021 Güz Dönemi programları 4 Ekim’de başlayacak.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi” tüzüğü uyarınca, gerekli koşulları tamamlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen tüm eğitimler, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği sağlık önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, uzman eğitmen kadrosu ve güçlü altyapısıyla tüzüğün öngördüğü tüm eğitim programlarını sürdürerek 2020 yılı içerisinde iki adet “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Kursu”, iki adet “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu”, iki adet “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu”, bir adet “Sertifika Yenileme Kursu” ve bir adet “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Kursu”nu tamamladı.

Teorik ve pratik eğitimler bir arada
Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yönelik olarak “İSG Eğiticinin Eğitimi” programları gerçekleştirilecek. Bu eğitimlerde temel teorik ve pratik bilgiler verilecek. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk değerlendirmesi, yetişkinlerde İSG eğitim teknikleri gibi önemli konuların yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından interaktif eğitim metodları kullanılarak yürütülecek.

Aziz Gürpınar: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitmen kadrosuyla verdiği iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri ülkemizin çalışma yaşamındaki sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve geliştirilmesine olumlu katkı verecektir.”
Güvenli bir iş ortamı için yasalar uyarınca işverenlere de önemli görev ve sorumlulukların yüklendiğini söyleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi ve İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, “Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılmasında nitelikli ve uzman elemanların katkısı son derece önemlidir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi” tüzüğünde yer alan tüm hususları yerine getirdiğini belirten Gürpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirilen Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2021 güz dönemi kurslarının, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacağını söyledi.

Başvurular 1 Ekim’e kadar yapılabilecek…
yabem.neu.edu.tr adresi üzerinden 1 Ekim’e kadar online başvuru ve kayıt yapılabilen eğitim programları ile ilgili detaylı bilgileri +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.