Yakın Doğu Üniversitesi’nden Bilimsel Araştırmalara İvme Kazandıracak Önemli Bir Katkı Daha
Eklenme Tarihi: 23 Ağustos 2017, 15:54
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:23

Yakın Doğu Üniversitesi, YÖK  ve YÖDAK Onaylı Moleküler Tıp Yüksek Lisans Ve Doktora Programı Açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Tıp Alanında Uzman Araştırmacılar Yetiştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel ve uygulamalı bilimleri kapsayan klinik ve biyomedikal bilimlerdeki öncüsü Yakın Doğu Üniversitesi’nde yine bilime yenilikçi adım daha atarak Kuzey Kıbrıs’da “Geleceğin Tıbbı” yani moleküler tıp alanında uzman araştırmacılar yetiştirecek.
Klinik bilim dalları insanların yaşam standartlarını yükseltmesi açısından, hastalıklara ve biyolojiye kattıkları yeni bilgiler açısından önemlidir. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi, eğitimde yaklaşık 30 yılı, uygulamalı tıp alanındaki yaklaşık 10 yıllık tecrübesiyle sadece küçük ülke KKTC’de değil ,  Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da da varlığını ve itibarını kanıtladığı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’da İlk, Türkiye Cumhuriyeti’nde İse Moleküler Tıp Eğitimi Verecek İlk Beş Üniversite Arasında
Bu itibarın sürdürülmesi için Yakın Doğu Üniversitesi eğitim ve bilimde sürekli yeniliklere açık olup,  hızlıca yön değiştirip özelleşen bilime ve uygulamalarına destek vermektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’un (TÜBİTAK) son yıllarda yapmış olduğu bilimsel çağrıları da göz önünde bulundurarak, Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Moleküler Tıp yüksek lisans ve doktora programı açarak 2017-2018 Öğretim ve Eğitim Yılı’ndan itibaren Kuzey Kıbrıs’da ilk, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise bu eğitimi verecek ilk beş üniversite arasına girmiştir.

Prof. Dr. Gamze MOCAN; Fakülte Üyeleri Araştırmalarıyla Dünya Çapında Tanınmakta
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsüne bağlı olan Moleküler Tıp Programı, Tıp Fakültesi Tıbbı Patoloji ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalları tarafından yürütülecek olan programın tanıtımında, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği önceki dönem başkanı (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM)), Tıbbi Patoloji, Tıbbi Biyoloji ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları Başkanı Prof. Dr. Gamze MOCAN şu cümlelerle gerçekleştirdi: “Moleküler tıp, genetik, moleküler ve hücresel biyoloji, patoloji ve ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanarak normal hücresel olayların nasıl değiştiğini,  hastalıkta nasıl bozulduğunu yani hastalık patolojisini moleküler düzeyde inceleyen, genetik bilimindeki gelişmelerle son yıllarda büyük önem ve ivme kazanmış, özellikle kişiye özgü tıpda tanı ve tedavi konularını da inceleyen bir bilim dalıdır. Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Patoloji ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dallarına bağlı Moleküler Tıp programında eğitilecek lisansüstü öğrencilerine, yüksek bilimsel standart ve entellektüel düşünme kazandıracak, moleküler tıp konusunda özgün araştırmalar yapmaları sağlayacak eğitim programı ve alt-yapı sunulmaktadır. Ayrıca, eşşiz bir disiplinlerarası lisansüstü eğitim deneyimi sunan fakülte üyeleri aynı zamanda insan genetiği,  moleküler patoloji, kanser, kök hücre, gelişim biyolojisi, genomik, mikrobiyal genomik, proteomik ve genom mühendisliği alanlarındaki  araştırmalarıyla da dünya çapında tanınmaktadır. Tıbbın multidisipliner özelliği nedeni moleküler tıp programını hazırlarken değişik tıp branşlarında alanlarında uzman öğretim üyelerimizden seçkin bir kadro oluşturduk.”

Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN; “YDÜ, Kuzey Kıbrıs Ve Türkiye’de Moleküler Tıp Alanında Araştırıcı Gereksinimini Karşılayacak”
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Moleküler Tıp programı koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN ise, programın sadece ülkemiz Kuzey Kıbrıs’da değil, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden de potansiyel bir öğrenci kitlesi mevcut olduğunu, yüksek lisans ve doktora programında, tıp, moleküler biyoloji ve genetik, biyokimya, eczacılık, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyomedikal bilimler gibi değişik temel alanlardan köken alan öğrencilerin moleküler tıp multidisipliner alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri edinmesi ve bu alanda araştırma yapma donanımına sahip olmasını kolaylaştıracak bir eğitim verileceğini dile getirdi. ERGÖREN, Doktora programının amacını ise; alt yapısı kuvvetli, iyi düzeyde İngilizcesi olan tıp, fen, veteriner, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik fakülteleri lisans mezunu olup sağlık ya da fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış, ya da tıp fakültesini bitirmiş, araştırmaya ilgi duyan mezunları doktora eğitimine alarak, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de moleküler tıp alanında araştırıcı gereksinimini karşılayacak, üst-düzey, uluslararası bilimsel düzeye sahip bilim insanlarını yetiştirmektir dedi.

Mezunlarının Moleküler Tıp alanında uzman ya da bilim doktoru ünvanı kazanılacağı programın istihdam alanlaır arasında gerek Kuzey Kıbrıs ve Türkiye gerekse de yurtdışında hem akademi hem de medikal endüstri alanında, öğretim ve araştırma kadrolarında  çeşitli kariyerlerde çalışabileceklerini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. ERGÖREN,   doktora öğrencilerinin program sürecinde edindikleri eğitim sayesinde analitik, bilimsel ve entellektüel düşünme becerilerini geliştirerek bilimsel çalışmalarını titizlikle yürütebilecekleri, kendi çalışmalarını yayınlamayı öğreneleri ve kendi araştırma alanı ile ilgili alanlarda genel bir anlayış kazanacaklarını belirtti. Öğrenciler aynı zamanda teknoloji harikası Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi ve klinisyenleri ile tecrübeleri sonucunda; bilimsel araştırmaların klinik önemini ve tıbbi uygulamalardaki potansiyel kullanılabilirliğini anlayacaklardır.

Prof. Dr. MOCAN ise ileriye yönelik vizyonlarının moleküler tıp metodolojileri kullanılarak hastalıkların patofizyolojisinin anlaşılması ve tanı-tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar geliştirmek olduğunu dile getirirken,  moleküler tıp programının araştırma konuları arasında hastalıklara yatkınlığı ve/veya direnci açıklayacak genetik sebeplerin belirlenmesi,  teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılabilecek in vitro, in vivo ve/veya in silico modellerin geliştirilip diğer araştırmacılarla paylaşılması (ulusal ve Türkiye çapında bir veri tabanı oluşturulması), hastalıkların tedavisinde tek gen-tek hedef yaklaşımı yanında, gen ya da protein ağlarının belirlenip merkezi genlerin/proteinlerin hedeflenmesi, kişiye özgü yenilikçi tedavi seçeneklerinin önünü açacak klinik öncesi hedeflerin belirlenmesi ve  genom düzenleme teknolojilerinin kullanıldığı gen tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi yer almaktadır.

Moleküler Tıp alanında uzmanlaşıp yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler 2017-2018 güz dönemi kayıtları için Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne başvurularını yapabilirler.

143 Yüksek Lisans, 75 Doktora Programları Güz Dönemi Kayıtları Sürüyor
Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları güz dönemi kayıtları halen sürüyor.

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere dört enstitü bünyesinde yer alan 218 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyen ögrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) nolu telefondan alabilirler.