Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilimsel Çalışması Portekiz’de Dikkat Çekti
Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2016, 12:24
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:29
Yakın Doğu Üniversitesi'nin Bilimsel Çalışması Portekiz'de Dikkat Çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR, Portekiz-Lizbon’da düzenlenen 12. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) kongresinde “Effectiveness of Falling Prevention Program for Elderly People Undergoing Fracture Treatment in Turkey” konulu poster bildiri ile temsil etti.

Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR konuyla ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne yaptığı açıklamada, bu çalışmada, kırığı olan yaşlı bireylerde tekrar kırık oluşmasının önlenmesine yönelik, ev ziyaretleri ile uygulanan, yaşlıların eğitimini ve ev düzenlemelerini içeren düşmeyi önleme programının düşme risk faktörlerinin azalttığını belirtti.

Prof. BAYRAKTAR, ana teması “Geriatri Dünyasında Yeni Yollar Keşfetme” olan kongre kapsamında geriatri konusunda güncel konularda konferans, panel gibi etkinliklerin yanı sıra sözel ve poster bildiriler yer aldığını vurguladı.

Kongrede: sağlıklı ve aktif yaşlanma; yaşlılık döneminde sık görülen kronik hastalıkların yönetimi; acil geriatri; yaşlılıkta çoklu ilaç kullanımı, beslenme, kronik ağrı, ağız sağlığı, nöropsikiyatrik sorunlar, sarkopeni, kırıkların ve düşmelerin önlenmesi; kapsamlı geriatrik değerlendirme; rehabilitasyon, perioperatif bakım; yaşam sonu bakım; etik; geriatri ekip üyelerinin rolleri ve bilimsel makaleler olduğu belirtildi. Zengin bir içeriğe sahip olan kongre, katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğinin altı çizildi.

Prof. BAYRAKTAR, bildirinin özetinin SCI-Expanded kapsamında yer alan European Geriatric Medicine dergisinin 2016-Vol.7-Suppl.1 sayısında görülebileceğini de vurguladı.